EEGC : wij zingen de absouten! (deel 1)

Door: Geert Muylaert

Wie dacht dat hij al alles weet, of tenminste zéér véél over EEGC, kan ik hier al geruststellen : wij weten bijna nog niks …Zoals altijd zijn er kenners, weters, betweters, en kenners boven kenners. Maar de man met wie ik een uiterst interessante namiddag in Parijs heb beleefd, slaat toch alles. Wat is waarheid ? Wat is verzonnen? Zijn identiteit doet er niet toe, maar hij is een “believer” van het eerste uur. Het goddelijk visioen van Malcolm Bendall + 35 jaar geleden kan alvast naar het rijk der fabelen, toen de dieren nog spraken.  Het onwaarschijnlijke verhaal heeft zijn oorsprong halfweg de 19de eeuw. Een lokale bewoner (aboriginal ???) nam zijn geheim mee in het graf.  En wat was dat dan vraagt u? INDERDAAD !

Deze man had ergens “in the middle of nowhere” aardolie gevonden. Met een zelf gemaakte driewielkar/kruiwagen was hij soms dagen spoorloos. Maar telkens hij terugkeerde was dat met een kuip uit zink vol met een zwarte substantie : aardolie. Hij was zelfs in staat om dit te raffineren tot een bruikbare substantie voor petroleumlampen.  Hij voorzag zijn levensbehoeften met de verkoop hiervan.

Beste Croesusvolgelingen, zijn oliebron is tot op heden niet gevonden. Maar nu komt het mooie : mijn gesprekspartner toonde een paar zwart/wit foto’s anno 1925 met “olie aan de oppervlakte”. Oorsprong en vindplaats : ergens in Tasmanië. Dus géén goddelijk visioen, maar realiteit.  – (wordt vervolgd)

Gepubliceerd: 14 februari 2013 in Empire Energy.

Reacties

152 reacties.

Reactie door Cyriel Dentich - 15 februari 2013 om 11:17

En woar is de story van onzen Amerikoan? Zijn bezoekskes bij den kolonel en nonkel moeial?

Reactie door Foxy - 15 februari 2013 om 11:22

Dit wordt echt iets voor een film!

Reactie door Club Haldol - 15 februari 2013 om 11:33

Semper fidelis …

Reactie door Geert Muylaert - 15 februari 2013 om 11:42

En om alle vragen voor te zijn : ik heb g??n copy of foto van deze oude vergeelde foto’s mogen maken. Alleen kijken … dus ik heb g??n enkel referentiepunt of bewijs.

Reactie door Joost NL - 15 februari 2013 om 14:32

Klinkt goed, dus de man is een believer, ook nu in de huidige situatie? Heb je het daar ook met hem over gehad?

Reactie door Geert Muylaert - 15 februari 2013 om 16:10

Inderdaad! E?nmaal “believer”, altijd “believer”. En we hebben het ook gehad over die fameuze pijpleiding van 106 km lengte. Op basis van wat heeft Duke Energy die pijpleiding aangelegd? Wat weten die meer???

Reactie door Geert Muylaert - 15 februari 2013 om 16:16

Honderd jaar geleden (1908 – 1920) zou er ook naar olie geboord zijn in Tasmani?). In het blinde weg zullen ze dat dus ook niet gedaan hebben. Ze moeten dus ook ergens aanwijzingen gehad hebben (waarschijnlijk niet de juiste) want hun pogingen waren niet succesvol. Van een goddelijk visioen is dus duidelijk g??n sprake …

Reactie door Cyriel Dentich - 17 februari 2013 om 09:08

Tichke,
De “absouten” of de “vespers” es dadde hetzelfde?

Reactie door Erik - 17 februari 2013 om 09:22

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent.[

De absoute (eigenlijk absolutio) of laatste smeking is het ritueel aan het einde van de katholieke uitvaartliturgie waarbij de lijkbaar wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt, onder het uitspreken van begeleidende gebeden. Deze gebeden spreken hoofdzakelijk over het oordeel Gods waarvoor het gebed van de Kerk de overledene wil behoeden. Het is ook een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene.

Reactie door Erik - 17 februari 2013 om 09:24

Ik heb gewoon alles opgezocht,mag ik er nu vanuit gaan dat het verhaal over en uit is?

Reactie door Geert Muylaert - 17 februari 2013 om 09:40

INTEGENDEEL !!! De verrijzenis is op komst.

Reactie door Geert Muylaert - 17 februari 2013 om 09:50

Binnenkort – deel 2.

Reactie door Foxy - 17 februari 2013 om 11:15

Ik zie hier van alles ‘bijbels’ voorbijkomen:
Goliath, Een leven na de dood, Euthanasie, Lazerus, Verrijzenis, Vespers en Absouten.
Niet te vergeten het “Goddelijk Visioen”.
Praten we hier nog over olie? 🙂
Ik dacht ooit eens gelezen te hebben dat de oorspronkelijke aanhang van MB een of andere religieuze sekte was (?), vandaar hier ook die religieus getinte inslag?

Reactie door Nonkel Kolonel - 17 februari 2013 om 11:18

Malcolm Bendall for Pope 😉 !

Reactie door Nonkel Nobel - 17 februari 2013 om 11:19

Habemus Papam !

Reactie door Foxy - 17 februari 2013 om 13:24

Hier spreekt onze eigen Paus op IHub:

“NEWS IS COMING! CHECK THE EEGC WEBSITE! WHEN IT BREAKS BUY THE HELL OUT OF THE STOCK AS ITS GOING TO THE MOON! THIS IS THE WEEK THAT WILL BE REMEMBERED!”

Reactie door Cyriel Dentich - 17 februari 2013 om 13:25

Tichke,
Habemus Papam? Dominus masturbi!

Reactie door Cyriel Dentich - 17 februari 2013 om 13:29

Tichke,
It’s all from Infestedhub. Remembered or it’s a remorseful week?

Reactie door Tante Terry - 17 februari 2013 om 22:15

For Bellevue, the prospect specific chance is estimated by Senergy to be 20%. This value provides a more favourable and encouraging presentation of the potential of the Tasmania project to the financial market and investor community.

Reactie door gerrit - 17 februari 2013 om 22:17

Geert, niet voor het ??n of het ander maar is er ook gepraat over de huidige stand van zaken ipv het te hebben over alternatief reddingsplan indien van boren nu niets in huis komt. Maw zijn er ontwikkelingen gaande die uw gesprekspartner gunstig inziet of heeft hij momenteel helemaal geen goed oog in EEGC?

Reactie door Geert Muylaert - 18 februari 2013 om 07:44

Indien er g??n gunstig vooruitzicht is (dus niet boren door TOG/EEGC/etcetera …) zelf een financierings en boorplan opstellen. M.a.w. geldschieters zoeken.

Reactie door Foxy - 18 februari 2013 om 08:49

Begin alvast maar….

Reactie door Erik - 18 februari 2013 om 09:19

Hoe zit dat nu met TOG,is dit alleen maar een soort geld-zoek-machine??.

Reactie door Gerrit - 18 februari 2013 om 09:27

Geert dat was niet mijn vraag! Vraag is of die persoon positieve punten ziet in huidige situatie!

Reactie door Geert Muylaert - 18 februari 2013 om 10:03

Uiteraard !

Reactie door Joost NL - 18 februari 2013 om 19:38

Ik heb een vraag: ik zat even door de powerpoint heen te bladeren en kwam bij slide 25 terecht. En las dit “Mainhead and wellhead already purchased and on site” … Dat betekend dat er nog wel spullen liggen en dat het terrein wel bijgehouden wordt lijkt mij.. Zou ook betekenen dat als ze groen licht krijgen ze snel kunnen mobiliseren. Wat is jullie idee hierop?

Reactie door Geert Muylaert - 18 februari 2013 om 20:25

Alles kan snel gaan, maar bij EEGC weet je nooit …

Reactie door Gerrit - 18 februari 2013 om 22:56

Was Amerikaanse beurs niet open vandaag?

Reactie door Cyriel Dentich - 19 februari 2013 om 12:26

Tichke,
President’s day.

Reactie door Foxy - 19 februari 2013 om 23:08

Nieuwe PR!:
http://biz.yahoo.com/e/130219/eegc8-k.html
Weinig “hard” nieuws m.i.

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 07:48

Inderdaad! Wel twee keypoints. Smart Win Case en Licentie. Waarvan blijkbaar de Smart Win Case in positieve zin evolueert.

Wat is dat nu eigenlijk met die licentie? Wie heeft dat nu goedgekeurd tot 2015 en wie heeft daartegen beroep aangetekend. Is mij nog steeds niet duidelijk. 🙁

Reactie door Geert Muylaert - 20 februari 2013 om 07:56

En dit is dan koren op molen van de kolonel :
Empire intends to aggressively pursue, in anticipation of discovery and production as a result of its anticipated 2013 drilling program, long term Gas contracts to supply mainland Australia and the unsolicited Jet fuel sales contract with the US Navy

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 09:13

Geert, wat heeft dat met de kolonel te maken?

Reactie door Cyriel Dentich - 20 februari 2013 om 10:49

Tichke,
US NAVY – kolonel van “kiss me quick” ?t dikkem?nt …

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 14:09

Hoe zit dat nu met die licentie. Wie heeft de status granted toegestaan en wie gaat in Beroep? Blijkbaar zal de JV 45% empire en 25% TXO in TOG ook afhangen van de status van deze licentie (verhoor op 22 april)! Wat zijn de kansen dat deze licentie zijn status “granted” zal behouden?

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 14:15

En het is inderdaad zo (en dit valt blijkbaar ook op voor posters op ihub) dat het mij ook al is opgevallen dat TXO zich blijkbaar een beetje afsplitst van EEGC. In den beginne had TXO niets anders dan goede woorden over voor EEGC en nu telkens EEGC iets naar buiten brengt TXO daar met de nodige voorzichtigheid op antwoord. Enige verklaring hiervoor?

Reactie door Foxy - 20 februari 2013 om 15:25

TXO shareholders een beetje rustig houden denk ik.

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 16:12

Enig idee hoe het zit met de licentie?

Reactie door Foxy - 20 februari 2013 om 16:37

Ik leg het maar zo uit:
1. MRT heeft de licentie verlengd.
2. De Minister heeft dat niet goedgekeurd.
3. Tegen die beslissing van de minister is EEGC in beroep gegaan.
Rechtzaak: 22 april.
Hopelijk is voor die tijd de uitspraak Smart Win
vs. EEGC bekend.

Reactie door debby - 20 februari 2013 om 16:50

Deze uitspraak Smart Win is dit het definief vonnis in het verhaal of kan er nog verder geprocedeerd worden wanneer ??n van de partijen niet akkoord gaat met deze uitspraak ?

Reactie door Cyriel Dentich - 20 februari 2013 om 16:53

+ 50 %

Reactie door Geert Muylaert - 20 februari 2013 om 16:54

Wat die minister betreft, dat is een politieke kwestie en afrekening, business as usual.

Reactie door Foxy - 20 februari 2013 om 17:24

Is dat nog steeds die “groene” minister?
En proberen ze die nu te paaien met het overnemen van het ‘wind farm project’ ?

Reactie door Erik - 20 februari 2013 om 17:38

Wat verhouding TXO/EEGC betreft,ik heb,op de dag v/d/ samenwerking het aandeel opgenomen in mijn selectie,en dat staat min 73,8% sinds het begin v/h samengaan.Dus TXO moet bijzonder voorzichtig zijn,met comm.met zijn aandeelhouders.

Reactie door boucheron - 20 februari 2013 om 19:11

update website eegc!!

Reactie door 248 RPA - 20 februari 2013 om 20:25

Empire Energy Corporation International

Corporate Headquarters
Level 3, 65 Murray Street
Hobart, Tasmania

GSLM enquires: ***@***.com

+61 3 **** ****

+61 3 **** ****

Office Hours : Monday to Friday 8:30 – 17:00

Reactie door boucheron - 20 februari 2013 om 21:19

dit is midden in een omggeving met winkelstraten (check google streetvieuw)

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 23:00

Waarom die *** ?

Reactie door Gerrit - 20 februari 2013 om 23:01

Inderdaad goeie vraag: kan na de uitspraak Smart Win nog verder geprocedeerd worden?

Reactie door Cyriel Dentich - 21 februari 2013 om 11:54

Beroep, hoger beroep, herziening …

Reactie door Foxy - 21 februari 2013 om 12:59

Laat ons dat bespaart blijven!
Een duidelijke, definitieve uitspraak svp.!

Reactie door 248 RPA - 21 februari 2013 om 15:59

Of bijkomend onderzoek met nieuwe elementen.

Reactie door boucheron - 21 februari 2013 om 16:14

+42% zullen we het vasthouden??

Reactie door Foxy - 21 februari 2013 om 18:39

Te laag volume.

Reactie door boucheron - 21 februari 2013 om 19:02

daar lijkt het idd wel op nu nog +35.8%

Reactie door gerrit - 21 februari 2013 om 19:19

toch een klein 250.000

Reactie door Foxy - 21 februari 2013 om 19:48

$ 2.750,–

Reactie door debby - 21 februari 2013 om 21:05

Foxy, nog nooit op de rechtbank geweest ? 🙂

Reactie door Gerrit - 22 februari 2013 om 11:50

StockMarketWire.com – Tim Baldwin, Chairman, bought 10,000,000 shares in the company on the 21st February 2013 at a price of 0.21p. The Director now holds 25,000,000 shares.

Story provided by StockMarketWire.com
Director deals data provided by http://www.directorsholdings.com

Reactie door Joost NL - 22 februari 2013 om 14:37

Tim stort flink wat in de pot… wat zou de reden zijn?

Reactie door Lau - 23 februari 2013 om 21:34

Laat ons wel wezen, er is slecht ??n iemand die van EEGC nog een succes kan maken en dat is “den John”: http://www.linkedin.com/pub/john-bryan/6/4b6/b10
Hij heeft ervaring in het restructureren van pink sheets bedrijven in de mining sector.

Reactie door Astrid - 23 februari 2013 om 21:34

Oh my god ! Amazing !

Reactie door Geert Muylaert - 23 februari 2013 om 22:24

Tenzij dat we het zelf gaan oplossen …
x aantal aandeelhouders leggen XXX in de pot en we boren …

Reactie door Foxy - 24 februari 2013 om 01:16

Als jij even een licentie ritselt Geert…..

Reactie door Geert Muylaert - 24 februari 2013 om 08:14

Tasmani? is een “virgin” basin en er zijn nog plaatsen waar er g??n licentie is. Volgens mijn contactpersoon zou er juist daar olie aan de oppervlakte zijn!

Reactie door Gerrit - 24 februari 2013 om 11:37

Vanwaar ineens dit pessimisme? Laat TXO TOG Eegc nu even hun gang gaan! Lijkt mij wel dat Txo liever eegc kwijt dan rijk is!

Reactie door debby - 24 februari 2013 om 12:19

Geert, heeft jouw contactpersoon zin om zelf een bedrijfje op te richten ?

Reactie door Gerrit - 24 februari 2013 om 13:21

Als er een nieuw bedrijfje wordt opgericht hebben we zowieso niets aan onze aandelen! Ook hebben we niets aan onze aandelen indien eegc wordt overgenomen (als het wordt overgenomen kan je misschien hopen op een biedprijs ietsje hoger als de huidige stochprijs maar de meesten hier op dit forum zitten aan een gemiddelde prijs ver hierboven 🙁 )!

Reactie door Geert Muylaert - 24 februari 2013 om 16:29

En wie zegt er dat EEGC gaat overgenomen worden ???

Reactie door debby - 24 februari 2013 om 17:59

Een bijkomende licentie kan natuurlijk ook door MB gevraagd worden. Alleen begrijp ik niet waarom hij net het stuk waar de olie aan de oppervlakte komt van de eerste keer niet mee in de aanvraag heeft gezet.

Reactie door Foxy - 24 februari 2013 om 18:35

Het grondgebied van de oorspronkelijke licentie EL14/2009 was veel uitgebreider dan de licentie die ze nu (al dan niet) hebben.
Misschien vallen de gebieden die Geert aangeeft daaronder (?)

Reactie door Geert Muylaert - 24 februari 2013 om 20:08

Foxy
You hit the nail!

Reactie door Gerrit - 24 februari 2013 om 22:39

Ik ben niet mee 🙁 Wat bedoel je Geert/Foxy! Daar waar olie komt bovendrijven, valt dat onder de huidige licentie of de vorige?? Indien die gebieden tot de vorige licentie behoorden zie ik geen reden tot juichen!

Reactie door Foxy - 24 februari 2013 om 23:12

We mogen hopen dat EEGC/TOG eerst maar eens gaan boren in het gebied van de huidige licentie.
Als dat gaat gebeuren, uiteindelijk ms., dan kunnen we (een beetje) juichen 🙂

Reactie door Cyriel Dentich - 25 februari 2013 om 07:38

Tichke,
dan is’t kassa, kassa, …

Reactie door boucheron - 25 februari 2013 om 12:56

laten we het hopen !!!!!

Reactie door Foxy - 25 februari 2013 om 21:10

Deze week uitspraak rechtzaak Smart Win vs. EEGC in New York ??
Weet iemand de exacte datum?

Reactie door Gerrit - 26 februari 2013 om 07:35

Ik ben al blij te horen dat het deze week is! Benieuwd wat dat gaat geven als het over een positieve uitspraak voor eegc gaat. En de bashers op ihub, eens zien hoe die gaan reageren. Waar heb je dat trouwens nog vandaan gehaald Foxy dat de uitspraak deze week is?

Reactie door Geert Muylaert - 26 februari 2013 om 08:40

Ik dacht eerder aan 22 april ?

Reactie door Gerrit - 26 februari 2013 om 09:19

April is voor de Licentie nee?

Reactie door Foxy - 26 februari 2013 om 09:20

Begin febr. waren de hoorzittingen in New York, en ik dacht begrepen te hebben dat de uitspraak van de rechter ong. 3 weken later zou volgen.
Dat zou dus deze week moeten zijn.
Op 22 april is het hoger beroep in Hobart inzake de (verlenging van de) licentie van GSLM.

Reactie door boucheron - 26 februari 2013 om 19:12

we gaan in ieder geval weer de kant op die we gewend zijn met eegc:p:P -23.33%

Reactie door Foxy - 26 februari 2013 om 19:18

Als je dit laatste bericht van de NY rechtbank leest, kan het toch nog wel even duren (helaas):
https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=yjv0/oMsz4LUJCVMEMW9NA==&system=prod

Reactie door debby - 26 februari 2013 om 21:27

Voor dat proces helemaal rond is zullen wij waarschijnliijk wel een paar jaar later zijn.

Reactie door debby - 26 februari 2013 om 21:35

De licentie en” where is the money” lijken mij de belangrijkste vragen om beweging in het verhaal te krijgen. Als aandeelhouder maar blijven hopen zeker .

Reactie door Gerrit - 27 februari 2013 om 07:36

Foxy, het lijkt dat alles aangaande de zaak eegc – smartwin opgeschoven lijkt 🙁 Wat is er gebeurd?
En in de laatste 8K was nochtans gezegd dat alles in positieve zin verliep aangaande eegc…

Reactie door Gerrit - 27 februari 2013 om 15:45

Is er eigenlijk enig vooruitzicht op investeerders? Want als we op die smart win case moeten wachten 🙁

Reactie door Foxy - 27 februari 2013 om 16:27

Goeie vraag voor MB!

Reactie door Geert Muylaert - 27 februari 2013 om 17:16

Wij zingen de absouten …

Reactie door Foxy - 27 februari 2013 om 19:48

En wat gaan we zingen in deel 2 van dit verhaal?
Ben benieuwd!

Reactie door Gerrit - 28 februari 2013 om 19:30

Niets spectaculairs Foxy 😉

Reactie door Gerrit - 1 maart 2013 om 06:47

Wel hoog volume gisteren!

Reactie door Geert Muylaert - 1 maart 2013 om 07:49

Volgens mijn contactpersoon zouden er minder dan 500 aandeelhouders zijn. Hoe kan je dat verifi?ren??? Iemand enig idee ?

Reactie door Gerrit - 1 maart 2013 om 08:41

Dat is wel bitter weinig. Mailke sturen naar de SEC of zoiets…

Reactie door Foxy - 1 maart 2013 om 09:38

Dan zijnn er veel uitgestapt…..
Geen idee hoe je aan die info kan komen.
Aangezien het ‘bedrijf’ zelf ook geen openbare cijfers meer produceert, lijkt mij dat ook geen bron.

Reactie door Geert Muylaert - 1 maart 2013 om 12:58

Volgens hem zijn er al jaaaren opkopers die anderzijds verkoopadvies hebben gegeven. En hij geeft ook een voorbeeld : de kolonel …
Deze pretendeerde eerst 1,3 miljoen aandelen te hebben, en gaf nadien verkoopadvies …
x-aantal maanden later laat hij zich ontvallen 3,6 miljoen aandelen te hebben. Noble Trenham en het clubje van Passadena zijn blijkbaar ook nog niet van hun eerste leugen gestorven … En dan had je het fameuze reddingsplan. Volgens “de kolonel” was Noble Trenham onze “Jedi Warrior” … om de boel recht te trekken. Wie gelooft die mensen nog …

Reactie door Gerrit - 1 maart 2013 om 15:25

Geert, is dat ook geen achterklap en achterban etc… Fabelkens met andere woorden. Wat wil je dan eigenlijk zeggen dat die kolonel nen basher is tot en met om zo goedkoop mogelijk aandelen in te kunnen kopen. Dan wil dit toch zeggen dat zij eigenlijk in de goede afloop geloven van dit verhaal of niet? All? ja, hoe moeten wij dat nu hier interpreteren?

Reactie door Gerrit - 6 maart 2013 om 08:22

Op Ihub:

I know the Smart Win case is supposed to be decided in late April

is dat correct?

Reactie door Foxy - 6 maart 2013 om 10:19

Nee, ergens in juni wordt de datum van de eventuele rechtszitting pas vastgesteld, nadat in het vooronderzoek alle getuigenissen e.d. gehoord zijn.
Eind april is het hoger beroep van GSLM ivm. de licentieverlenging.

Reactie door Gerrit - 6 maart 2013 om 10:24

had ik ook wel gedacht 🙁

Reactie door boucheron - 6 maart 2013 om 16:37

+38% tog wel netjes hopen dat het nu eens doorzet !!!

Reactie door Gerrit - 11 maart 2013 om 14:47

Hebben ze in Amerika het uur al verzet misschien?
Eegc bij laag volume -32%
Momenteel precies niets van nieuws meer te melden…

Reactie door Gerrit - 12 maart 2013 om 14:23

Volgens de laatste PR van TXO hecht die meer belang aan zijn Grand Bahamas dan aan TOG…
Alhoewel TXO wel een positieve afloop ziet voor TOG zullen we toch nog enkele maanden geduld moeten hebben zo te zien, en dan is de vraag, gaat het inderdaad wel goed aflopen.

Reactie door debby - 12 maart 2013 om 15:17

Zal Mb het nog meemaken dat daar geboord wordt ? Het is al een zaak van h???l lange adem geweest en waarschijnlijk zijn we nog niet aan het einde van de rit of toch ?

Reactie door Cyriel Dentich - 12 maart 2013 om 15:59

In addition, TOG has secured 50% of any counterclaim award Empire receives in its US court case against Smartwin, the original joint venture partners of the project. We expect trial or settlement of this to happen during 2013. TOG has a modest financial exposure to funding this case. The potential upside is difficult to assess but we believe a successful outcome could be very material to the value of TOG. We remain of the view that the case against Smartwin is a good one. The counterclaim is filed as to $3bn.

Reactie door debby - 12 maart 2013 om 16:32

Hopelijk volgt de rechter hun stelling.

Reactie door Gerrit - 12 maart 2013 om 18:18

Precies dat smart win alleen hun enige hoop is op geld 🙁

Reactie door Foxy - 12 maart 2013 om 18:39

Het is nu eerst zaak GSLM en de licentie terug te verkrijgen, anders kan je met een hoop geld nog niets! (Daar is TOG voor opgericht).
Tim Baldwin (TXO) vandaag in de PR:
“TOG was established to fund and develop an oil and gas exploration licence in Tasmania, Australia.”

Reactie door Gerrit - 13 maart 2013 om 08:14

Zoals gezegd, alle zaken van belang spelen zich af op middellange termijn (licentie) of lange termijn (smart win)! Buiten Smart win zie ik niet in dat TGO/EEGC andere middelen heeft om aan geld te geraken. Dus laat staan als die rechtzaak nog enkele jaren aanhoud of erger nog als ze die zaak verliezen…

Reactie door Foxy - 13 maart 2013 om 10:16

Ik zou denken dat er op korte termijn toch iets zou moeten gebeuren,.
Die minister zal op de rechtzaak eind april toch overtuigd moeten worden dat EEGC/TOG daadwerkelijk iets kunnen met die licentie.

Reactie door boucheron - 13 maart 2013 om 15:43

geert heeft u nog nieuws wat betreft het schitterende spectaculaire aandeel eegc

Reactie door Foxy - 13 maart 2013 om 20:58

Waarom de SmartWin case belangrijk is, verwoordt “Clipso” perfect in post 31985 op IHub.

Reactie door Cyriel Dentich - 14 maart 2013 om 15:07

Tichke
Clipso = FLIPSO !

Reactie door Cyriel Dentich - 14 maart 2013 om 15:08

Dadde es oak ne flave plezante die peist dat de nulmerideaan doar zijn gat loopt … hahahahaha

Reactie door Foxy - 14 maart 2013 om 15:19

Ja, flippo’s zijn het bijna allemaal daar op IHub.
Toch heeft hij wel gelijk als hij stelt dat de claim van SmartWin mogelijke investeerders momenteel afschrikt.

Reactie door debby - 14 maart 2013 om 16:54

Het is nu TOG dat over de nodige fondsen moet beschikken om te boren.

Reactie door Foxy - 14 maart 2013 om 17:09

En een licentie moet zien te krijgen…..

Reactie door Foxy - 14 maart 2013 om 20:36

Terra Energy (TEGR), weleens genoemd als kandidaat om de EEGC licentie over te nemen,
stijgt vandaag 650%

Reactie door Foxy - 14 maart 2013 om 23:16

Nieuwe PR TXO/EEGC:
http://biz.yahoo.com/e/130314/eegc8-k.html

Reactie door boucheron - 14 maart 2013 om 23:34

als ik het zo lees tog hoopgevend !!!

we gaan gewoon verder waar we gebleven waren en das WACHTEN haha. wel weer iets om in de gaten te houden!!

Reactie door Gerrit - 15 maart 2013 om 06:47

En wat is er met Tegr ad hand?

Reactie door Foxy - 15 maart 2013 om 09:24

Ik heb van TEGR geen nieuws kunnen vinden, ms. vandaag. De koers van zo’n aandeel wil nog wel eens vooruitlopen op een verwachtte PR o.i.d.

Reactie door Foxy - 16 maart 2013 om 20:43

Geert, gij zijt nogal een Noble-fan.
Kan jij deze bewering van HH bevestigen:
“Smart Winn conspired with Nobel Trenham to Take over GSLM and dump Malcolm Bendall”.

Reactie door Franciscus - 16 maart 2013 om 22:17

We are optimistic that 2013 should be the most progressive year ever for the company

Reactie door Cyriel Dentich - 16 maart 2013 om 22:20

Tichke Franciscus,
Habemus Papam. Wijlle hebben de sigaar, moar ze brandt nog niet. En hopelijk zemmen nie de sigaar …

Reactie door Geert Muylaert - 17 maart 2013 om 07:59

Foxy,
75 % is juist.

Reactie door Erik - 17 maart 2013 om 09:39

Ik moet niet hebben van die Noble,hij wou ook de aandelen splitsen,en zodoende de kleinere aandeelhouders voor den blok zetten.

Reactie door Gerrit - 18 maart 2013 om 07:50

75% juist kan niet, tis waar of niet waar…

Reactie door Gerrit - 20 maart 2013 om 07:41

Vanwaar die zware terug van TXO gisteren aan hoog volume (20milj)! Er was nochtans geen nieuws buiten de dag ervoor dat van eegc (wat niet zo slecht was)!

Reactie door Gerrit - 20 maart 2013 om 12:55

Wat is er toch aan de hand met TXO? Terug -10% welliswaar bij kleiner volume 2 milj ipv 20milj!

Reactie door Gerrit - 21 maart 2013 om 15:14

Wij hebben nog eens hoog volume voor EEGC ook (al iets meer dan 500.000 aandelen)! Welliswaar in de min maar niet overdreven!

Reactie door boucheron - 21 maart 2013 om 15:19

klopt gerrit,

en iedereen is gelijk wel erg stil geworden:D

Reactie door Foxy - 21 maart 2013 om 18:30

Voor de liefhebber, filmpje/interview met TB:
http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/stocktube/1816/txo-expects-cash-flow-generation-by-year-end–1816.html

Reactie door boucheron - 21 maart 2013 om 19:20

thanks foxy, ben benieuwd of er komende tijd beetje nieuws komt , geert wat bent u stil laatste dagen??

Reactie door Foxy - 21 maart 2013 om 19:42

Hij bereidt deel 2 van dit verhaal voor 🙂

Reactie door boucheron - 21 maart 2013 om 21:01

Ja ben wel benieuwd naar deel 2 hahaha

Reactie door Gerrit - 22 maart 2013 om 07:44

ge ziet in dat filmke dat EEGC toch wordt aanzien als High risk en dat het uiteindelijke risico voor TXO is dat hij uiteindelijk met lege handen naar huist gaat. Wij blijven dan met niets over, terwijl TXO toch nog twee andere assets heeft. Tis en blijft een gevaarlijk spel 🙁 Qua financiering geen woord, enkel de counter claim tov Smartwin, maar in hoeverre kan je daar op voortgaan natuurlijk?

Reactie door Cyriel Dentich - 22 maart 2013 om 12:54

Tichke,
High risk, high reward.

Reactie door Gerrit - 22 maart 2013 om 13:05

Volledig akkoord… maar dat is alleen als het goed komt en de kans is dus zo te horen heel groot dat men hier alles kan verliezen ook. Tim is in mijn ogen niet optimistisch wat EEGC betreft en ik kan mij gewoon niet van de indruk ontdoen dat als hij dit allemaal had geweten hij zeker niet met EEGC in water zou zijn gegaan. Volgens mij hebben ze hem erin geluisd… Afin dat is de indruk die ik heb.

Reactie door Gerrit - 22 maart 2013 om 14:47

Deze keer tamelijk hoog volume met toch min of meer zware terugval (eegc) 🙁

Reactie door Gerrit - 22 maart 2013 om 14:49

En dan ineens van -18% met iets meer dan 100000 aandeleen naar nog geen -1% meer met 1,5 miljoen aandelen. Van een flinke opstoot gesproken!

Reactie door Cyriel Dentich - 22 maart 2013 om 22:29

Tichke,
what goes up, must come down,

Reactie door Gerrit - 23 maart 2013 om 14:03

Inderdaad 🙁

Reactie door Cyriel Dentich - 23 maart 2013 om 17:40

Tichke,
“un petit lekske” :
Oil sector investment firm TXO (LON:TXO) said investee company Tasmania Oil & Gas (TOG) was making progress “on all fronts” as it kicks off a drill programme on licence EL14/2009.

Planned is a pre-collar well in preparation for the larger three well programme on licence El14/2009 at the proven and the still currently active Tasmanites sourced oil seep.

Drilling contractors have been contacted and TOG is awaiting formal quotes, said TXO.

A recent CPR (competent person’s report) put total mean recoverable prospective resources at the Bellevue and Thunderbolt structures within the current EL14/2009 to be 2.7 TCF (trillion cubic feet) of gas or 508 million barrels of oil equivalent.

TOG then engaged further work to economically evaluate the Bellevue and Thunderbolt ETMRP Resources, based upon these CPR results, the net present value and monetary value figures.

The chairman of TXO highlighted that it was good news that progress was being made by TOG on all fronts.

Reactie door Gerrit - 25 maart 2013 om 18:21

Ti’s zeker eerst zien en dan geloven… Van +30 naar -10%

Reactie door debby - 25 maart 2013 om 18:51

Het verhaal over mogelijke plannen lijken nog weinige te kunnen bekoren. Inderdaad, eerst zien en dan geloven.

Reactie door Gerrit - 27 maart 2013 om 08:45

http://www.txoplc.co.uk/press/20130325-oilbarrel.asp

Reactie door Gerrit - 28 maart 2013 om 11:40

Verstaat er eigenlijk iemand waarom TB (TXO) zijn aandeel in TOG wil afbouwen? Als er dan toch zoveel te verdienen gaat zijn aan olie en gas in Tasmania!?

Reactie door Gerrit - 29 maart 2013 om 08:57

Niemand enig idee waarom TXO positie in TOG wil afbouwen? Ik kan mij niet van de indruk ontdoen maar ergens heb ik nog altijd de neiging te geloven dat Tim B Eegc (TOG) liever kwijt dan rijk is! Iemand andere mening toegedaan en waarom?

Reactie door Cyriel Dentich - 29 maart 2013 om 14:21

Tichke,
een betteke possensje.

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags