Is het investeringsvehikel van Noble Trenham wel “NOBEL” ???

Door: Geert Muylaert

Frankenstein’s Creation

Het financi?le concept van Noble Trenham kan mij niet bekoren, en dat is dan nog uiterst zwak uitgedrukt … Wat zijn de beweegredenen om dergelijk financieel vehikel in het leven te roepen ? Hebben wij hier te maken met een variant op het “monster van Frankenstein” ? En vooral : is het ganse opzet wel “NOBEL” ?

Dat er fouten zijn gebeurd in het verleden staat buiten kijf. Dat er verkeerde beslissingen zijn genomen eveneens. En h??l waarschijnlijk zijn er ook onregelmatigheden gebeurd. Dat zijn feiten, en fouten uit het verleden zijn nu eenmaal het verleden. Maar hoe moet het nu verder ?

Laat ons even een vergelijking maken met een noodlijdende voetbalploeg in een benarde financi?le positie. Het is al vaak gebeurd dat er een nieuwe voorzitter komt … die een financi?le injectie toedient. Hij is dus een mecenas, een geldschieter, een fan … of hoe je het ook noemen wilt. De nieuwe voorzitter komt met geld over de brug !

Wat “Noble Trenham” betreft, zie ik toch wel een groot verschil. Hij wil CEO worden … maar zelf doet hij g??n financi?le injectie. Daarvoor heeft hij zijn “vehikel” (alleen al het woord in Van Dale zegt al genoeg) om zijn doel te bereiken. Voor een suikernonkel lijkt mij dat toch maar dunnetjes … Het lijkt er hoe langer hoe meer op dat hij een persoonlijke vendetta heeft en kost wat kost zijn geld (uiterst toevallig 400.000 USD) terug wil krijgen. Zijn ganse opzet?lijkt mij persoonlijk dan ook uiterst agressief, een mening waar ik trouwens niet alleen mee sta, en kan mij dus alles behalve bekoren. Moest onze “nieuwe CEO in wording” keiharde financi?le garanties bieden dat er hoe dan ook zou geboord worden … Hij praat enkel over onderhandelingen en contact opnemen. Zichzelf als nieuwe CEO borg stellen dat er geboord gaat worden, dat is teveel … Enkel het prestige van nieuwe CEO lijkt belangrijk. Met dergelijke zwakke argumenten steun verlenen om een aandeelhoudersvergadering te organiseren en een lijst van aandeelhouders aan te vragen is wat mij betreft teveel gevraagd …. Trouwens diegenen welke het opzet wel steunen : gaan jullie dan ook een overzicht van de lijst met aandeelhouders krijgen + de hoeveelheid aandelen ? En hoe zit het met de privacy ? Wat mezelf betreft : daar heeft niemand zaken mee behalve de offici?le autoriteiten, en al zeker niet Noble Trenham …

Wat Malcolm Bendall betreft, het is zijn levenswerk, zijn geesteskind (met toegegeven al zijn gebreken) dat sommigen op eender welke wijze willen overnemen. In zijn plaats zou het letterlijk en figuurlijk “over mijn lijk” zijn.

Beste Croesusvolgelingen, het monster van Frankenstein was goed van inborst, maar uiteindelijk heeft niemand het echt goed lief gehad toen er een bruid voor werd gezocht ! Maar wat dan gedacht over het hersenspinsel van Noble Trenham ? U mag driemaal raden wie daar uiteindelijk beter van zal worden … INDERDAAD ! Dus hij gaat op zoek gaan naar 200 bruidjes om de operatie, of een gedeelte ervan?te financieren via een schijnmanoeuvre. Die gifbeker laat ik alvast aan mijn lippen voorbij gaan, in de veronderstelling dat hij ooit gevuld raakt … want daar maak ik toch wel het nodige voorbehoud gelet op het agressieve karakter van zijn brief. Want die is alles behalve “NOBEL” ! Ik geloof nooit dat hij in zijn opzet zal slagen.

Gepubliceerd: 27 juni 2011 in Empire Energy.

Reacties

64 reacties.

Reactie door Vincent - 28 juni 2011 om 22:17

Ondertussen kan er gereageerd worden op dit artikel !

Reactie door Gerrit - 28 juni 2011 om 22:37

Geert, jij hebt hier eigenlijk de opmerkingen neergepend die door mij hier de revue zijn gepasseerd. Ik ook kan niet uit zijn letter uitmaken of hij effectief zinnens is van boren. Ik weet dat er hier op het forum mensen zijn die er wel in geloven, hopelijk komen ze met een story naar buiten met waarom ze daar zo hard in geloven en ik hoop uit het binnenste van mijn hart dat het niet gebasseerd is op veronderstellingen (zoals je zo mooi neerschrijft, contact opnemen en onderhandelingen heropstarten), want dat is voor mij van geen tel. Heb jij dan geen contact met Noble om dit persoonlijk aan hem eens te vragen. Ik heb geprobeerd maar krijg geen antwoord πŸ™
Afin, ik vind dat het stappenplan in zijn letter toch een belangrijk punt overslaat en dat is start boren na bv succes onderhandelingen of succes heropname contacten etc… (als ik het zo basic mag neerpennen)
Verder, ook ik stel mij de vraag waarom dat vehicle, een aandeelhoudersvergadering, verandering van CEO zou toch voldoende moeten zijn. Ps, op antwoord van dat vehicle krijg je dan om verwatering tegen te gaan, welke verwatering?? En inderdaad hijzelf zou zeker dan de injectie moeten doen en niet wij… tot zover mijn kantekeningen maar die wisten jullie al.
Ik ben enkel voor een lijst van die aandeelhouders en om een aandeelhoudersvergadering op te zetten voor het wegstemmen van de huidige CEO.
Vincent jij was het dat met het antwoord kwam op mijn vraag waarom dat vehicle en jij zei om verwatering. Kan je dit aub nog even verder uitklaren want het is mij niet duidelijk.
Geert hopelijk heb je toch de letter opgestuurd al was het maar voor die lijst te verkrijgen. Indien Noble zo Nobel is zullen wij die lijst ook wel onder handen krijgen en indien niet ja dan weten wij wel waar we aan toe zijn… πŸ™

Reactie door Geert Muylaert - 29 juni 2011 om 17:20

Gerrit,
Ik stuur die brief nooit terug naar Noble Trenham. Die aandeelhoudersvergadering is het verste van mijn zorgen. Er moet maar 1 zaak gebeuren : BOREN !!! En toevallig is het net juist dat waarover in die brief g??n sprake is …

Reactie door Vincent - 29 juni 2011 om 18:00

Met Malcolm is er enkel een kleine kans op boren mits MASSALE verwatering … Zie Zeehan Zinc … Bovendien is het vrijwel ondenkbaar dat Malcolm nog enige geloofwaardigheid heeft bij potenti?le investeerders. Degenen die in het verleden reeds rechtstreeks contact met hem gehad hebben (ZOALS IKZELF, NOBLE TRENHAM, KENNISSEN UIT TASMANIE, KENNISSEN UIT DE VS, MAAR NIET ZOALS DE AUTEUR VAN DIT ARTIKEL weten waarover ik spreek.

Met Noble Trenham kan je je tegen verwatering indekken via de LLC.

Uiteraard is het zijn bedoeling om te boren. Dat degenen die hem hierover gemaild hebben geen antwoord krijgen verbaast mij niet. Hij antwoordt enkel op serieuze vragen …

Reactie door Gerrit - 29 juni 2011 om 23:31

Sorry ik vind dat geen belachelijke vragen, dat zijn vragen waar het op neerkomt, boren punt uit… Net zoals Geert ben ik niet overtuigd van Noble zijn reddingsplan maar ik steun het initiatief omdat ik 100% overtuigd zijn dat wij van MB zeker niets meer moeten verwachten. Wat Noble betreft hoop ik inderdaad dat hij Nobel is maar betwijfel dat ten zeerste πŸ™ Trouwens Vinc, ok jij bent overtuigt v zijn goedwil awel ik spijtig genoeg niet maar ik hoop er wel op, wat hebben we tenslotte te verliezen? Maar vind dat natuurlijk maar een magere troost als we daar op moeten verteren. πŸ™ Er zijn drie zaken die mij echt niet aanstaan:
1) inderdaad boren wordt met geen woord gerept in die brief… Dus Vinc mag je mij wel eens zeggen waarop jij je baseert dat dit wel gaat gebeuren (geen veronderstellingen)

2) Die Reverse split (behoeft geen tekeningetje meer) Ook hier Vinc, ben je ervan overtuigd dat dit plaatsneemt na het boren, ik neem aan dat je toch de enorme verwatering inziet wat dit met zich kan meebrengen indien ervoor…

3) Inderdaad dat vehikel, en juist die 400000$ die Noble heeft ge?nvesteerd, is dat niet een beetje toeval. Vincent ik richt mijn vraag nogmaals aan jou: wat bedoel je hier om verwatering tegen te gaan?

Algemene vraag: wat is er mis om algemene aandeelhoudersvergadering aan te vragen ad hand lijst 10%, gewoon nieuwe CEO stemmen, investeerders aantrekken en boren want wat ik eigenlijk niet versta waarom wordt er dan met die 400000$ niet gestart met boren?

Afin Vincent, ik hoop dat het een belachelijke vraag was aan Noble en hopelijk kan/mag ik je gelijk geven (met plezier dan zelf :-)) maar ik vrees er eerlijk wel voor πŸ™

Reactie door Vincent - 1 juli 2011 om 19:04

En ondertussen staan we weer op pre-PR koersen … Zalig zijn diegenen die nog in Malcolm geloven …

Gerrit: dat het belachelijke vragen zijn zeg ik niet, maar Noble heeft heus wel de nodige kennis en ervaring en zal zich niet de les laten spellen …

Het is wachten op verdere details over zijn initiatief … Die zullen denkelijk binnenkort naar buiten komen.

Reactie door Leo Martin - 1 juli 2011 om 19:05

Die 10% zal zeker geen probleem zijn. Waarschijnlijk heeft hij alleen al dat percentage aandelen…

Reactie door Vincent - 1 juli 2011 om 19:06

Leo: dat denk ik niet, maar het is duidelijk dat alle grootaandeelhouders het initiatief steunen. Ik vermoed ook dat 10% zeker geen probleem zal zijn.

Reactie door Noble’s nobele kameraad - 1 juli 2011 om 19:07

Tuurlijk is 10% geen probleem!

Reactie door Noble’s nobele kameraad - 1 juli 2011 om 19:08

Noble volgen = het SLIMME GELD volgen .

Reactie door Noble’s nobele kameraad - 1 juli 2011 om 19:09

En uiteraard is het hem niet te doen om die $400 000. Hij zal maar wat graag zelf alle rechten in de llc opkopen.

Reactie door debby - 2 juli 2011 om 11:35

waarom vraagt Noble dan die financi?le inbreng van de aandeelhouders ?

Reactie door Vincent - 2 juli 2011 om 12:43

Dat staat duidelijk in de brief. Niettegenstaande hieronder toch een verduidelijking:


Er zijn een aantal aspecten aan Noble’s plan die goed uit elkaar gehouden moeten worden:

1)

Via het formulier op de laatste bladzijde van zijn brief het akkoord van aandeelhouders vragen om een aandeelhouderslijst op te vragen.
(NIET MEER en niet minder)
Het opvragen van deze lijst is mogelijk als de eigenaars van 10% van de aandelen hun akkoord geven.

2)

Door middel van deze lijst zal er een “shareholder consent procedure” opgestart worden. ALLE AANDEELHOUDERS zullen gecontacteerd worden met de vraag om voor of tegen het plan van Noble Trenham te stemmen. Wat dit plan inhoudt werd reeds beschreven in mijn recente artikel:

-Een nieuwe raad van bestuur verkiezen.
-Een 20:1 ?reverse split? doorvoeren.
-De voorkeursaandelen van EEGC toewijzen aan ?Empire Ventures LLC? en antiverwateringsbescherming voorzien. Deze aandelen staan symbool voor 30% van EEGC.
-De rechtzaak met de Tasmaanse overheid afhandelen.
-Met Smart Win tot een akkoord komen (deze zouden nog steeds interesse hebben om geld in EEGC te steken op voorwaarde dat het management vervangen wordt).
-Gerechtelijke stappen ondernemen tegen Malcolm Bendall.
-De SEC-rapporteringen up-to-date brengen.

Verder is het ook de bedoeling om:

-Potenti?le investeerders uit Dubai die ge?nteresseerd zijn in EEGC benaderen.
-Strategische overnames doorvoeren (vb. Grand Monarch) om aandeelhouderswaarde te cre?ren

Zoals ook in de brief ?n mijn recente artikel staat, kan er reeds een nieuw management aangesteld worden als de eigenaars van 51% van de aandelen hun akkoord hiervoor geven (lees: hun stem uitbrengen via de shareholder consent procedure).

— Merk op dat er tot hiertoe geen enkele financi?le geste van de aandeelhouders gevraagd werd … Zelfs de postzegel wordt betaald door Noble —

3)

Los van al het bovenstaande zullen aandeelhouders ook vrijblijvend de mogelijkheid krijgen om “membership” units te kopen in de Empire Ventures LLC. De LLC zal gecapitaliseerd worden door 200 units van elk een nominale waarde van $2000. Per unit heb je dus 0.50% inspraak.
Ik verwijs opnieuw naar mijn vorige artikel:

Binnen het jaar zou ?Empire Ventures LLC? opgedoekt worden. 80% van de aandelen EEGC in het bezit van deze entiteit zullen dan worden overgedragen aan de leden, 20% aan de manager (een vehikel van Noble Trenham) en 100% van de cashreserves aan de leden van ?Empire Ventures LLC?.

Stel dat je een unit koopt aan $2000, en de shareholders consent succesvol is, dan wordt je eigenaar van 0.50% x 30% x 80% (=0.12%) van EEGC.
Uitgaande van 500,000,000 outstanding aandelen komt dit neer op 600,000 aandelen EEGC en 0.50% van de cashreserves van de LLC. 600,000 aandelen zijn zelfs vandaag de dag (aan een koers van $0.005) reeds $3000 waard ! Als de aandelen in waarde stijgen door de interventie van Noble worden de membership units nog een betere koop !
Vergeet ook niet dat je via de LLC beschermd bent tegen verwatering. Degenen die twijfelen aan het nut hiervan moeten maar eens opzoeken hoe het bij Zeehan Zinc is afgelopen voor de “gewone” aandeelhouders.

Reactie door Leo Martin - 2 juli 2011 om 12:48

Ik kan mij voorstellen dat dit het petje van vele penny beleggers te boven gaat! Maar die Noble weet heus wel waar hij mee bezig is!!!!

Reactie door Gaston B - 2 juli 2011 om 13:26

Een NOBEL initiatief? Dit is wel business…

Reactie door Foxy - 2 juli 2011 om 13:45

(Nogmaals) dank voor de duidelijke uitleg Vincent. Ik denk dat we nu gewoon de volgende stappen van Noble c.s. moeten afwachten. Duidelijk lijkt me nu wel dat we met MB echt op een dood spoor zitten, en dat we met dit initiatief mogelijk de zaak weer los kunnen trekken. Opvallend is wel dat we van onze “vriend” HH helemaal niets meer horen!

Reactie door Zatte Claude - 2 juli 2011 om 14:03

De brief niet terugsturen = het toppunt van na?viteit ?

Reactie door Zatten Dr - 2 juli 2011 om 14:04

Ja, geloven in Malcolm = geloven in Sinterklaas …

Reactie door Jef de Beursari - 2 juli 2011 om 14:04

Claude: of gewoon het toppunt van gebrekkige kennis van het Engels!

Reactie door Vincent - 2 juli 2011 om 19:39

Erik,
Ik kan uw mening over de reverse split zeer goed begrijpen.
Momenteel zitten we in fase 1 (zie mijn vorige reactie): het opvragen van de aandeelhouderslijst.

Van zodra deze voltooid is, gaan we over naar fase 2: daarin kan er onderhandeld worden over de condities gelinkt aan de shareholder consent. Dus ook over de reverse split.

Reactie door Gerrit - 2 juli 2011 om 21:08

Vincent wat is uw mening over de Reverse split? Voorbeeld wanneer deze zou worden uitgeoefend? Als al bv al of niet objectieven zijn gehaald?

Reactie door Vincent - 2 juli 2011 om 21:29

Om het imago te herstellen, de zaak op gang te trekken, momentum te cre?ren en eventueel te promoveren naar een beurs met een betere reputatie dan de Pink Sheets mag die reverse split van mijn part meteen gebeuren nadat het management vervangen is.

Reactie door Vincent - 2 juli 2011 om 21:41

Vergeet ook niet wat ik zei over de stukken taart … Bovendien heeft Noble tijdens de beperkte conversaties die ik recent met hem gehad hebt een zeer professionele indruk op mij gemaakt. Ik heb dan ook vertrouwen in zijn plan en acht het niet nodig hem de les te spellen ivm wat eerst te doen…

Reactie door Vincent - 3 juli 2011 om 09:57

Die “fictieve doelstellingen” kunnen wel dag en nacht verschil maken op het gebied van investeerders aantrekken. In ieder geval, dat is voor fase 2. We zitten nu in fase 1 (aandeelhouderslijst opvragen) en daarbij geldt wat Noble schrijft in zijn brief:

time is of the essence

. Hoe langer we wachten met het opvragen van die lijst (fase 1) en het vervangen van het gefaalde management dmv een shareholder consent (fase 2), hoe meer schulden Malcolm en co nog kunnen maken … Vergeet niet dat wij een enorm diepe put van schulden zullen erven ! Alleen zijn gsm-rekeningen zouden al tot in de tienduizenden dollars per maand oplopen ! Wat hij hiermee bereikt heeft is duidelijk.

Reactie door Kara - 3 juli 2011 om 10:32

ik overweeg ernstig om voor tienduizend euries aandelen eegc bij te kopen!

aan een halve cent zou ik daarvoor bijna drie miljoen aandelen kunnen kopen. hiermee ga ik mij vervolgens achter het ‘front’ van Noble scharen.

Reactie door Gerrit - 3 juli 2011 om 21:33

Vinc, ng steeds geen nieuws van keytrade? Al eens een reminder gestuurd? Lijkt me toch ook niet onbelangrijk om te weten…

Reactie door Vincent - 3 juli 2011 om 21:53

Ondanks een reminder nog geen repliek van Keytrade ! Bovendien merkte ik recent op dat mijn bankkaart van hun reeds sinds mei vervallen is en dat ik nog geen nieuwe gekregen heb ! En dat voor een actieve klant die z’n vermogen bij hen de afgelopen jaren alleen maar heeft laten groeien … Hopelijk herpakken ze zich … Ik kan de vraag natuurlijk ook eens stellen bij Binck …

Reactie door Vincent - 4 juli 2011 om 06:17

Kreeg zonet nieuws van een kennis uit Tasmani?. In het HQ in Hobart gaat de goed nieuws show gewoon verder …

Reactie door Vincent - 4 juli 2011 om 17:51

Niettegenstaande was het HQ in Hobart vandaag gesloten “wegens ziekte” … Niet de eerste keer dat dit excuus gebruikt wordt …

Reactie door Leo Martin - 4 juli 2011 om 17:52

Hoog tijd voor nieuw management!

Reactie door Gerrit - 4 juli 2011 om 18:46

Ik vraag mij af in welke tijdspanne wij nog iets kunnen horen van Noble! Iemand al bevestiging gekregen v Noble dat zijn brief al toegekomen is…

Reactie door Vincent - 4 juli 2011 om 19:06

Gerrit,
Heb jij geen vertrouwen in uw collega’s ?
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan oa het in orde krijgen van de SEC rapporteringen van de LLC. Nog even geduld … Vwb Noble geldt: je moet een oude aap geen smoelen leren trekken …

Reactie door H.Jommeles - 4 juli 2011 om 19:08

Waar heb ik dat nog gehoord πŸ˜‰

Reactie door Gerrit - 7 juli 2011 om 07:53

Vraagje Vincent: wat zijn de risico’s en/of nadelen voor diegene die aandelen eegc in bezit hebben maar toch geen 2000$ extra investeren in de LLC van Noble?

Reactie door Gerrit - 7 juli 2011 om 07:54

Ps: ervan uitgaande dat Noble in zijn opzet slaagt natuurlijk!

Reactie door Vincent - 7 juli 2011 om 18:54

Erik,
De nota Di Rupo is ronduit schandalig ! En of deze er nu doorkomt of niet, men is zeer goed bezig alle kapitaalkrachtigen (of in ieder geval hun geld) het land uit te jagen naar beter oorden …

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 12:54

In de brief van Noble Trenham, wie is de Shairman that monthly called meetings maar stuk voor stuk werden geannuleerd door MB! Dat is een persoon die wij toch ook aan onze kant kunnen krijgen of waar toch heel wat info aan kan gevraagd worden en zijn zicht op zaken betreffende EEGC?

Verder, indien iemand het antwoord kent op volgende vraag: voor diehene die geen 2000$ dollar wil/kan/durft investeren in de LLC van Noble, maar wel aandelen EEGC in het bezit, heeft meer nadelen/minder voordelen/etc… tov die wel 2000$ heeft ge?nvesteerd… buiten het feit dat je daar 0,5% medeaandeelhouder wordt van eegc maar dat ben je nu toch ook voor een heel klein % afhankelijk van je pakket aandelen?

Reactie door Leo Shairman - 8 juli 2011 om 13:01

De wie????

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 13:05

Gerrit: het antwoord op uw vraag begint met een v en eindigt op erwatering …
In het Engels: dilution …
Of anders gezegd: je kan toch niet verwachten dat een bedrijf een veelvoud van de market cap. aan kapitaal ophaalt, maar dat je wel evenveel in de pap te brokken blijft hebben.
ZIE ZEEHAN ZINC

Reactie door Cyriel Dentich - 8 juli 2011 om 13:56

Tichkes,
Noble Trenham en kapitaal ophalen : creditcard business, medisch afval, Grand Monarch dat EEGC met huid en haar wou opeten… Met al zijn innovatieve hersenspinsels is er ook veel tijd verloren en vooral : de notering van het aandeel is steeds dieper en dieper gezakt … En dan heb je ook nog de Challenger die rustig ligt te dobberen.

Onze nieuwe CEO in wording zal toch uit een ander vaatje bier moeten tappen … SANTE

VANEIGENS

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 13:58

Den Cyriel heeft blijkbaar fastast Malcolm aan de lijn gehad …

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 13:59

Ja vincent maar dat is dus een materie waar ik niet in thuis ben z?. Zou je dankbaar zijn voor wat uitleg hieromtrent. (bv wat is er toen gebeurd met ZEEHAN ZINC)! Ik weet zelfs niet meer of ik gekocht heb voor Zeehan zinc of nadien en wat is er dan met de aandelen gebeurd? Is en blijft toch vraag en aanbod, een aandeel dat verwaterd kan toch ook terug van minimum prijs x naar max prijs y stijgen. Hangt toch puur af van vraag en aanbod?

IK zie het zo, jij hebt aandelen eegc, ik heb aandelen eegc. Jij betaalt die 2000$ en ik niet. Jij krijgt inderdaad ergens een meerwaarde als ik goed heb gelezen wordt uw pakketje extra aandelen waarvoor je 2000$ hebt neergeteld al vrijwel 3000$ waard bij kans op slagen van Noble Trenham zijn LLC!

Maar de oorspronkelijke aandelen eegc die jij en ik nu in portefeuille hebben blijven toch hun waarde behouden, voor iedereen evenveel al of niet extra 2000$ ge?nvesteerd.

Ik wil zeggen, de koers zal (enorm stijgen), indien men te horen krijgt dat er kapitaal is en men bv start met boren. Of zal iemand die geen 2000$ extra investeerd al zijn aandelen kwijtspelen aan die nieuwe LLC aan een vooraf afgesproken prijs? Ik denk dat ik niet meeben en misschien zie ik dat hier allemaal veel te ingewikkeld maar ik had graag eens met die brief van Noble naar een beleggersspecialist gestapt om deze eens regel per regel te ontleden en wat het eigenlijk allemaal inhoud… maar ja ken maar zo iemand en om dan daarmee naar de bank te stappen, ik denk dat ze wel een beetje met uwe kop zullen lachen nee?

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 14:09

Wat er gebeurt is met ZZ heb ik uitgelegd in oa deze post: http://www.croesusforum.com/2011-alles-peis-en-vree-met-eegc/comment-page-1/#comment-10016 waar ik ook achteraf reeds meermaals naar verwezen heb …

Reactie door Leo Facteur - 8 juli 2011 om 14:10

Ik zou met die brief eens naar de bank van de Post gaan. Kwestie van gezond verstand.

Reactie door Gaston - 8 juli 2011 om 14:12

As such, the interest of the existing shareholders will be significantly reduced from 93.8% to 30% of the entire share capital.

Wie nu het belang van de anti dilution protection nog niet begrijpt had nooit pennystocks mogen kopen.

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 14:40

Vincent daaronder schreef je dan het volgende:
Reactie door Vincent Mertens – 2 februari 2011 om 14:36

Toch is het vanaf begin 2009 met de aandelen Zeehan Zinc beter en beter beginnen te gaan: http://www.zeehanzinc.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=69

dus toch vraag en aanbod… en de koers herstelde zich toch een belang van 90% of 30%!

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 14:41

ik wou zeggen, en de koers herstelde zich toch of het nu een belang van 90% of 30% is…

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 14:43

Inderdaad! Maar zal de koers van EEGC zich herstellen tot de prijs waarop jij gekocht hebt ?
Als je de mogelijkheid hebt je tegen verwatering in te dekken zou ik niet twijfelen.

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 14:45

OK maar mijn vraag blijft wel! Of als ik het goed begrijp profiteren de aandeelhouders die geen extra 2000$ investeren mee met de aandeelhouders die wel extra 2000$ investeren met dat verschil, dat diehenen die nog extra investeren voor een meerder % aandeelhouder worden van eegc.

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 14:48

Ik denk dat je de essentie begint te snappen πŸ™‚ !

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 15:01

Ja ok, en nogmaals wil ik het hier benadrukken dat ik van verwatering niet bang ben, wel van een reverse split!

Een reverse split wil wel zeggen dat je ineens veel minder aandelen hebt dan oorspronkelijk
en dit afhankelijk van de verhouding in ons geval 20 keer minder (en dit is blijvend, indien ze nadien terug een gewone split doen natuurlijk, maar dat zie ik toch niet gebeuren)!

En je mag het draaien en keren zoals je wil h? maar mensen gaan altijd in gedachten aan een aandeel een prijs koppelen wat op dat moment voor hun een aandeel waard is. En zijt maar zeker dat na bv een maand die reverse split al is verteerd en dat ze terug zullen denken aan een prijs per ??n aandeel en niet aan een prijs per aandeel x 20 πŸ™

Reactie door gerrit - 8 juli 2011 om 15:13

E?n voordeel, die reverse split is ook iets wat blijkbaar moet gestemd worden tijdens de vergadering waar oa ook het puntje aan bod komt om de CEO af te schrijven en te vervangen door iemand anders… dus niet alle punten opgesomd in de brief door Noble maken kans op een meerderheid van 51%! Voor mij wat echt telt op de eerste plaats is 51% van de stemmen om een andere CEO aan te stellen. De rest zien we dan wel, vanaf dat moment hebben wij toch de lijst van aandeelhouders binnen en kunnen steeds opnieuw een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen indien nodig…
Geert ik snap nog steeds niet waarom je weigert die brief terug te sturen, je kan toch hopen op wijziging CEO en zoals gezegd niet alle punten in die brief gesteld door Noble zullen of kunnen 51% van de stemmen halen. Ook kunnen er misschien nieuwe punten aangehaald worden, bv, boren binnen een welbepaalde termijn (bij wijze van voorbeeld)…

Reactie door Cyriel Dentich - 8 juli 2011 om 16:29

Creditcard business : idee van Noble Trenham !
Medisch afval : idem !!!
Daarmee wou hij “assets” toevoegen … en d?t was g??n idee van Malcolm Bendall. Het resultaat van die operaties zijn ondertussen wel klaar en duidelijk.
De nieuwe zelfverklaarde CEO kan dus blijkbaar ook lucht in zakken verkopen …

Reactie door Vincent - 8 juli 2011 om 17:35

Assets toevoegen aan de pot waaruit Malcolm zijn hotelkamers van $1000 per nacht betaalt ??? Of zijn lidgeld voor de Abracadabra club in London ?

Eerst Malcolm buiten en dan assets in het bedrijf brengen.

Reactie door Zatte Claude - 8 juli 2011 om 17:41

Wat is Cyriel Dentich ? Een grote leugenaar of een grote verliezer ?
Ik denk beiden !
-hij heeft niet echt 14 mio aandelen EEGC
-op de aandelen die hij wel heeft staat hij op groot verlies (90% ?)

Reactie door Gerrit - 8 juli 2011 om 19:41

Er moet wel voor gestemd worden als ik de brief goed heb gelezen/begrepen

Reactie door Vincent - 9 juli 2011 om 14:34

Inderdaad ! Zo dadelijk een nieuw artikel …

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags