Empire Ventures Llc. : de redding van EEGC ?

Door: Vincent

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de EEGC-saga bij deze een samenvatting/interpretatie van de brief van Noble Trenham …:

-Het huidige management komt reeds geruime tijd haar verplichtingen op het gebied van rapporteringen aan de SEC niet meer na.

-Hierdoor kan het aandeel haar notering (op de OTCBB, Pink sheets, …) verliezen. Als dat gebeurt wordt onze investering extreem illiquide en is het bijna zeker “over and out”.

-Er werd reeds vier jaar geen aandeelhoudersvergadering meer georganiseerd.

-Aangezien er in het aandeel EEGC intrinsieke waarde zit alsook een groot potentieel, heeft First Global (een vehikel van Noble Trenham) een oplossing uitgewerkt.

-De eerste stap is om na te gaan hoeveel aandeelhouders bereid zijn mee te werken aan dit initiatief. Noble vraagt dan ook om een korte vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

-Ondanks meer dan $50,000,000 aan investeringen is EEGC er niet in geslaagd haar doelen te verwezenlijken.

-Tijdens het afgelopen jaar heeft een opeenvolging van mislukkingen door slecht management ervoor gezorgd dat veel aandeelhouderswaarde verdampt is en dat EEGC nu noteert op een fractie van een cent.

-Om EEGC te “redden” werd de entiteit “Empire Ventures LLC” opgericht.

-Deze entiteit zou de volgende kapitaalstructuur hebben: 200 eenheden van elk $2,000 (dus in totaal $400,000). Deze eenheden zullen enkel beschikbaar zijn voor aandeelhouders EEGC.

-Binnen de 90 dagen zou het volgende moeten gebeuren:

 • Potenti?le investeerders uit Dubai die ge?nteresseerd zijn in EEGC benaderen.
 • Strategische overnames doorvoeren (vb. Grand Monarch) om aandeelhouderswaarde te cre?ren.
 • Een nieuwe raad van bestuur verkiezen.
 • Een 20:1 “reverse split” doorvoeren.
 • De voorkeursaandelen van EEGC toewijzen aan “Empire Ventures LLC” en antiverwateringsbescherming voorzien. Deze aandelen staan symbool voor 30% van EEGC.
 • De rechtzaak met de Tasmaanse overheid afhandelen.
 • Met Smart Win tot een akkoord komen (deze zouden nog steeds interesse hebben om geld in EEGC te steken op voorwaarde dat het management vervangen wordt).
 • Gerechtelijke stappen ondernemen tegen Malcolm Bendall.
 • De SEC-rapporteringen up-to-date brengen.

-Binnen het jaar zou “Empire Ventures LLC” opgedoekt worden. 80% van de aandelen EEGC in het bezit van deze entiteit zullen dan worden overgedragen aan de leden, 20% aan de manager (een vehikel van Noble Trenham) en 100% van de cashreserves aan de leden van “Empire Ventures LLC”.

-Om aan dit initiatief deel te nemen is een investering van minimaal $2000 vereist.

-De volgende stappen zijn gepland van zodra voldoende personen de vragenlijst hebben ingevuld:

 1. Als de eigenaars van 10% van alle aandelen EEGC positief antwoorden op de brief, kan er een lijst van alle aandeelhouders opgevraagd worden bij de Transfer Agent.
 2. Mits genoeg interesse zal er een “private placement” georganiseerd worden voor de genoemde 200 eenheden van $2000. Met de opbrengst hiervan zal het initiatief gefinancierd worden.
 3. Van zodra de lijst met alle aandeelhouders verkregen is, zullen deze gecontacteerd worden om hun stem uit te brengen voor een nieuw management. Hiervoor is een 51%-meerderheid vereist.

Gepubliceerd: 21 juni 2011 in Empire Energy.

Reacties

97 reacties.

Reactie door Vincent - 21 juni 2011 om 18:15

Eerste vraag: hoeveel aandelen heeft Malcolm Bendall en kompanen … ?

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 20:19

Ik ben niet overtuigd over het ganse opzet van deze operatie.

Reactie door Foxy - 21 juni 2011 om 20:42

Het geeft mogelijk wel wat druk op de ketel. En: zijn er betere alternatieven? De tijd gaat ook in het nadeel werken. En als het inderdaad zo is dat de SEC de notering van de beurs haalt zoals hierboven als mogelijkheid gesteld, dan zijn de rapen wel erg gaar….

Reactie door Leo Martin - 21 juni 2011 om 20:44

Misschien kopen enkele grootaandeelhouders wel al die deelbewijzen op …

Reactie door Leo Martin - 21 juni 2011 om 20:45

10%, dat zijn een 50 miljoen aandelen … ?

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 20:49

Hoeveel aandelen zou “Dentich” ondertussen hebben ?

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 20:50

En waar blijft zijn artikel ?

Reactie door Vincent - 21 juni 2011 om 20:52

Het zou interessant zijn moesten we eens optellen hoeveel aandelen alle Belgische/Nederlandse aandeelhouders samen in bezit hebben.
Als we dat getal dan naast dat van onze Amerikaanse “vrienden” leggen, krijgen we een idee hoeveel we in de pap te brokken hebben.

Reactie door Zatten Dr - 21 juni 2011 om 20:54

Inderdaad, Dentich, waar blijft uw artikel ?

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 20:54

Dat krijg je nooit voor elkaar.

Reactie door Zatte Claude - 21 juni 2011 om 20:55

Veel beloven…

Reactie door Vincent - 21 juni 2011 om 20:56

Geert: nooit van ALLE aandeelhouders, maar dat neemt niet weg dat het interessant kan zijn een rondvraag te lanceren.

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 20:58

Je kan beginnen met allesweter “zatte claude”

Reactie door Zatte Claude - 21 juni 2011 om 21:00

Ik kan aan eegc niet meer verliezen πŸ˜‰ …

Reactie door Geert Muylaert - 21 juni 2011 om 21:03

En aan uw onnozele praat zullen we ook niet veel verliezen. Conversatie over and out.

Reactie door Gerrit - 21 juni 2011 om 22:19

All? mannekens, als ik het goe begrijp wordt de brief dus niet teruggestuurd! Ok, sorry Vincent merci voor uw uiteenzetting en nog snap ik er niets van hoor πŸ™ kan aan mij liggen maar ik snap van heel die opzet geen bal πŸ™ Kan dat hier eens in gewone mensentaal uitgelegd worden aub!? Waarom empire LLC oprichten om na een jaar terug op te doeken, verwatering tegengaan? Waarde rond 30%, zegt mij allemaal niets en bij de opdoeking kom ik aan een totaal % van 200% ipv 100%! En nog steeds geen woordje uitleg over die reverse split πŸ™ En Geert zeg jij eens wat je niet ziet zitten!
Mijn oplossing: vaardig arrest uit tegen MB, vervang MB en doe waarvoor eegc is opgericht! De enige reden waarom ik die brief wil opsturen is dat Noble ad de lijst v meerderheid aandeelhouders komt en raad v bestuur kan bij elkaar roepen vr management wissel! Maar kan MB niet vervangen worden als er tegen hem een arrest wordt uitgevaardigd zonder al die andere poespas errond?

Reactie door Cyriel Dentich - 21 juni 2011 om 22:43

Tichke Gerrit,

Ik heb nen envelop ontvangen met een niet afgestempelde Amerikaanse timber. Mag ik da gebruiken ?

Reactie door debby - 21 juni 2011 om 22:43

is er iemand op het forum die de mogelijke parcours volgens amerikaans recht kent om een ceo te vervangen ? wat de basisvereisten zijn ?

Reactie door Gerrit - 21 juni 2011 om 22:45

Cyriel die mag je zonder probleem gebruiken!

Reactie door Gerrit - 21 juni 2011 om 22:52

Ik blijf erbij dat dat systeem v Noble veel te complex lijkt πŸ™ Dat moet simpeler kunnen, dat kan nu toch echt niet zo moeilijk zijn MB te vervangen! Dat die kapitaalkrachtige aandeelhouders zelf een arrest uitvaardigen tegen MB! Al die poespas met die brief is toch allemaal niet nodig ???

Reactie door debby - 21 juni 2011 om 23:07

het lijkt mij als MB over de meerderheid beschikt het normaal helemaal niet mogelijk is om hem te vervangen tenzij de wetgeving bepaalde uitzonderingen heeft ingebouwd.

Reactie door Foxy - 22 juni 2011 om 13:40

Ik denk dat we het toegestuurde vragenlijstje toch wel terug kunnen sturen, met de eerste twee vragen bevestigend beantwoord. Wat er daarna dan weer gebeurd is van later zorg, voor nu zit je financieel nog nergens aan vast. Lijkt me toch wel goed richting MB om wat druk op de ketel te houden, want als je deze brief mag geloven heeft hij zelfs al geen enkel contact meer met zijn eigen directie en zegt hij elke geplande vergadering daarmee af. Wie doet wat in deze??

Reactie door Gerrit - 22 juni 2011 om 14:22

Ik ben toch bereidt op te sturen…

Reactie door Cyriel Dentich - 22 juni 2011 om 16:20

Ticke Gerrit,
Opsturen ? Vaneigens !

Reactie door Foxy - 22 juni 2011 om 16:58

“vaneigens” (bijw.)
vanzelfsprekend, dat spreekt voor zich, ook gebruikt als bevestiging van een ware uitspraak

Reactie door Vincent - 22 juni 2011 om 17:56

Ik ga ook alleszinds aan Noble doorgeven (via het formulier) dat ik het initiatief steun …

Reactie door Vincent - 22 juni 2011 om 17:58

Hebben jullie een bewijs van hoeveel aandelen jullie bezitten meegestuurt ? Volgens mij is dat nodig als je je aandelen aanhoudt bij een niet-Amerikaanse broker aangezien deze hoogstwaarschijnlijk met tussenpersonen werken voor de US markets!

Reactie door Zatte Claude - 22 juni 2011 om 18:32

Noble is van alle markten thuis .. http://www.forbes.com/2003/04/02/cz_sl_0402porn.html

Reactie door Foxy - 22 juni 2011 om 18:52

Dat geeft vertrouwen dat we met zo’n doorwinterde 77-er te maken hebben!

Reactie door MartinvM - 23 juni 2011 om 00:48

HOe kan ik aan een dergelijk formulier komen?
Heb het nog niet op de site aangetroffen of ik heb het gemist.
Graag even de site i.o.d.

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 07:59

Vincent of Geert, hebben jullie een idee waarom empire LLC oprichten? Ik versta v die structuur geen bal en versta ook de toegevoegde waarde niet vr de aandeelhouders ervan πŸ™ Is het niet voldoende een lijst aan te vragen vd aandeelhouders dmv brief Noble (hopelijk halen we de 10%), dan aandeelhoudersvergadering vr CEO wissel en van daaruit verder te gaan! Graag uitleg over de structuur v Noble en waar ik fout zit in mijn redenering…

Reactie door Geert Muylaert - 23 juni 2011 om 17:29

Ik loop niet warm voor het vehikel van Noble Trenham. Mijn brief is dan ook nog niet opgestuurd …

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 18:00

Wel toevallig dat de 400000$ die Noble wil ophalen ongeveer zijn ge?nvesteerde bedrag in eegc is… Ook ik loop niet warm v Noble zijn reddingsplan! Vincent, jij dat daar id financi?le wereld zit, hoe kijk jij daar tegenaan…

Reactie door Vincent - 23 juni 2011 om 19:20

Mijn brief is wel weg, want het is een z??r goed idee om een lijst van aandeelhouders op te vragen. Dat kunnen we als 10% van de aandeelhouders de brief ondertekent en terugstuurt. Het zal interessant om zien zijn hoeveel aandelen Malcolm nog heeft !!!

Reactie door Vincent - 23 juni 2011 om 19:22

Martin (en anderen): je kan me mailen op Vincent@CroesusForum.com

Reactie door Leo Martin - 23 juni 2011 om 19:23

Gerrit: ben jij zeker dat die brief gaat toekomen met die Amerikaanse postzegel ???

Reactie door Foxy - 23 juni 2011 om 19:28

Gerrit, het lijkt mij het meest verstandig om dit initiatief een kans te geven. Ik denk dat we van MB niets meer te verwachten hebben. Het is inmiddels alweer 3 weken na de laatste PR, en sindsdien niets meer vernomen over de plannen die daarin staan. Ook nog steeds geen SEC fillings. Dus mijn advies: terugsturen die brieven, die 10% halen en dan hun vervolgstappen maar afwachten en die dan opnieuw beoordelen.

Reactie door Leo Martin - 23 juni 2011 om 19:29

Foxy: you’ve got it !

Reactie door Vincent - 23 juni 2011 om 19:29

Inderdeed πŸ˜‰

Reactie door Geert Muylaert - 23 juni 2011 om 19:54

Noble Trenham heeft g??n 400.000 USD ge?nvesteerd in EEGC. Hij heeft dit bedrag overgemaakt aan Malcolm Bendall, en die heeft daarmee zaken gedaan die niet voorzien waren …
Het investeringsvehikel van Noble Trenham is klootvis …

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:00

@Leo Martin: ik heb voor de zekerheid mijn adres aan de achterzijde van de enveloppe geschreven, indien het toch een niet geldige postzegel blijkt te zijn komt die toch terug bij mij. Indien zo hou ik jullie zeker op de hoogte. En wat gebeurd er als het een nu niet geldige postzegel moest zijn, dan past toch de ontvanger het verschil bij, dat werkt nu toch ook zo…

@Foxy en Vincent: uiteraard steun ik ook het initiatief en mijn brief is ondertussen ook verstuurd, maar hebben jullie dan geen vragen bij de opzet ervan. Of verstaan jullie zwart op wit wat in die brief staat vermeld. Vincent bedankt voor de samenvatting maar ik had graag een woordje uitleg over het hoe of waarom.

Kijk hier mijn visie: haal inderdaad die 10%, vraag een lijst op van alle aandeelhouders en breng een raad van bestuur bij elkaar en stem voor een andere CEO. Nadien de nodige bla bla bla, daarmee wil ik zeggen, trek investeerders aan en start boren.

Leg mij nu aub eens uit waarom die opzet van Empire LLC, het nut ervan, ook die reverse split etc…

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:02

Geert, als we je mogen geloven is het dus kiezen tussen de pest en de cholera. Eigenlijk mogen we er dus nu vrijwel zeker van zijn dat we ons geld kwijt zijn…

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:05

En Geert ge?nvesteerd of weggegeven, het is en blijft 400.000$ en dat is nu juist wat hij wil terugkrijgen via een private placement h?… dus eigenlijk stinkt dat zaakje. Maar als ik er nu nog wat dieper op inga versta ik helemaal het opzetje van empire LLC niet, want blijft empire energy in parallel bestaan met empire LLC?? Wat maakt mij dan empire LLC eigenlijk uit na een management wissel bij empire energy?

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:29

http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://www.usps.com/tools/calculatepostage/welcome.htm

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:31

negeer bovenstaande, blijkbaar is er iets misgelopen tijdens de copy/paste hier een nieuwe poging en zou de vragen de first class postzegel moeten beantwoorden:

http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://www.usps.com/tools/calculatepostage/welcome.htm

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:32

probeer dit eens πŸ™
http://www.usps.com/tools/calculatepostage/welcome.htm

Reactie door Gerrit - 23 juni 2011 om 20:34

Vincent kan je mijn laatste drie postings deleten aub: hier eindelijk gelukt, was toch iets raars aan de hand:

http://www.usps.com/send/waystosendmail/senditwithintheus/firstclassmail.htm

Reactie door Foxy - 23 juni 2011 om 20:56

Je kan de brief ook scannen, en verzenden naar het mail-adres van Noble. Zo heb ik het althans gedaan. Of faxen.

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 15:26

Gerrit: waarom een LLC.? Om degenen die tijd, geld en moeite steken in de “heropstart” van EEGC hiervoor iets in ruil te geven (een tegen verwatering beschermd pakket aandelen) …

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 15:28

Hypothese: Degenen die het initiatief niet steunen, maar wel aandelen EEGC hebben (zoals Malcolm!) zullen door verwatering minder profiteren van het uiteindelijke succes van het bedrijf!

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 15:29

Dit is de brief die ik zonet naar Noble Trenham gestuurd heb:

Dear Mr. Trenham,

Your letter received.

On the questionnaire (which is on its way back to you), I indicated that I currently own just over XXXXXX shares in EEGC and that I fully support your initiative.

I agree that the first step to take is obtaining a shareholders list from the Transfer Agent.
As a consequence of my visit to GSLM in Tasmania back in April 2009, I am in contact with several other EEGC-shareholders all over the world (predominantly in Tasmania and Belgium/The Netherlands). As such, if getting the approval of the owners of 10% of the outstanding shares in EEGC would prove difficult, I am willing to try to convince them to support the initiative.

Did you also contact large shareholders such as “Hunt Energy” ? If I’m not mistaken they own 20,000,000 shares (although they might not be entitled to vote if the shares are considered as “collateral”).

I look forward to obtaining a shareholders list after getting approval of the owners of 10% of the outstanding shares and to the execution of the other steps outlined in your letter. In case of sufficient interest, I am interested to purchase membership units in the LLC.

Respectfully,
Vincent Mertens.

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 15:30

Het moge dus duidelijk zijn dat ik iedereen aanraad om positief te reageren op het initiatief van Noble Trenham. En met positief reageren bedoel ik dus NIET (noodzakelijk) membership units in de LLC kopen … Enkel (kostenloos) als aandeelhouder je akkoord geven.

Reactie door Cyriel Dentich - 25 juni 2011 om 15:34

Vaneigens !

Reactie door Leo Martin - 25 juni 2011 om 15:46

Ik sta ook achter Noble Trenham. Deze zit blijkbaar in de Rotary Club van Los Angeles: http://www.rotaryclubofla.com/html/committees.html

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 15:47

Ik heb zonet een mailtje gestuurd naar een grote Amerikaanse aandeelhouder. Benieuwd wat hij hierover denkt.

Reactie door Geert Muylaert - 25 juni 2011 om 16:25

Ik ben niet overtuigd en doe niet mee …

Reactie door Foxy - 25 juni 2011 om 17:29

Heb je een beter alternatief Geert, of vertrouw je nog steeds op MB?

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 17:32

Er geen geld (2000 USD) aan willen geven kan ik begrijpen … Je akkoord niet willen geven om een aandeelhouderslijst op te vragen niet !

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 17:33

Enkel al om te weten hoeveel aandelen Malcolm heeft is dit interessant !

Reactie door Gerrit - 25 juni 2011 om 19:38

Enig idee of Noble plannen heeft om met boren verder te gaan! Of wil hij enkel Assets toevoegen? Dit zal ook wel besproken worden op de aandelenhoudersvergadering of niet? Nog een fijne avond!

Reactie door Vincent - 25 juni 2011 om 19:42

Uiteraard wil hij boren ! Eventueel via een heropstart van de Smart Win loan.

Reactie door Vincent - 26 juni 2011 om 01:20

Een Amerikaanse “multimiljonair” (uitgedrukt in aantal aandelen EEGC) liet mij zopas weten het initiatief van Noble Trenham net als mij volledig te steunen (zoals ik reeds vermoedde).

Reactie door Gerrit - 26 juni 2011 om 04:50

Vincent, zoals jij zo prachtig Engels kan neerpennen, vraag dan ook maar eens aan Noble of hij zinnens is te boren! Dat staat nergens expliciet neergeschreven in zijn letter πŸ™ Als dat wel het geval zou zijn zou op dat gegeven moment de koers als een raket de hoogte inschieten, vandaar ook die 20:1 Reverse split ligt ook als een baksteen op mijn maag πŸ™

Reactie door Vincent - 26 juni 2011 om 09:28

Boren is zeker en vast de bedoeling. In het kader hiervan zullen Smart Win en investeerders uit Dubai gecontacteerd worden (staat in de brief).

Los hiervan is Noble slim genoeg om het belang van diversificatie in te zien, dus zullen OOK andere assets in het bedrijf gebracht worden (staat in de brief).

Over de reverse split heb ik slechts ??n ding te zeggen: een vierde van een stuk staart is even veel dan twee achtste van dezelfde taart. Wie dat niet begrijpt zou niet in (penny)aandelen mogen handelen.

Reactie door Vincent - 26 juni 2011 om 09:31

Topprioriteit blijft: zoveel mogelijk aandeelhouders vinden die het initiatief steunen (door hun “stemrecht” als aandeelhouder te gebruiken).

Reactie door Foxy - 26 juni 2011 om 11:21

Gerrit: over die reverse split zou ik me nog het minst druk maken, meestal wordt dit gedaan om de beurskoers een hoger aanzien te geven waardoor notering op een “hogere” beurs mogelijk wordt. Bij EEGC waarschijnlijk met als doel om weer uit die pinkiesbeurs te komen.

Reactie door Vincent - 26 juni 2011 om 11:25

Naar mijn mening moet het goed mogelijk zijn om het akkoord van de eigenaars van 10% van de aandelen te krijgen teneinde een aandeelhouderslijst op te vragen bij Interwest.
Hierbij komt wel een belangrijk detail kijken … Noble verwijst hier ook naar in zijn brief (“If your shares are held by your broker in ‘street name’ please attach a copy of your most recent statement to verify your ownership for the Transfer Agent InterWest Transfer”). Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Street_name_securities

In het kader hiervan heb ik een mailtje gestuurd naar mijn broker. Ik houd jullie op de hoogte van hun reactie.

Geachte,

Via mijn rekening bij Keytrade bank ben ik in het bezit van aandelen EEGC (genoteerd op de Amerikaanse “pink sheet” beurs).

Momenteel loopt er een initiatief om bij de Transfer Agent van dit aandeel (Interwest Transfer Company, Inc.) een aandeelhouderslijst op te vragen. Dat is mogelijk als de eigenaars van 10% van de aandelen hun akkoord hiervoor geven.

Zelf heb ik mij hiervoor schriftelijk akkoord verklaard, maar ik vraag mij af of Interwest op basis van mijn gegevens wel kan nagaan of ik inderdaad aandeelhouder ben. Met andere woorden: staan de aandelen op mijn Keytrade-rekening op mijn naam ?
Indien nee: kunnen jullie een certificaat afleveren waarin jullie bevestigen dat ik op een bepaalde datum een bepaald aantal aandelen EEGC bezit ? Zijn hier kosten aan verbonden ?

Alvast bedankt voor de inlichtingen.

Hoogachtend,

Reactie door Leo Martin - 26 juni 2011 om 11:27

Foxy: inderdaad – een aandeel dat noteert aan EEN HALVE CENT maakt sowieso geen goede indruk.

Reactie door Geert Muylaert - 26 juni 2011 om 18:27

Eric,
Inderdaad !

Reactie door Gerrit - 26 juni 2011 om 20:35

Eric, ik kon het niet beter uitleggen! In die brief moe(s)t dan ook staan, eerst aanvang boren dan eventueel Reverse split! Ik hoop dat dit het eventuele plan is maar heb daar mijn twijfels over πŸ™ Alleen een brief met deze vraag en hopelijk is Noble bereid daar een antwoord op te geven kan ons 100% zekerheid geven, maar ik vrees dat Noble niet warm staat te lopen van enegzins reply te geven πŸ™

Reactie door Vincent - 26 juni 2011 om 21:55

Zelf heb ik van Noble snel en duidelijk antwoord gekregen op al mijn vragen. Degenen die vragen of twijfels hebben bij de reverse split moeten er dus zeker niet van uitgaan dat vragen stellen of opmerkingen geven aan Noble op voorhand verloren moeite is …

Reactie door Geert Muylaert - 26 juni 2011 om 21:57

Noble Trenham is bijlange nog niet aan de macht. Er zal g??n gebraden kieken in zijn mond vliegen …

Reactie door Leo Martin - 26 juni 2011 om 21:59

Niet akkoord met Erik. Als er niet geboord wordt zijn we sowieso “gejost”, reverse split of niet.
Bovendien is een aandeel van een halve cent nu ook niet erg attractief om investeerders te overtuigen …

Reactie door Zatte Claude - 26 juni 2011 om 22:03

Malcolm heeft tijd en kansen genoeg gehad! Hij gaf het geld van Smart Win echter liever uit in de Abracadabra nightclub met Tatiana dan aan het boren van Bellevue!

Reactie door Zatten Dr - 26 juni 2011 om 22:06

Als bewezen kan worden dat de FASER technologie uit Malcoms duim gezogen is, kunnen een groot pakket aan hem toegekende aandelen terug in het bedrijf gebracht worden of vernietigd worden … WAT ZEER POSITIEF IS VOOR DE AANDEELHOUDERS.

Reactie door Gerrit - 27 juni 2011 om 15:21

En Vincent al nieuws van keytrade?

Reactie door Geert Muylaert - 27 juni 2011 om 17:53

Het ganse opzet van Noble Trenham is een grote slag in het water. Misschien zelfs dat nog niet … garantie op falen :100 %. Dat initiatief steun ik dus niet, OP GEEN ENKEL VLAK !

Reactie door Gerrit - 27 juni 2011 om 18:01

Geert, waarom? Wat is er mis mee? Zeg het dan…

Reactie door Foxy - 27 juni 2011 om 18:20

En is er een (beter) alternatief??

Reactie door Leo Martin - 27 juni 2011 om 19:15

Het is Geert zijn goed recht om het initiatief niet te steunen … Gezien zijn beperkt aantal aandelen zullen daar weinigen tot niemand van wakker liggen !

Reactie door Gaston - 27 juni 2011 om 19:16

Het initiatief niet steunen is een zaak. Je akkoord niet geven om een aandeelhouderslijst op te vragen is “dwijs” doen …

Reactie door Leo Martin - 27 juni 2011 om 19:18

Da’s zeker, datte…. Het voornaamste is dat de grootaandeelhouders meedoen en dat is het geval.

Reactie door Vincent - 27 juni 2011 om 19:30

Gerrit,
Helaas nog geen nieuws van Keytrade ! Het is blijkbaar een moeilijke vraag …

Reactie door Gerrit - 27 juni 2011 om 22:52

We kunnen terug niet reageren op het artikel van Geert πŸ™

Reactie door Leo - 27 juni 2011 om 23:01

Gi?n groot verlies !

Reactie door Leo - 28 juni 2011 om 11:12

Je mag 2x raden wat een reputatie het bedrijf daar heeft dankzij Malcolm…

Reactie door Foxy - 29 juni 2011 om 14:16

Erik die rechtzaak is verschoven naar ergens in augustus.

Reactie door Geert Muylaert - 29 juni 2011 om 17:21

12 augustus

Reactie door Leo - 29 juni 2011 om 17:50

Tijd rekken, dat kan Malcolm goed ! Hij zou het niet slecht doen in de Belgische politiek.

Reactie door Gerrit - 30 juni 2011 om 06:44

12 augustus? Ik dacht 1 augustus alhoewel ik daar al lang niet meer wakker van lig!

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags