De carry trade: slapend rijk worden ?

Door: Vincent

Recent gingen we met onze reeks “Niet tevreden ? Geld kwijt !” short op het valutapaar EUR/AUD. E?n van de redenen is dat deze trade ons geld opbrengt zelfs als de koers niet beweegt ! Men noemt een dergelijke transactie een “carry trade”.

Vandaag bespreken we dit merkwaardige fenomeen.

Bij een carry trade leen je een bedrag in een bepaalde munt (aan een zo laag mogelijke rente), om het vervolgens om te wisselen naar een andere munt en het daarin te laten renderen aan een zo hoog mogelijke rente.

We bespreken in dit artikel verschillende aspecten van dergelijke constructies.

1)? De carry trade via de Japanse yen en de “kiwi” !

Een munt die sinds midden jaren 1990′ bekend staat om haar (extreem) lage rentetarieven is de Japanse yen (JPY):

Vandaag de dag kost een overnight-lening in JPY om en bij de 0,10% rente op jaarbasis ! Bij interbancaire leningen op jaarbasis (12M) bedraagt de rente 0,56%. Hoe deze situatie ontstaan is valt buiten de scope van dit artikel, maar feit is dat deze tarieven de alledaagse realiteit zijn op de financi?le?markten.

Een munt die in tegenstelling tot de Japanse yen bekend staat om haar hoge rentetarieven is de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD, ook wel “kiwi” genoemd):

In bovenstaande grafieken is duidelijk te zien dat de rente op NZD’s consistent hoger geweest is dan die op JPY’s. Het valutapaar NZD/JPY lijkt dus uitermate geschikt voor carry trades. Stel dat je Japanse yens leent aan 0,50%, deze omwisselt naar Nieuw-Zeelandse dollars en die vervolgens belegt aan 5% rente bedraagt je winst 4,50% per jaar op het geleende bedrag ! En dit zonder zelf kapitaal te moeten inbrengen !

Wat het resultaat (zowel positief als negatief) verder ook kan be?nvloeden is de wisselkoers (hoeveel JPY krijg ik voor 1 NZD ?). Om dit effect te onderzoeken hieronder een grafiek met enerzijds de wisselkoers NZD/JPY (rechteras) en anderzijds het renteverschil NZD – JPY (linkeras):

Het is duidelijk dat de periode van eind 2000 tot midden 2007 uitermate gunstig was voor carry trades. De NZD/JPY-koers steeg terwijl het positieve renteverschil hoog was en opliep ! Een ideale situatie dus: wisselkoerswinst + positief renteverschil. Duidelijk is ook dat aan dit mooie liedje abrupt een einde kwam toen in 2007 de kredietcrisis losbarste. Institutionelen bouwden hun risicovolle posities af en hierdoor kwam de NZD fors onder druk te staan. Door het aanhoudende massale “deleveraging” in 2008 daalde de wisselkoers verder en tot overmaat van ramp daalde tegelijkertijd ook het renteverschil (de Nieuw-Zeelandse centrale bank verlaagde haar rentetarief fors ter stimulatie van de economie).

Naast institutionele beleggers wereldwijd hadden ook vele Japanse particulieren belegd in vreemde munten op zoek naar een hoger rendement. Soms zelfs met behulp van derivaten (en hefboomeffect), waardoor de klap in 2007/2008 des te harder aankwam.

In onderstaande grafiek zien jullie het koersverloop van de NZD/JPY (blauw) en ditzelfde koersverloop gecorrigeerd voor het positieve renteverschil (roze).

Merk op dat deze grafiek slechts bedoeld is om de algemene tendens weer te geven. Doordat we met maandelijkse gemiddeldes gewerkt hebben (geen cijfers op dagbasis), zijn de resultaten niet heel nauwkeurig maar wel representatief genoeg om tendensen weer te geven.

Ondanks het feit dat de NZD/JPY vandaag lager noteert dan in april 1989 (blauwe curve), kon er dankzij het renteverschil toch duidelijk geld verdiend worden (roze curve). Zelfs het effect van de kredietcrisis-crash in 2008 blijft al bij al beperkt als we het in een breder perspectief bekijken.

2) Ijsland en de carry trade

Ook in Ijsland heeft men tot scha en schande kennis gemaakt met de “carry trade”. Door de hoge rente op de lokale munt (ISK), kozen vele gezinnen ervoor om een hypotheek in euro af te sluiten. Dit ging goed zolang de ISK (Ijslandse kroon) steeg tegenover de euro. Hierdoor nam het aflossingsbedrag in ISK namelijk af. Toen de ISK eind 2008 echter crashte tegenover de euro was de pret snel over: de leningen werden in ISK plots onbetaalbaar. Het mag duidelijk zijn dat de “carry trade” in ernstige mate heeft bijgedragen aan de Ijslandse vastgoedbubble en -crash.

Wisselkoers ISK/EUR:

3) Carry Trade: Doe Het Zelf !

Zelf heb ik recent ook een “carry trade” ingenomen door middel van een RBS Turbo short op de EUR/AUD. In de eerste plaats omdat ik op basis van technische en fundamentele analyse van mening ben dat dit muntpaar verder zal dalen. Het overnight renteverschil tussen de AUD en de EUR bedraagt momenteel ongeveer 4%. Bij EUR/AUD turbo’s bedraagt de spread die RBS aanrekent 2%, dus netto blijft er 2% over. Dankzij het hefboomeffect zal de turbo (bekeken in functie van de prijs waarop ik hem gekocht heb) met +/- 40% op jaarbasis stijgen enkel door dit renteverschil.

Bij het kopen van een turbo ga je eigenlijk een lening aan. De uitgever (in mijn geval RBS) financiert namelijk de positie tot op het financieringsniveau. Je “koopt” met een turbo eigenlijk het verschil tussen de marktprijs van de onderliggende waarde en het financieringsniveau. Gezien de ratio (0,01) van de door mij gekozen turbo staat elke turbo symbool voor 100 EUR. Per turbo heeft RBS dus 100 EUR verkocht voor AUD’s aan een koers van 1,439 (afgerond!). Per turbo betaal ik dus financiering op 100 EUR en ontvang ik financiering op 143,9 AUD. Deze wordt dagelijks verrekend door voorbeurs het financieringsniveau aan te passen. Eigenlijk speelt hier dus ook het principe van “rente op rente”, waardoor het positieve effect nog sterker is dan bijvoorbeeld in de NZD/JPY grafiek hoger in dit artikel.

Naast turbo’s kan ook met CFD’s of via retail forex brokers ingespeeld worden op muntparen met aantrekkelijke renteverschillen. Hierover later misschien meer. Wat mij wel reeds opgevallen is: de spread (2% bij RBS) ligt bij CFD-brokers vaak hoger.

Beste Croesuslezers: ondanks het feit dat er duidelijk gevaren bij komen kijken, kan de “carry trade” mits correct toegepast zeker winstgevend zijn. Wie van jullie heeft hier ervaring mee of wil hier iets over kwijt ?

Gepubliceerd: 10 februari 2011 in Derivaten, Economie, Geld & FinanciΓ«n, Turbo's.
Tags:

Reacties

42 reacties.

Reactie door Kevin - 11 februari 2011 om 10:51

Geen ervaring met carry trades, maar ik vraag me wel af hoe dit mogelijk is…

Waarom gaan Japanners niet massaal zelf beleggen in NZL ? Dit zou immense kapitaalverschuivingen en wisselkoersveranderingen met zich meebrengen. Die hoge wisselkoers is catastrofaal voor de NZLse export en een renteverlaging dringt zich dan op…

Maar dat gebeurd niet ? Marktfalen ?

Reactie door Patrache - 11 februari 2011 om 11:31

Om in het klein aan carry trade te doen lijkt me vrij waardeloos. Ook het wisselen van de valuta’s kost geld en wat je dan gaat overhouden is genen vette. Voor miljardairs is het natuurlijk ’n andere zaak.

Reactie door Kevin - 11 februari 2011 om 14:17

@Patrache: Daarom dat dhr Mertens ook voorstelt om hier op in te spelen met turbo’s zodat je een hefboomeffect krijgt.

Reactie door Vincent - 11 februari 2011 om 17:57

Kevin,
Interessante opmerking! In een geheel vrije markt zouden “free money” mogelijkheden zoals “carry trades” inderdaad weggewerkt worden door het spel van vraag en aanbod. We leven echter in een allesbehalve vrije wereld (politiekers die zeggen dat het kapitalisme gefaald heeft vergissen zich: de huidige westerse regimes zijn niet zuiver kapitalistisch). De realiteit is dat centrale banken (en niet een vrije markt) de rentetarieven bepalen. Met “open market operations” kunnen zij ervoor zorgen dat de rentetarieven op de markt niet fel afwijken van hun richttarief.
Omdat overheidsingrepen op termijn steeds tot onevenwichten leiden (Oostenrijkse Economische school) ontstaan er verschijnselen zoals de carry trade.

Reactie door Louise - 11 februari 2011 om 18:02

Ook de wisselkoers zelf kunnen CB’s manipuleren met open market operations.

Reactie door Anneke - 11 februari 2011 om 19:07

Gaat dit ook via opties?

Reactie door Kevin - 12 februari 2011 om 11:44

Openmarktoperaties zijn maar een redmiddel op korte termijn. Centrale banken kunnen geen overheidspapier blijven verkopen. Free Money bestaat volgens mij nog altijd niet. De oorzaak zal dan wel liggen in de eerder aangehaalde wisselkoersrisico’s. Misschien eens handig om er de prijzen voor wisselkoersfutures naast te leggen !

Reactie door Meneer de schoolmeester - 12 februari 2011 om 15:25

Bij de FED duurt de korte termijn dan toch lang!

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 15:46

Echt “Free Money” is het niet, want er is inderdaad het wisselkoersrisico (zie Ijsland !!!) … Vandaar dat ik zelf alleen carry trades inneem in combinatie met andere analysemethodes (TA, …).

Bij forex futures zit het renteverschil in principe verwerkt in de prijsvorming.

Op de vraag ivm forex opties kom ik nog terug.

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 15:59

Dit is ook een interessant artikel over de carry trade: http://www.futuresmag.com/Issues/2010/May-2010/Pages/The-carry-trade.aspx

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 16:34

Anneke,
Ook in de prijsvorming van FX-opties zitten (naast andere factoren zoals volatiliteit !!!) interestvoetverschillen verdisconteerd.
Als je een “at the money” putoptie EUR/AUD koopt, dan zal in de prijs daarvan het renteverschil dat je zou ontvangen tussen de dag van de aankoop en de vervaldatum van de optie verwerkt zitten.

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 16:58

Zelf ben ik zeker geen optie-specialist, maar een carry trade op de EUR/AUD via opties lijkt mij mogelijk door:
1) Een putoptie te kopen (waardoor je “short” zit). Liefst “at-the-money”, maar misschien zullen die waardeloos zijn door het renteverschil??? Als de wisselkoers EUR/AUD gelijk blijft, zal de optie naarmate de vervaldag dichterbij komt in waarde toenemen door het renteverschil. Opgelet: andere factoren blijven ook van belang bij de prijsvorming !!!
2) Tegelijkertijd een calloptie te schrijven. Hierdoor “ontvang” je de rentevergoeding die je bij het kopen van de putoptie betaald hebt.

Idealieter expireert de calloptie waardeloos en kan je de putoptie met winst verkopen door het effect van het renteverschil.

Kunnen de optiespecialisten van het forum bovenstaande carry trade strategie bevestigen of verbeteren ???

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 17:01

In bovenstaand voorbeeld zal het rendement zelfs nog extra hoog liggen door de opgestreken premie van de calloptie.

Bovendien vermijdt je door opties de “spread” (bij RBS 2%), juist ?

Reactie door Frank Declerck - 12 februari 2011 om 21:07

Een paar jaar geleden heb ik eens 10 beursadviezen geschreven. Het zesde luidde als volgt:

VERDWAAL NIET OP DE BEURS.

“In beursadvies nr.5 heeft u al kunnen zien wat u zo allemaal kunt doen op de beurs. De aandelen die er bestaan, de systemen waarmee u kunt beleggen en ook de soorten beleggingen lijken schier oneindig. Hierin schuilt een groot gevaar. U doet er immers jaren over om te begrijpen hoe alles in elkaar zit. Als beginnende belegger informeert u zich best over de producten die u wilt gebruiken. Als uw eerste stappen CFD daytraden is, is dit bijna een garantie om uw geld er zo snel mogelijk door te jagen.

1. Kennis: Het is logisch dat u eerst met aandelen begint. Pas nadat u ten volle de kennis hierover bezit, kunt u ook in opties en turbo?s gaan. Hierbij kunnen optie strategie?n zeer lucratief zijn, toch moet u weten dat het vooral specialisten zijn die hierin handelen. Bij opties heeft u altijd een tegenstander (u kunt geen opties kopen als een ander ze niet schrijft en vice versa), en op het einde van de rit zal diegene met de meeste kennis de meeste winst maken. Het eerder besproken daytraden is niet aan mij besteed, dit heeft mijn inziens niets met beleggen te maken en steunt op kicks, waarbij het vooral de brokers zijn die hier rijk van worden. Veel daytraders houden het niet lang vol en beleggen is nu net iets wat levenslang moet kunnen.

2. … enz. ”

Ik denk dat opties gebruiken om carry trades te imiteren behoren tot het verdwalen op de beurs.

Ik vraag mij zelfs af op welke beurs je opties kunt kopen of schrijven op het valutapaar EUR.AUD. Bestaan ze wel? Niet dat het mij interesseert. πŸ™‚

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 21:53

Mits voldoende research en kennis zal je zeker niet noodzakelijk “verdwalen” door met opties aan “carry trading” te doen! Het begrip “carry trade” is afgeleid van het begrip “cost of carry” (Wikipedia: The cost of carry is the cost of “carrying” or holding a position. ). ALLE beleggers/traders hebben dus te maken met “carry” (all dan niet in positieve zin zoals bij mijn EUR/AUD trade).

Door een “in the money” put op de EUR/AUD te kopen en te verkopen net voor vervaldatum zal je van het renteverschil profiteren. Nadeel is dat je dan ook de tijdswaarde (“lucht”) betaalt. Door echter tegelijkertijd een calloptie te schrijven, kan je dit voorkomen.

FX Opties op de EUR/AUD bestaan ZEKER en worden ZEKER (al dan niet OTC) verhandeld (iedereen die in een marktenzaal of BO gewerkt heeft zal dit kunnen beamen). Hoe je er als particulier in kan handelen kan ik niet meteen zeggen. Ik weet wel dat Euronext een aanbod valuta-opties heeft, of de EUR/AUD hier tussen zit weet ik niet. Ik zoek het op.

Reactie door Louise - 12 februari 2011 om 22:20

BRON: NYSE-EURONEXT

De tijd- en verwachtingswaarde hangt samen
met de resterende looptijd en de rente die een
euro- of dollartegoed opbrengt, de volatiliteit
van en de stemming in de markt, het zogeheten
?sentiment?.Naarmate de expiratiedatum van de
optie dichterbij komt, zal de invloed van de tijd-
en verwachtingswaarde op de waarde van de
optie afnemen en op expiratie nog slechts
bestaan uit intrinsieke waarde.

Reactie door Frank Declerck - 12 februari 2011 om 23:37

Louise,

Dit klopt als een bus. Alleen is er nog een element die speelt en waar Euronext natuurlijk als vermoord over zwijgt omdat ze daarin ook een bepalende rol speelt en dit is liquiditeit. Deze tijd- en verwachtingswaarde (of lucht) kan hoog oplopen als de spread hoog is door een te lage liquiditeit van de opties.

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 23:37

Er zijn blijkbaar brokers waar je in Forex Opties kan handelen met de broker als tegenpartij …

Zie http://www.investopedia.com/articles/trading/04/101304.asp

Ik zoek verder uit of er ook beursgenoteerde opties zijn.


Options have several factors that collectively determine their value:

* Intrinsic value – This is how much the option would be worth if it were to be exercised right now. The position of the current price in relation to the strike price can be described in one of three ways:
o “In the money” – This means the strike price is higher than the current market price.
o “Out of the money” ? This means the strike price is lower than the current market price.
o “At the money” ? This means the strike price is at the current market price.
* The time value – This represents the uncertainty of the price over time. Generally, the longer the time, the higher premium you pay because the time value is greater.
* Interest rate differential – A change in interest rates affects the relationship between the strike of the option and the current market rate. This effect is often factored into the premium as a function of the time value.
* Volatility – Higher volatility increases the likelihood of the market price hitting the strike price within a limited time period. Volatility is factored into the time value. Typically, more volatile currencies have higher options premiums.

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 23:41

Frank: Als de spread hoog is, dan zijn NYSE/Euronext echte dieven πŸ™‚ , de valutamarkt is namelijk een extreem liquide markt.

Reactie door Joop de Krefter - 12 februari 2011 om 23:42

En waarom zou je moeilijk doen als het ook gemakkelijk gaat ?

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 23:45

Joop: Wat is “moeilijk”? Voor vele professionele traders is de strategie die ik hierboven beschreven heb waarschijnlijk kinderspel.

Reactie door Joop de Krefter - 12 februari 2011 om 23:50

Je zegt het zelf ; de professionele traders zullen met die strategie misschien wel verdienen maar de doorsnee belegger die zich die strategieen laat aansmeren zal er best z’n broek aan scheuren.

Reactie door Vincent - 12 februari 2011 om 23:51

Geld verliezen op de beurs gaat inderdaad veel makkelijker dan geld verdienen … Vandaar dat een goede kennis van zaken en voorbereiding noodzakelijk is.

Reactie door Joop de Krefter - 12 februari 2011 om 23:57

Of het gewoon houden bij de handel in aandelen b.v. en dat zeker niet uitbesteden aan z.g. specialisten. Hiermee behaal ik resultaten waarmee ik meer dan tevreden ben en dat is het belangrijkste.

Reactie door Rienk Kommer - 13 februari 2011 om 00:09

Joop : was u het niet die zo’n groot pakket Eegc aandelen had ? πŸ˜‰

Reactie door Joop de Krefter - 13 februari 2011 om 00:13

Klopt Rienk ; zeker vwb het laatste woordje “had” πŸ˜‰
welterusten

Reactie door Filip de eerste - 13 februari 2011 om 12:08

Voor mij is beleggen in aandelen al veel te moeilijk. Ik heb zwaar mijn broeck kescheurd aan L&H. Ik koop enkel nog dure bijoux (goud en platina) voor mijn geliefde M.

Reactie door Joop de Krefter - 13 februari 2011 om 12:36

Schijnbaar heeft den dikken flink verdiend aan L & H ?? πŸ˜‰

Reactie door Vincent - 13 februari 2011 om 13:08

Joop,
De hoofdzetel van L&H in Ieper (’t waren natuurlijk weer West Vlamingen πŸ˜‰ ) zou een hotel worden las ik recent …

Reactie door Joop de Krefter - 13 februari 2011 om 13:15

Vincent, ik heb dat ook gelezen. Mits de gids niet all??n in het West Vlaams is opgesteld gaat het nog marcheren ook.

Reactie door Rozemieke - 13 februari 2011 om 13:17

Een hotel met spraaktechnologie? πŸ˜‰

Reactie door Joop de Krefter - 13 februari 2011 om 13:18

Ik dacht daar ook aan ! Moet kunnen met den vette als PR man πŸ˜‰

Reactie door Vincent - 13 februari 2011 om 13:19

Filip de eerste, Sire,
Ik zeg niet dat beleggen in aandelen altijd makkelijk is, maar beleggen in WEST-VLAAMSE SPRAAKTECHNOLOGIE (!!!) is toch wel een beetje problemen zoeken πŸ˜‰ ?!

Reactie door Meneer de schoolmeester - 13 februari 2011 om 13:21

Joop, de kamers zullen uitgerust zijn met domotica allerhande: om de deur van zijn kamer te openen volstaat het dat hij “Let the beast go” roept in de microfoon πŸ˜‰

Reactie door Polle Hostie - 13 februari 2011 om 13:21

Wat problemen ? Die zijn er toch om op te lossen ( letterlijk dan ) πŸ˜‰

Reactie door JL - 13 februari 2011 om 13:22

Polle: niet voordat ze zich voordoen!

Reactie door Jo Lernlat - 13 februari 2011 om 13:25

En als ze zich dan toch voordoen halen we onze PR man erbij. Let then the beast maar go πŸ˜‰

Reactie door Frank Declerck - 13 februari 2011 om 17:03

Vincent,

Als ik het over de liquiditeit heb van opties, is dit wel in het algemeen bedoeld. Slechte liquiditeit verhoogt drastisch de lucht in een optiepremie. Zelfs bij BEL20 aandelenopties is de liquiditeit soms bedroevend. Dit deel van de verwachtingswaarde die verdampt bij het uitoefenen of traden van de opties, wordt doodgezwegen door Euronext omdat ze betrokken partij zijn. Zij zouden zelf voor de liquiditeit moeten zorgen.
Maar als EUR/AUD valuta opties niet bestaan, gaan ze daar ook geen last van hebben.

Pingback door De carry trade: slapend rijk worden ? ? www.CroesusForum.com – Croesus beurs- en beleggersforum « STOCKGURU_NL - 13 februari 2011 om 17:16

[…] De carry trade: slapend rijk worden ? ? http://www.CroesusForum.com – Croesus beurs- en beleggersfor…. Geef een reactie LikeWees de eerste om deze post te waarderen. […]

Reactie door Vincent - 13 februari 2011 om 17:25

Frank,
Ik heb zeer weinig ervaring met opties en ik geloof u op uw woord als je zegt dat de liquiditeit (en vooral de bid-ask spread?) van opties op Euronext bedroevend is. Wellicht is dit beter bij opties op indices zoals de S&P 500 ? Daarin zal sowieso veel meer volume zijn.

Op Euronext bestaan blijkbaar enkel opties op de EUR/USD.
Een gecentraliseerde beurs waar valutaopties verhandeld worden is bijvoorbeeld de CME (Chicage Mercantile Exchange): http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/australian-dollar_quotes_globex_options.html?exchange=XCME&foi=OPT&venue=G&productCd=6AH1&underlyingContract=6A&floorContractCd=ADH1&expMonth=201103

Reactie door Louise - 13 februari 2011 om 22:04

Een kennis van een kennis (Amerikaan) doet aan carry trading door effectief geld te lenen via ‘merchant accounts’ in Europa. Met het geleende geld koopt hij vnml. obligaties. Tijdens de bankencrisis in 2008 heeft hij bvb. obligaties van banken zoals Fortis kunnen kopen met 8% rente. Ook solide aandelen met hoog dividend koopt hij.

Reactie door Johnk379 - 12 juli 2014 om 16:50

Really informative article post.Thanks Again. Awesome. ekkakfdfefke

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags