Financi?le veiligheid: Gouden Regels (deel 1)

Door: Frank Declerck

Harry Browne heeft er in totaal 16 van die “gouden” regels.? Stuk voor stuk bevatten ze stellingen die moeilijk te weerleggen zijn. Tenzij u er anders over denkt natuurlijk. Hier volgen de eerste drie in deel 1:

Gouden regel nr.1

“Niet uw beleggingen maar uw professionele carri?re zorgt voor uw welvaart.”

Het gros van de mensen verdient zijn inkomen met zijn beroep of zaak. Slechts weinigen maken een groot fortuin met beleggingen.? Niettegenstaande uw beleggingen uw toekomst zekerder kunnen maken of uw pensioen meer voorspoed bezorgen, zullen ze u maar zelden steenrijk maken. Daarom moet u zich er voor hoeden geen te grote risico’s te nemen om uw kapitaal te vermenigvuldigen.? Slechts weinigen zullen daarin slagen. Gebruik uw beleggingen vooral om uw kapitaal te beschermen tegen rampspoed.

Gouden regel nr.2

“Ga er niet automatisch vanuit dan je ten allentijde uw rijkdom kan vervangen”

Er is niets die u garandeert wanneer, u uw rijkdom bent verloren, deze zonder problemen terug kunt verwerven. Alles is aan verandering onderhevig: Markten veranderen, technologie verandert, wetten veranderen., m.a.w. de omstandigheden vandaag zullen aanzienlijk verschillen, dan waarin u uw rijkdom hebt opgebouwd. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het moeilijker en moeilijker worden. Koester?uw rijkdom als zodanig, alsof u het nooit nog eens opnieuw zou moeten verdienen en schuw dus het risico om uw rijkdom te verliezen.

Gouden regel nr.3

“Herken het verschil tussen investeren en speculeren”

Indien u investeert, dan aanvaardt u de normale rendementen die de markt u geeft. Indien u speculeert, verwacht u veel hogere rendementen dan de normale. Hierbij probeert u slimmer te zijn dan anderen door een slimme timing, een? goede voorspelling of een perfecte selectie van aandelen. Hier is niets op tegen, zolang u het doet met het spreekwoordelijke “geld dat u niet nodig hebt“. U doet het echter niet met geld dat u dierbaar is voor uw normale uitgaven of uw toekomstig pensioen.

Gepubliceerd: 19 juni 2010 in Aandelen, Beurs.
Tags: , , , , ,

Reacties

38 reacties.

Reactie door Geert Muylaert - 19 juni 2010 om 22:30

Regel 2 : schuw dus het risico om je rijkdom te verliezen.
Wat is heden ten dage nog risicovrij ? Zelfs banken en hen produkten zijn niet meer te vertrouwen. Goud ???

Reactie door Vincent - 19 juni 2010 om 22:56

Alleen fysiek goud dan … Want als alles in elkaar zou storten ben je niet veel met “goud trackers” en dergelijke “papieren beloftes” …

Reactie door Meneer de schoolmeester - 19 juni 2010 om 23:02

?geld die u niet nodig hebt” 😉 ?

Reactie door Frank Declerck - 20 juni 2010 om 10:46

Volgens een “kenner” zal u zelfs met goud geen kant op kunnen als het boeltje implodeert. Na de implosie zal er immers een nieuwe “papieren” valuta komen gebaseerd op goud. Om uw goud echter om te zetten naar de nieuwe valuta zal men een zware taks erop heffen zodat het rendement ervan zeer laag zal zijn. Het is een mening als een andere, maar het lijkt mij niet onmogelijk. Overheden zijn niet te vertrouwen. Een oplossing zou dan kunnen erin bestaan om uw goud te “verzilveren” in echte goederen net voor de implosie.

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 11:29

Of je spaargeld grotendeels in kwateitsaandelen steken ? De vraag is dan wel: wat is een kwaliteitsaandeel ?

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 11:31

Aan wat voor “echte goederen” denk je dan zoal ? Voeding in blik met lange houdbaarheidsdatum ?

Reactie door Frank Declerck - 20 juni 2010 om 12:03

Vincent,

Het belang van goederen is een puur persoonlijke kwestie. Voor wie nog geen eigen afbetaald huis (appartement) bezit, lijkt mij dit prioriteit te zijn. Nadien kan je denken aan extra grond (al dan niet bouwgrond), een tweede huis of appartement voor de kinderen. Aandelen van een bedrijf: Dit hoeft geen beursgenoteerd bedrijf te zijn. Misschien ken je wel iemand die een zaak wil opstarten en om kapitaal verlegen zit. U ziet dat dit echt persoonlijk is. Je kan ook meer consumptiegoederen aanschaffen, bvb. een mobilhome, moto,… deze zijn dan wel niet eeuwig waardevast maar je hebt er toch het plezier ervan :-).

Reactie door Cyriel Dentich - 20 juni 2010 om 12:15

Als gans de boel implodeert zouden de goudfanaten iets dergelijks kunnen meemaken zoals al diegenen welke na de tweede wereldoorlog veel geld hadden.

De oorlogsschuld moest betaald worden en Minister Gutt had hiervoor de oplossing : al het geld moest binnen, en iedereen kon opnieuw starten met 100 Frank …. Bij een implosie moet dus misschien iedereen zijn goud inleveren … en zoals we reeds lang weten : de geschiedenis herhaalt zich !!!

Ter info onderstaande tekst uit wikepedia voor al diegenen welke deze minister niet kenden.

Camille Gutt, geboren Camille Guttenstein (Brussel, 14 november 1884 – 7 juni, 1971) was een Belgisch econoom en minister.

Gutt was doctor in de rechten, licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen en industrieel.

Als extra-parlementair was hij minister van Financi?n in 1934-1935 en 1939-1940, minister van Financi?n, Landsverdediging, Economische Zaken en Verkeerswezen in 1940-1942, van Financi?n en Economische Zaken in 1942-1943 en van Financi?n in 1943-1944.

Hij was verantwoordelijk voor de in Belgi? doorgevoerde geldsanering onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog (oktober 1944). Deze muntsaneringsoperatie had als doel had de geldhoeveelheid in te krimpen en de prijzen te stabiliseren. Gelden werden uit omloop genomen en de bankdeposito?s, zicht- en termijnrekeningen werden geblokkeerd. De tijdelijk onbeschikbare fondsen werden in 1949 vrijgegeven, terwijl de definitief geblokkeerde bedragen vanaf de jaren vijftig in schijven werden teruggegeven. Gutt werd nadien (1946-1951) de eerste directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds.

In 1945 werd Camille Gutt benoemd tot minister van Staat.

Reactie door J.Hommeles - 20 juni 2010 om 12:27

En wie zal er dan zo zot zijn om goud in te gaan leveren ?

Reactie door Frank Declerck - 20 juni 2010 om 12:34

@Hommeles,

Je moet daarvoor niet zot zijn. Je kan er ook toe gedwongen worden, zoals ooit in Amerika. Het zal er dan op aan komen om niet-geregistreerd goud in bezit te hebben, maar zolang je er niet mee naar buiten komt, zal je er ook niets aan hebben, want het zal een illegaal goedje zijn.
@Cyriel,

Uw verhaal is een “schoon” voorbeeld hoe het er aan toe zal gaan.

Reactie door J.Hommeles - 20 juni 2010 om 12:37

Frank
Niet mee eens. Met ’n beetje gezond verstand bezit je ongeregistreerd goud . Ook zal er dan ’n levendige zwarte markt ontstaan.

Reactie door Joke Verhulst - 20 juni 2010 om 12:44

Of gewoon wachten tot de bui over is en er dan mee naar buiten komen ! In ieder geval doe mij maar goud als de zaken imploderen. Dat kan tenminste niemand waardeloos maken.

Reactie door Frank Declerck - 20 juni 2010 om 12:45

Daarom toch beter ook zilver hebben? Heeft er al ooit iemand over een zilver confiscatie gehoord?

Reactie door Anton - 20 juni 2010 om 12:57

Helemaal eens met Hommeles en Joke : af en toe ’n beetje zondigen maakt het leven v??l aangenamer ! Frank vwb zilver : natuurlijk ! Dat iis ook prima (zelfs beter dan goud alhoewel moeilijk om b.v. ’n ton weg te steken ). Iedereen spreekt altijd maar over goud maar edelmetaal is ’n betere expressie. Hoe dan ook : met edelmetaal kan de overheid je nauwelijks bijten en daarom verfoeien ze het ook zo.

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 13:11

Als je fysiek goud (munten of staven) gaat aankopen en dit cash betaalt, wordt er dan naar je identificatie gevraagd ?

Reactie door Louise - 20 juni 2010 om 13:14

Vincent, je kan op reis gaan naar Dubai en daar uw aankoop doen aan de goud-automaat. Ik denk niet dat die automaat uw “paspaar” zal vragen 😉 !

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 13:17

Louise,

Ben jij daar zo zeker van ? Ik heb ooit op een luchthaven een automaat gezien waarmee je tegen betaling op het internet kon surfen. Vooraleer je kon starten moest je wel uw paspoort of identiteitskaart voor een soort camera houden zodat er een foto van genomen kon worden !

Bovendien heb je in bijvoorbeeld Nederland en de UK ook je identiteitskaart nodig om sigaretten te kunnen kopen aan een automaat dacht ik (om verkoop aan -16 jarigen te voorkomen).

Reactie door Gerrit - 20 juni 2010 om 13:20

Huizen en gronden in bezit hebben of werd dit ook in beslag genomen door Mr Gutt??

Reactie door Louise - 20 juni 2010 om 13:28

Gerrit, het veiligste lijkt mij toch om iets te bezitten zonder dat de overheid dit weet (bijvoorbeeld goud of zilver).

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 13:30

Dat vind ik ook en daarmee vallen de “goudrekeningen” en dergelijke onmiddelijk af als alternatief … Vergeet niet dat de overheden perfect ons internetgebruik kunnen monitoren …

Reactie door Geert Muylaert - 20 juni 2010 om 13:35

Over Gutt en zijn oorlogswet valt er een en ander te vertellen. Mijn ouders en familieleden hebben dit willens nillens aan den lijve ondervonden. Een artikel zal hier dan ook aan gewijd worden.

Reactie door Geert Muylaert - 20 juni 2010 om 13:40

Wat velen blijkbaar niet beseffen is dat er in uitzonderlijke omstandigheden uitzonderlijke maatregelen worden genomen. Als het financi?le stelsel, en dan vooral het papieren geld implodeert krijg je uitzonderlijke omstandigheden … net zoals de oologschuld na de tweede wereldbrand. Met een goudrekening bij “Den Turk” e.d.m. ben je dus absoluut niks !!! Mijn ouders hadden na de oorlog elk exact 100 Belgische franken om te herbeginnen …

Reactie door Louise - 20 juni 2010 om 14:00

Geert, onlangs was James Turk nog in Nederland om reclame te maken voor zijn commerce. Als er inderdaad een ramp zou uitbreken zal hij echter niet meer te vinden zijn om uw goud op te eisen me dunkt!

Reactie door Luc lcdnlf - 20 juni 2010 om 14:09

Iemand die met schuldbemiddeling opgeschept zit, past volgende techniek toe. Hij laat zijn vakantiegeld uitbetalen per assignatie (soort cheque die hij in int in cash geld) Kort na de inning doet hij aangifte van diefstal van het volledige bedrag.

Hierbij heb ik niet gezegd dat de diefstal niet heeft plaats gevonden. Het tegendeel heb ik ook niet gezegd. Ook heb ik niet gesproken over de morele waarde van zijn actie in zijn omstandigheid ingeval hij het geld zou achterovergedrukt hebben, omdat het niet in dit onderwerp past.

Een andere techniek is euro’s cash inwisselen tegen wat je als betrouwbare munten beschouwd en dat in zulke kleine hoeveelheden per keer dat je je identiteit niet moet bekend maken. Je spreidt je aankopen in de tijd en doet ze in verschillende wisselkantoren.

Het zal er op aan komen een veelheid aan technieken en techniekjes te ontwikkelen en toe te passen, zodat de overheid een veelheid aan wetten en controles nodig heeft om je te ringeloren.

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 14:21

Aan welke munten denk je dan ? De AUD ?

Reactie door dorie - 20 juni 2010 om 15:47

In mijnen tijd was er geen sprake van speculeren noch investeren. Het was iedere maand hard vechten om de eindjes aan elkaar te knopen. Het voordeel was, als je geen geld had, kon je er ook geen verliezen. Welvaart heb ik nooit gekend in mijn leven. Bovenstaande “gouden” regels zijn dus niet aan mij besteed.

Reactie door Luc lcdnlf - 20 juni 2010 om 21:30

Voorlopig zijn de CAD, AUD en CHF mijn favorieten. Misschien is nu een goed criterium te kijken naar de welke landen hun rentetarief optrekken of relatief hoog houden.

AUD heeft verleden jaar hun belangrijkste rentetarief opgetrokken, dacht ik. CAD heeft dit onlangs gedaan.

Reactie door Frank Declerck - 20 juni 2010 om 21:39

Er is een parallel tussen de AUD en de beurskoersen. Je kan de grafieken praktisch op elkaar leggen de laatste 2 jaar.

Reactie door Luc lcdnlf - 20 juni 2010 om 22:56

Toen ik vorige mijn twee wekelijkse trendrichtinggrafieken in orde bracht ivm muntparen, stelde ik vast, dat de euro daalde tov de genoemde munten, maar steeg tov de dollar.

Voor mij is in deze winst ondergeschikt aan veiligheid.

Reactie door Vincent - 20 juni 2010 om 23:04

De EUR/JPY of GBP/JPY vertonen ook een correlatie met de beurzen … Dit komt door de “carry trade” (lenen in munten met lage interestvoet en dit geleende geld investeren in munten met hoge interestvoet).

Reactie door Anton - 20 juni 2010 om 23:56

Tja maar er zijn echt wel betere oplossingen dan ’n goudrekening bij “Den Turk” 😉

Reactie door Rein De Sjacheraar - 21 juni 2010 om 10:03

Inderdaad ! Als je dan toch goud wilt aanhouden als ’n soort van zekerheid is het natuurlijk g??n optie om dat goud af te staan aan ’n bankier ! Gewoon lekker en niet geregistreerd thuis ; mogelijkheden ten over.

Reactie door Rien Kommer - 21 juni 2010 om 10:05

Nou Rein ; u doet uw naam alle eer aan ! Gelijk heb je natuurlijk wel.

Reactie door Vincent - 21 juni 2010 om 20:05

Geert,
Over individuele aandelen worden er op dit moment geen tips gegeven hier. Je kan wel eens een kijkje nemen in de rubriek “Niet tevreden ? Geld kwijt !”: http://www.croesusforum.com/niet-tevreden-geld-kwijt-%E2%80%93-deel-9/

Reactie door CROESUS AFGEVAARDIGDE - 21 juni 2010 om 20:56

@mixdoctor

Op dit forum is er geen enkel taboe: zelfs euronext aandelen niet 🙂 . Dus u kunt zich hier echt aan alles verwachten en vooral het is gratis. Tevens heeft ieder hier het recht van spreken zolang hij zich aan de hoffelijkheid houdt (zie het reglement).
Wel kan ik zeggen waar u zich NIET moet aan verwachten:
honderden artikels over constant hetzelfde onderwerp,
klakkeloos gekopieerde artikels die u overal op het internet vindt,
betweters die niet tegen kritiek kunnen,
kortom alles wat een forum saai maakt.
De artikelschrijvers geven slechts een voorzet, het forum rekent vooral op de meerwaarde van de reacties.
Wij heten u daarom ook van harte welkom.

Pingback door Financi?le veiligheid: Gouden regels (deel 2) » www.CroesusForum.com – Croesus beurs- en beleggersforum - 25 juni 2010 om 08:04

[…] de eerste drie goudenregels (zie http://www.croesusforum.com/financiele-veiligheid-gouden-regels-deel-1/) volgen vanzelfsprekend regel 4,5 en […]

Reactie door J.Hommeles - 20 november 2010 om 15:28

Gutt had in Nederland Lieftinck als tegenhanger en daarvan stamt ” het beruchte tientje van Lieftinck “.

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags