Fibonacci en de merkwaardige ?gouden ratio? 1.618 ? ? Deel 5 : “een mysterie of een self-fulfilling prophecy ???”

Door: Vincent

Beste Croesuslezers,

In deze reeks werd reeds aangetoond dat de gulden snede en de getallenrij van Fibonacci vele toepassingen hebben in de technische analyse.

Alvorens nog meer toepassingen te bespreken gaan wij eens stilstaan bij de vraag WAAROM deze ratios invloed hebben op de koersvorming op financi?le markten.

De Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci heeft deze naar hem genoemde getallenrij alvast ni?t met deze bedoeling bedacht ! Hij beschreef deze rij in zijn boek Liber abbaci (boek van de rekenkunst) in het kader van het vraagstuk hoe konijnen zich voortplanten ! Meerbepaald geeft deze rij weer hoe de groei van een konijnenpopulatie verloopt moesten er g??n konijnen sterven.

In deel 1 van deze reeks werd echter reeds duidelijk gemaakt dat deze getallenrij oneindig veel andere toepassingen heeft. Ook onmiskenbaar op de beurs … Maar waarom is dit zo ???

Zoals bij alle mysterieuze verschijnselen, leggen sommige mensen meteen de link naar ??n of andere “Goddelijke kracht”. Dat lijkt ons echter een beetje te esoterisch om verder op in te gaan !

Gelukkig zijn er ook meer geloofwaardige verklaringen. Zo wordt “de gulden snede” (dewelke afgeleid kan worden uit de rij van Fibonacci) vaak in verband gebracht met de “perfecte schoonheid” en esthetiek in het algemeen. Op basis hiervan is het denkbaar dat traders en beleggers onbewust handelen volgens de ratios van Fibonacci en dus zoals de spinnen onbewust een geometrisch perfect web achterlaten. Zo mogen jullie mij eens laten weten welke kollom rechthoeken volgens jullie het meest “esthetisch” oogt:

Een derde verklaring is het feit dat traden op basis van Fibonacci een self-fulfilling prophecy is ! Doordat zeer veel mensen belang hechten aan de ratios van Fibonacci en er bewust volgens handelen, oefenen zij een invloed uit op de koersvorming. Zo zullen “Fibonaccibeleggers”- en traders die long willen gaan op de loer liggen om in te stappen op of rond belangrijke retracementniveaus zoals 61.8%. Hun kooporders zullen de koers rond dit niveau ondersteunen en zo de “self-fulfilling prophecy” in stand houden …

Beste Croesuslezers, zijn hiermee volgens jullie alle geheimen van deze mysterieuze getallenreeks onthuld ? Of kunnen jullie hier nog iets aan toevoegen ?

Mijn schoenmaat is 45 en lul 20 cm ? En jij ?

Gepubliceerd: 8 oktober 2010 in Technische Analyse.
Tags:

Reacties

17 reacties.

Reactie door Bram van Doorn - 8 oktober 2010 om 11:55

De gulden snede is niet afgeleid van de Fibonacci reeks.Het is andersom.Bvb de Egyptische pyramides zijn al volgens dit principe gebouwd.Het is een natuurlijke wetmatigheid voor zover ik weet.

Reactie door Luc lcdnlf - 8 oktober 2010 om 12:36

dat van die self-fulfilling prophecy is een verhaal van het kip en het ei. Wat was er eest? Bewogen koersen zich volgens deze ratio’s voor dat dit werd vastgesteld of begonnen zij zich zo te bewegen nadat een slimme plezanterik dacht dat die fibo-getallen wel eens hun nut konden hebben in beursmiddens?

Om het esoterisch te stellen – ik ben niet over god begonnen – zijn er mensen die beweren dat de evolutietheorie niet klopt, omdat nog nooit is vastgesteld dat een dier evolueert van de ene soort naar de andere, dus kan het niet anders dat god alles geschapen heeft. Maar ze vergeten gemakshalve dat ook niemand heeft kunnen vaststellen dat god alles geschapen heef, dus kan het niet anders dat alles ge?volueerd is. Het geopperde argument is bijgevolg waardeloos.

Reactie door Cyriel Dentich - 8 oktober 2010 om 18:55

Tichke,

Is 1 : 1 ook nen rechthoek of is er daar eerder nen hoek af ?

Reactie door Vincent - 8 oktober 2010 om 18:58

Cyriel: natuurlijk is dat ook een rechthoek ! Kijk dat maar eens na in uw handboek meetkunde uit de lagere school als je dat nog ergens hebt liggen !

Reactie door Meneer de schoolmeester - 8 oktober 2010 om 18:59

Hieronder de definitie van een rechthoek:
Een rechthoek is een tweedimensionaal meetkundig figuur met vier zijden en rechte hoeken tussen elk van die zijden. Twee overliggende zijden zijn altijd even lang. Het is een bijzondere vorm van een vierhoek.

Reactie door Vincent - 8 oktober 2010 om 19:02

Meneer de schoolmeester,
In de lagere school heb ik geleerd: “een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken”. En een “rechte hoek” betekent een hoek van 90?.

Volgens zowel uw als mijn definitie zijn het in de afbeelding bij het artikel dus allemaal rechthoeken …

Reactie door Vincent - 8 oktober 2010 om 19:03

Bram,
U heeft een punt ! Ik heb de betreffende zin een beetje aangepast in het artikel:
“dewelke afgeleid kan worden uit de rij van Fibonacci”

Reactie door Louise - 8 oktober 2010 om 19:05

De rechthoeken ( 😉 ) in de kollom rechts zien er voor mij het meest esthetisch uit. Deze in de kollom links zien er te “hoekig” uit 😀 !!!

Reactie door Dorien - 8 oktober 2010 om 19:20

Louise: je bedoelt dat misschien als grapje, maar ik dacht net hetzelfde bij het zien van de figuren in de linkse rij (te ‘hoekig’)

Reactie door Vincent - 8 oktober 2010 om 19:48

Luc,
Hierbij een koersgrafiek uit de jaren 1950: http://yfrog.com/bgfiboxj

Op het eerste zicht (!) hebben de Fibonacci ratios soms wel en soms niet invloed. Een groot nadeel is wel dat dit enkel close-gegevens zijn en geen open-high-low-close gegevens.
In 1950 waren er bovendien waarschijnlijk ook al avant-gardisten (WG Gann ???) die deze methode reeds toepasten.

Het zou interessant zijn om eens een grotere hoeveelheid “oude” historische koersdata onder de loupe te nemen.

Reactie door Frank Declerck - 9 oktober 2010 om 08:41

Zaken zijn maar zolang mysterieus tot ze … opgelost worden.
Alles wat in de natuur gebeurt is te wijten aan het STREVEN naar evenwicht. Dit gaat gepaard met het verschuiven van de energietoestand van de verschillende onderdelen.
Daarom dijt het heelal uit.
Daarom gebeuren er chemische en fysische reacties, enz. Het resultaat nadien is altijd een betere verdeling van de energie. De natuur streeft naar evenwicht, maar IS daarom NOOIT in evenwicht. De zon bijvoorbeeld blijft maar energie naar de aarde sturen (gelukkig maar), waarbij hier op aarde een kettingreactie aan gebeurtenissen plaatsvindt om die energie te verwerken (er ontstaan winden, golfstromen, regenwolken, …). Twee verbindingen op aarde zijn enorm in evenwicht omdat ze nog weinig energie af te geven hebben: water en … zand. U hoeft dan ook niet veel moeite te doen om deze te vinden.
De gulden snede of Fibonnaci die je in de natuur tegenkomt, is het gevolg van dit streven naar evenwicht. als de egyptische piramides volgens fibonnaci gebouwd zijn en deze er nu nog staan, bewijst dit evenwicht. Mochten ze niet volgens Fibonacci gebouwd zijn, waren ze minder in evenwicht en reeds verdwenen.
Als men fibonaccipatronen terugvindt in bloempatronen is dit omdat deze patronen het meeste evenwicht bieden in het groeiproces. Daar is dus niets mysterieus aan.

Ook de mens streeft naar evenwicht. Als u slapen gaat, zult u zich neerleggen in uw bed omdat dit het grootste evenwicht heeft. U kan altijd op uw hoofd in uw bed gaan staan om te slapen, maar het resultaat zal zijn dat u ’s morgens toch liggend wakker zal worden.

Ook de beurs streeft naar evenwicht. Hier hebben al veel “nobelprijs” winnaars hun tanden op stuk gebeten. De beurs streeft naar evenwicht maar is zo goed als nooit in evenwicht, net zoals de aarde nooit in evenwicht is.
Hierdoor kunnen aandelen overgewaardeerd of ondergewaardeerd zijn, ontstaan zeepbellen, enz. Uiteindelijk zijn deze ONevenwichten niet meer houdbaar en spatten de zeepbellen uit elkaar of zakken en stijgen aandelen naar hun intrinsieke waarde.

Mijn verklaring voor deze Fibonacci niveau’s:
Deze zijn volgens mij niets anders dan tijdelijke evenwichtspunten. Daar de beurs nooit in evenwicht is, zijn deze fibonacci niveau’s ook maar schijnevenwichten. Zowel bij retracements of extensies zijn deze niveau’s VANDAAG een psychologisch evenwicht (een grotere daling of een hogere stijging voelt aan als een onevenwicht), maar hoe meer de tijd vordert hoe meer een ander niveau als evenwicht acceptabel kan worden. Dit is mogelijk omdat in die tijd randgebeurtenissen plaatsvinden die deze “schijn”evenwichten be?nvloeden.

In 2000 was een goud prijs van 1350$ totaal ondenkbaar en dus uit evenwicht. Zo was ook de prijs van 800$ begin de jaren tachtig. Het goud heeft er zeer lang over gedaan om de kaap van 1000$ te slechten mede door dit psychologisch onevenwicht. Vandaag (slechts een goed jaar later) is die 1000$ weer een psychologisch onevenwicht, maar dan om eronder te zakken. “Het kan verkeren” zei ooit iemand.

Reactie door Vincent - 9 oktober 2010 om 11:21

Frank,
Bedankt voor deze uiterst interessante reactie !
Wat je zegt over de beurs die constant STREEFT naar evenwicht is ook goed merkbaar bij het fenomeen “steun en weerstand” (“support and resistance”). Ik zal uitleggen wat ik bedoel met een voorbeeld:
Een bepaald aandeel zakt van ?20 naar ?5 in een bepaalde tijdspanne. Tijdens deze daling zijn er uiteraard kopers geweest die het aandeel aan (veel) meer dan ?5 gekocht hebben. Deze zullen echter niet blij zijn met hun aankoop en onthouden dat de prijs die zij betaald hebben “te duur” is.
Na de daling van ?20 naar ?5, stijgt het aandeel terug naar ?10. In het recente geheugen van alle beleggers die dit aandeel opvolgen zit nu de gedachte dat ze aan ?5 hadden moeten kopen en dat ?5 “goedkoop” is.
Na dit herstel van ?5 naar ?10, zakt het aandeel opnieuw tot op ?5. Hierdoor krijgt het prijsniveau ?10 de betekenis van “te duur”. Beleggers onthouden dat ze bij een nieuwe stijging tot ?10 moeten verkopen ! De huidige prijs van ?5 zit echter nog recent in het geheugen als “goedkoop” en als prijs waaraan er gekocht moet worden. Hierdoor fungeert ?5 als steunniveau. Moest dit niveau toch doorbroken worden, kan er een verkoopgolf op gang komen omdat er dan veel beleggers zullen uitstappen met verlies omdat hun strategie (kopen op een steunniveau) niet gewerkt heeft.
Als het aandeel echter wel steun vindt op ?5 en opnieuw begint te stijgen, zullen er veel beleggers winst nemen op of rond ?10. Zij herinneren zich deze prijs namelijk nog als ?te duur? en als een niveau waarop er verkocht dient te worden.

Reactie door Vincent - 9 oktober 2010 om 11:26

Een mooi (en recent) voorbeeld van “opnieuw zoeken naar evenwicht” is de FLASHCRASH van 6 mei 2010:

http://www.croesusforum.com/fibonacci-en-de-merkwaardige-%E2%80%9Cgouden-ratio%E2%80%9D-1-618-%E2%80%A6-%E2%80%93-deel-2/

Na de crash werd er een evenwicht gevonden dichtbij het 61,8% (gulden snede) retracement niveau.

Reactie door B?l?gg?r - 9 oktober 2010 om 11:48

Frank Declerck, volgens uw uitleg zijn deze fib. niveaus dus natuurlijke evenwichtsniveaus. Deze zouden dus even goed werken moest niemand ze gebruiken bij beurskoersen?

Reactie door Frank Declerck - 9 oktober 2010 om 14:48

@B?l?gg?r,

Ik denk dat ze inderdaad op een “natuurlijke” wijze ontstaan en dus zelfs als niemand doelbewust naar handelt. Anderzijds zullen wel de vele “technici” die hiermee werken deze niveaus versterken. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Fibonacci veel meer in ons denkpatroon zit dan we ons bewust zijn, omdat, zoals eerder aangehaald, we er vanaf onze geboorte er continue mee geconfronteerd worden in de ons omgevende natuur.
Neem de proef bij jezelf: Je hebt al een tijdje een aandeel in jouw bezit. Op een bepaald moment begint het aandeel te stijgen. Vanaf een zeker moment zal de stijging zodanig zijn dat je nerveus wordt omdat je de neiging hebt om enerzijds jouw winst veilig te stellen en anderzijds nog meer winst zou willen hebben. Welke is de verklaring voor deze nervositeit? Waarom juist op dat moment? Met onze logica valt het moeilijk te verklaren, omdat het vooral een buikgevoel is. Maar vanwaar komt dat gevoel? Ik denk dat hier weer Fibonacci om de hoek komt kijken.

Gek genoeg ben ik zeer lang geen voorstander geweest van technische analyse. Ik zag dat de meesten t. analisten niet verder kwamen dan 50%
juiste voorspellingen (wat ook het resultaat is als je puur gokt). Ik zag ook geen techneuten die miljardair geworden zijn met hun methodes, wat je wel met fundamentele analyse hebt (Buffett).
Maar zoals meestal is er meer tussen hemel en aarde. Nu bent ik wel overtuigd dat technische analyse een perfect hulpmiddel kan zijn om je resultaten te verbeteren.

Reactie door Vincent - 9 oktober 2010 om 17:31

“Niet verder komen dan 50 %” is geen probleem als je gemiddelde winst groter is dan je gemiddelde verlies. Tijdens mijn recente vakantie heb ik het boek “Way of the turtle” (Curtis M Faith) gelezen. Hierin heeft men het over succesvolle tradingsystemen waarbij de grote meerderheid van de trades verlieslatend zijn. De gemiddelde winst is echter v??l groter dan het gemiddelde verlies, zodat het systeem op termijn toch winstgevend is.

Reactie door Frank Declerck - 9 oktober 2010 om 22:25

Klopt. Alleen al door “cut your losses and let your profits run” heb je winst bij een 50/50 verhouding.

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags