OPGELET ! Het dak van de wereld gaat vandaag (misschien) instorten …

Door: Vincent

Begin deze maand verscheen er op het forum een artikel over “Astrologie op de beurs”

Hierop kwamen er vele skeptische reacties, maar ook enkele reacties van “professionele astrologe” Myrthe …

E?n van? haar voorspellingen is dat het uitgesloten is dat 26 juni 2010 (vandaag) ongemerkt aan ons voorbij zal gaan en wel om de volgende redenen:

Een Maan-eclips vindt plaats om
13:30 NL tijd. Op dat moment staat de Zon
in Nederland op het hoogste punt aan de hemel (MC), samen met Mercurius en de
Zuider Maansknoop. Loodrecht daarop, op
het IC staan Maan, N- Maansknoop en Pluto.
Vierkant daarop, op de ASC, staat Saturnus.
Op de Desc, staan Jupiter en Uranus in conjunctie met elkaar.
Pluto maakt ook nog een 120 graden hoek met Mars, die dag.
Neptunus en Cheiron staan inconjunct
Saturnus en de ASC en driehoek het MC.

Zelf kan ik daar aan toevoegen dat het vandaag ook “volle maan” is !

Een dergelijk preciese voorspelling leent zich natuurlijk ideaal om te toetsen aan de realiteit. Tot op het moment van schrijven lijkt dit echter een perfect normale en zonnige zaterdag … Staat er ons vandaag nog een grote ramp of ander onheil te wachten ? Zal het olielek in de Golf van Mexico escaleren naar een “olievulkaan” ? Gaat er op Ijsland opnieuw een vulkaan uitbarsten ? Gaat er een PIIGS-land failliet gaan ? Of laten de sterren en de planeten ons dit keer “in de steek” ?

Ik hou het nieuws in ieder geval in de gaten vandaag …

Gepubliceerd: 26 juni 2010 in Actualiteit.
Tags: , ,

Reacties

72 reacties.

Reactie door Fr. Vrancke - 26 juni 2010 om 17:43

Misschien gaat er gevochten worden op de G-8 of G-20 :-p

Reactie door Louise - 26 juni 2010 om 17:45

Of toch het olielek ? http://edition.cnn.com/2010/US/06/26/gulf.oil.disaster/index.html?hpt=T2&fbid=DH6aNJqdH8E

Reactie door Vincent - 26 juni 2010 om 17:46

Of misschien gebeurt er helemaal niks ! Kunnen wij “astrologie” dan definitief klasseren onder “bullshit” ? Ik geef deze voorspelling in ieder geval het voordeel van de twijfel.

Reactie door Kevin - 26 juni 2010 om 19:50

Klasseer het maar; het is een feit dat we van nature wat bijgelovig zijn, maar astrologie werkt nu eenmaal niet (Zelfs duiven zijn bijgelovig http://blogger.xs4all.nl/ljongkin/archive/2006/09/10/121833.aspx ).

De enige verklaring voor een voorspelling die uitkomt is doordat de voorspeller voorkennis of geluk heeft of een zekere macht heeft waardoor men een voorspelling krijgt die zichzelf waarmaakt (self fulfilling prophecy).

Reactie door Frank Declerck - 26 juni 2010 om 19:51

Wie gouden regel nr. 4 van het vorig artikel gelezen heeft, weet al de uitkomst: astrologen zijn even grote praatjesmakers als alle andere voorspellers.

Reactie door Cyriel Dentich - 26 juni 2010 om 19:52

Ik heb vandaag al driemaal op de WC gezeten en ik heb ook al een zwarte kat onder een ladder zien lopen ! Zou dat komen omdat Jupiter en Uranus in conjunctie met elkaar staan ? In dat geval is 26 juni inderdaad een speciale dag …

Reactie door Vincent - 26 juni 2010 om 21:03

Deze zaterdag is niet ongemerkt voorbij gegaan: het weer was veel beter dan gewoonlijk … Maar zo kan je natuurlijk van elke dag iets zeggen … Zou “Myrthe” hier een verklaring kunnen geven ?

Reactie door Sarah - 26 juni 2010 om 21:05

Laat het ons nog even afwachten, de 26ste is nog niet gedaan. Begrijp mij niet verkeerd, ik hoop niet op een wereldramp maar ben wel benieuwd.

Reactie door Geert Muylaert - 26 juni 2010 om 22:58

Sarah,
Waarom automatisch denken aan een wereldramp ? Er zou toch evengoed iets positiefs kunnen gebeuren ! En wij moeten tot morgen wachten om dit te weten. En misschien moeten wij het speciaal nieuws wel lezen in de vorm van kwatrijnen … daar kun je dan ook alle kanten mee uit. Ik zal daar eens een artikel over schrijven.

Reactie door Vincent - 27 juni 2010 om 11:16

Ik lees iets over geweld/vandalisme op de G20 (as usual …) en over de storm Alex die voor verdere problemen in de Golf van Mexico ZOU KUNNEN zorgen.

Voor de rest een zonovergoten dag !

Reactie door Lou de Palingboer - 27 juni 2010 om 12:03

Tja wat moeten we hier mee ; klasseren zeker Myrthe ?

Reactie door Frank Declerck - 27 juni 2010 om 12:31

Lou de Palingboer,

En op deze manier kunnen deze oplichters blijven doorgaan. Zijn ze niet juist, och klasseer het maar. Zitten ze een keer juist, holala, plaats ze ze maar op een voetstuk, waar ze toch ooit vanaf vallen.
Wie gokt, heeft ook 50% kans om juist te zitten. Wie zegt dat hij gokt, is tenminste eerlijk.
Wie mensen iets wijs probeert te maken met allerlei nonsens, is ofwel fundamenteel oneerlijk ofwel gelooft hij/zij ten onrechte in zaken die op niets gefundeerd zijn.

Reactie door Louise - 27 juni 2010 om 12:46

Myrthe is ook te bereiken via een betalend 0900 nummer. Wie is er kandidaat om haar via die weg eens om verduidelijking te vragen πŸ˜‰ πŸ˜‰

Reactie door Gerrit - 27 juni 2010 om 12:48

Hier een reaktie van Myrthe op hoera Astrologie….
Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat er bij eclipsen een marge moet worden gehanteerd van 3 tot 4 dagen. Dat had ik duidelijk in mijn artikel moeten vermelden?
Dus mensen nog even geduld ja! Hoe zullen bv maandag de beurzen reageren op de G20 en G8?

Reactie door Janie - 27 juni 2010 om 12:49

Laat ons nog maar even wachten alvorens conclusies te trekken. Er werd door Myrthe duidelijk vermeld dat er een tolerantie van 3 a 4 dagen zit op haar voorspellingen.

Reactie door Vincent - 27 juni 2010 om 12:51

Gerrit,
Eerlijk gezegd hoop ik stiekem dat de beurzen maandag negatief zullen reageren ! Ik moet namelijk nog winst nemen op mijn SHORT-positie (uit Niet tevreden, geld kwijt) die weliswaar reeds mooi in de plus staat.

Reactie door Vincent - 27 juni 2010 om 12:54

In het tweede belangrijke luik van de G20-top, de financi?le regulering, was er voor de top slecht nieuws voor Barroso. De voorstellen van de Commissie inzake het financieel toezicht en inzake de hefboomfondsen raken maar moeilijk door het Europees Parlement en de Raad (het overlegorgaan van de lidstaten). De onderhandelingen slepen aan omdat het Parlement een stuk ambitieuser is dan de lidstaten.

Volgens Barroso is de vertraging echter niet dramatisch. ‘Wij liggen niet achter bij andere G20-partners. Anderen werken met brede wetten, maar er is nog geen implementatie. Europa mag trots zijn op wat het al gerealiseerd heeft. Ik hoop dat de nieuwe toezichthouders op 1 januari kunnen starten en dat de regulering van de hefboomfondsen goedgekeurd wordt, maar er blijft nog werk.’

Reactie door Meneer de schoolmeester - 27 juni 2010 om 14:45

Voor degenen die toch nog een ramp verwachten kwam ik zonet deze interessante website tegen … http://www.liff.nl/index_cpath-77_141.html

Reactie door Vincent - 27 juni 2010 om 14:46

Meneer de schoolmeester,
U bent zeker groot fan van de James Bond films ?

Reactie door Frank Declerck - 27 juni 2010 om 14:59

Het zou mij eerder verbazen dat er op een tijdspanne van 3-4 dagen helemaal niets zou gebeuren op onze planeet… zo kun je alles uitgelegd krijgen.

Reactie door myrthe - 28 juni 2010 om 11:01

Beste Vincent Mertens,

Ik ben onaangenaam verrast door uw schrijven. U suggereert dat ik voor 26 juni 2010 een wereldramp heb voorspeld. Dat is niet het geval! Ik heb deze datum genoemd als een belangrijke datum in een stuk over de voortgang van de beurs. In dat stuk ‘De Beurscrisis voorbij?’* betoog ik dat we de bodem van de beurs nog niet hebben geraakt in maart 2009 en dat we dat pas zullen doen in loop van 2010. Ik leg daarbij uit dat de periode 2008-2011 een zeer instabiel beeld laat zien dat astrologisch gezien het best te vergelijken is met de periode 1929-1933.

In 1932 bereikte de beurs de bodem simultaan met het ‘vol’ worden van een constellatie tussen Saturnus/Uranus/Pluto. (die in z’n geheel duurde van 1929-1933)

Tussen 2008-2011 doet zich voor het eerst sinds 1929-1933 een planetair vergelijkbare situatie voor.

In de 2de helft van 2010 wordt deze constellatie ‘vol’ en zal naar mijn idee de werking daarvan het best merkbaar zijn.
En ja, naar mijn idee is er een parallel tussen planetaire constellaties en het verloop van de economie (die zich voor een deel vertaald in beurskoersen).

Als 1 van de mogelijke data voor het bereiken van de bodem van de beurs heb ik inderdaad 26 juni 2010 geopperd. En dit blijkt niet het geval! Dus daar ‘scoort’ u voorlopig.

Ik schrijf tevens dat 26 juni 2010 niet ongemerkt aan ons voorbij zal gaan. In het gehele verhaal over de mondiale economische crisis is het opvallend dat de G20 juist gedurende dit weekend van de 26ste juni vergaderde over de te nemen maatregelen voor het bestrijden van de economische crisis. Er is daarmee gepoogd een koers uit te zetten tot na 2013. En dit is zeker een belangrijke gebeurtenis in het proces van economische crisis, die begon in 2008!

Naast een Pluto/Uranus/Saturnus constellatie maken Jupiter/Uranus op dit moment ook nog een conjunctie met elkaar. Dit is een stand die duidt op groot optimisme en op behoefte aan groei en innovatie. De huidige Jupiter/Uranus in oppositie met Saturnus en vierkant Pluto geeft daarmee een zeer gemengd beeld: Geloof in groei en innovatie (Uranus/Jupiter) lijkt nu in strijd met recessie en behoedzaamheid en bezuinigingen (Saturnus). En dat gaat ook nog eens gepaard met machtsstrijd (Pluto)

En waar steggelde de G20 top over het afgelopen weekend? Europa wil meer bezuinigen, de VS wil meer stimuleren! Jarenlang waren Europa en de VS het met elkaar eens. Nu verloopt de relatie stroef…

* http://www.myrtherythmes.nl/#URI=Astrologische_Artikelen%2Farticle%2F41%2FDe_Beurscrisis_voorbij_

Eclipsen

Een belangrijke reden om 26 juni aan te merken als belangrijke astrologische datum was tevens het feit dat er die dag een Maansverduistering plaatsvond, die de Pluto/Saturnus/Uranus-Jupiter-figuur aanvulde. (Een Maaneclips vindt overigens ALTIJD plaats bij volle maan!!!)

Ik heb er melding van gemaakt dat er in mijn optiek (dit is niet iets dat breed gedragen wordt in astrologische kringen) vaak grote aardbevingen plaatsvinden rondom eclipsen (met marge3/4 dgn.), mits dat samengaat met gespannen aspecten tussen Zon, Maan en planeten. De aardbeving in Haiti vond bijvoorbeeld drie dagen voor een Zonne-eclips plaats. In mijn optiek vormt de Pluto/Saturnus/Uranus-Jupiter constellatie gedurende heel 2010 een verhoogd risico op grote aardbevingen. (maar ook op vulkaanuitbarstingen en olievlekken, dit door de combi met Neptunus, die ook meedoet aan de huidige constellatie**).

Er vonden op 26 juni een aantal aardbevingen plaats. De zwaarste vond plaats op de Solomon eilanden en had een magnitude van 6,9. Maar goed, de aarde schokt dagelijks en deze beving was blijkbaar weinig spectaculair want de media hebben er geen melding van gemaakt. Ook de olieramp in de Mexicaanse Golf vertoonde weinig intensivering, dus wat dat betreft valt het allemaal erg mee.

Op 11 juli doet zich opnieuw een zonsverduistering voor.

**Lees onder Hoera, astrologie op de beurs voor verdere uitleg

Reactie door gerrit - 28 juni 2010 om 11:39

Ook op 26juni en dat is iets wat mij wel bezighoud en ik geloof dat dit ooit wel eens zal ontaarden:

Noord-Korea beschuldigt de Verenigde Staten van het plaatsen van zware wapens in het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Dat zou op 26 juni zijn gebeurd. Panmunjom ligt in de bufferzone tussen de beide Korea’s, waar aan het einde van de Koreaanse Oorlog van 1950 tot 1953 een staakt-het-vuren werd getekend.

Noord-Korea eiste vandaag van Washington dat het alle Amerikaanse wapens uit de bufferzone weghaalt. (anp/sps)

Reactie door Lou de Palingboer - 28 juni 2010 om 11:56

Ik ben die onzin stilaan flink beu πŸ˜‰

Reactie door Luc lcdnlf - 28 juni 2010 om 12:09

Myrthe,

Gann heeft aangetoond dat er wel degelijk een verband tussen beurs en astrologie is. Hij heeft zijn geheim echter meegenomen in zijn graf. Sindsdien zijn er mensen geweest die gezocht hebben naar zijn geheim, maar nog niemand die het ontdekt heeft.

E?n persoon is er klaarblijkelijk relatief dicht bij geweest, zo blijkt uit een bijdrage op dit forum, ook op basis van astrologie. Hoewel, er zijn opvallende gelijkenissen, maar even goed opvallende verschillen uit zijn voorspellende grafiek en de werkelijkheid.

Jij concentreert je op de toekomstige evolutie van het “nieuws” om zo de toekomstige evolutie van de beurs te bepalen. Ik ga niet beweren dat dit de juiste weg is of niet. Ik weet dat gewoon niet.

Er zijn verschillende systemen die werken om de evolutie van de beurs te bepalen. Elliot waves is er ??n van. Grote probleem is dat EW niet doet wat de meesten verhopen, vooraf een duidelijk signaal geven. Achteraf is het allemaal zonneklaar dat het zo moest lopen, maar aan “achteraf” valt er geen geld te verdienen.

Je haalt de top van G20 aan als aanwijzing dat 26/06 een belangrijke dag is. Probleem is dat het opnieuw achteraf zal moeten blijken in hoeverre deze top bepalend is geweest of enkel maar politieke woordkramerij om de markten gerust te stellen.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om het niveau van Gann te behalen. Daarmee heb ik niet afkeurend of ontkennend of negatief gereageerd, integendeel.

Reactie door myrthe - 28 juni 2010 om 16:44

Beste Luc Icdnlf,

Dank voor je constructieve reactie! Dat geeft de burger moed. Ik ben het helemaal met je eens dat we er nog niet zijn en dat er nog veel te ontrafelen valt. Ook met astrologie is achteraf terug redeneren altijd veel makkelijker.
En inderdaad moet de historische waarde van de afgelopen G20 meeting nog blijken.
vriendelijke groet, Myrthe

Reactie door dorie - 28 juni 2010 om 18:35

En Elvis leeft….

Reactie door myrthe - 1 juli 2010 om 09:53

30 juni (dag 4 na de ecplips van 26 juni):
Aardbeving treft Mexico
Beurzen wereldwijd fors in de min

Reactie door Frank Declerck - 1 juli 2010 om 19:56

Ja, en? Wat is het verband?

Er zijn 1500 aardbevingen per jaar, waarvan er minstens 150 per jaar zijn met dezelfde kracht of krachtiger dan deze in Mexico op 30 juni. Er hadden er eigenlijk al minstens 2 moeten zijn sedert 26 juni. Dus beweren, zonder ook maar het minste bewijs tussen oorzaak en gevolg, dat deze aardbeving een astrologische voorspelling is, terwijl men dan nog zo vaag als iets is in deze voorspelling, is oplichterij eerste klas.
Eigenlijk is gans deze discussie zinloos. Wie bezeten is van astrologie, zal dat altijd blijven. Wie sceptisch is, zal nooit een afdoend antwoord krijgen.
Ik had dus graag een wiskundige berekening gezien, hoe de stand van de planeten deze aardbeving heeft veroorzaakt.

Reactie door Louise - 1 juli 2010 om 21:35

Met een marge van 4 dagen in elke richting zijn uw voorspellingen waardeloos en niet in de praktijk te gebruiken.

Achteraf een uitleg verzinnen kan iedereen.

Reactie door Vincent - 1 juli 2010 om 21:36

En “hindsight” speelt dan ook mee …

Reactie door myrthe - 2 juli 2010 om 09:06

Ik had zelf al aangegeven dat er elke dag aardbevingen plaatsvinden. Op 26 juni zelf waren er al 4 waarvan de zwaarste beving een magnitude van 6,9 had (zwaarder dus dan de beving in Mexico op 30 juni). Dus de beving in Mexico is inderdaad weinig opzienbarend en zeker geen bewijs voor astrologie. Van de meeste bevingen wordt echter geen melding gemaakt in de media. De beving in Mexico haalde wel de pers en heb ik daarom hier vermeld. Louise meld dat een voorspelling met een marge van 4 dagen waardeloos is. Dat is mogelijk waar voor haar. Het hangt er namelijk sterk van af hoeveel beleggingstransacties je verricht en of je je daarbij richt op korte of op lange trends.

Reactie door firmin klets - 2 juli 2010 om 09:09

Myrthe : m’n naam is K l e t s πŸ˜‰

Reactie door Frank Declerck - 2 juli 2010 om 12:13

Myrthe,

Het siert u om deze “voorspelling” terug in te trekken.
Nu had ik graag nog een reactie van u gehad wat het wiskundig verband is tussen de stand van de planeten en een mogelijke aardbeving. Heeft u enig idee van de kracht die een dwergplaneet uitoefent op de aarde?
Ik geef u alvast de formule:

F =G.m1.m2/r?

met

* F de zwaartekracht tussen twee voorwerpen (in Newton)
* m1 de massa van het eerste voorwerp (in kg)
* m2 de massa van het tweede voorwerp (in kg)
* r de afstand tussen de zwaartepunten van die voorwerpen (in m)
* G de gravitatieconstante =6,67428?0,00067 ? 10-11 Nm2 kg-2.

Reactie door gerrit - 2 juli 2010 om 13:03

Frank, chappeau dat gij u die formules nog steeds zo goed herinnerd uit uw schooltijd, wou dat ik dat ook nog zo uit mijn duim kon zuigen…

Reactie door gerrit - 2 juli 2010 om 13:08

Frank, ik zou zeggen toch tamelijk groot. De zwaartekracht neemt toe met de massa! Kijk eens hoe onze getijden hier ontstaan op de planeet aarde. Dankzij de maan, dat is dus toch geen klein beetje invloed. Enig idee wat er gebeurt als de maan steeds verder en verder van ons afdrijft wat momenteel gaande is?

Reactie door Frank Declerck - 2 juli 2010 om 14:47

Gerrit,

Heel weinig. De aarde draait trager en de maan verwijdert zich. Een belangrijke functie van de maan is het stabiliserend effect op de aardas. Geen maan zou dus de aarde doen wankelen. Volgens dat ik begrepen heb, zullen zowel de aarde als de maan eerder opgeslokt worden door een uitdijende zon, dan dat de maan zich losmaakt van de aarde.
De zwaartekrachten van de planeten zijn inderdaad zeer groot. Meer zelfs, de natuur wordt zwaar be?nvloed door de maan en de zon, dit is allemaal wetenschappelijk bewezen door astronoMen.
Wat astroLogen beweren, is dat de verschillen in deze krachten door de onderlinge standen van de planeten, bepalend zijn voor alles wat er gebeurd op onze aarde en iedere beslissing die iemand neemt. Helaas zonder het minste bewijs, dit in tegenstelling van alles wat bewezen is door astronoMen.

Reactie door Vincent - 2 juli 2010 om 18:18

Frank,
Is het niet wetenschappelijk (of eerder statistisch) aangetoond dat er op de dag van en de dagen rond volle maan het grootste aantal geboortes plaatsvindt ?

Reactie door Geert Muylaert - 2 juli 2010 om 18:29

Zonder de maan geen eb en vloed op aarde, en het aantal geboortes hangt af van verschillende factoren …

Reactie door Armandke - 2 juli 2010 om 18:31

De maan vertelt ons m??r dan men zou denken: http://www.youtube.com/watch?v=dvcDuoJvyD4

Reactie door Vincent - 2 juli 2010 om 18:32

Geert,
Natuurlijk, maar is een verband met de stand van de maan b e w e z e n ?

Reactie door Meneer de schoolmeester - 2 juli 2010 om 18:34

Meer bevallingen bij volle maan?

Is het waar dat er bij volle maan meer bevallingen zijn? Worden baby’s geboren in
golven, als bij een getij en spelen de maanstanden daar een rol bij? Om een antwoord
te vinden op die vragen hoef je alleen maar een blik te werpen op de statistieken van
bevallingen en dat over een lange tijdsspanne. Een onderzoek van een van de
meest lange registratieperiodes had plaats in North Carolina (VS). Bij de studie werden
564.039 geboorten geregistreerd tijdens 62 maancycli tussen 1997 en 2001.
De maan heeft geen enkele invloed op het ogenblik van de geboorten

De resultaten zijn identiek dezelfde, ongeacht de dag waarop de geboorten
plaatsvinden, zo blijkt uit het onderzoek:
– 321 geboorten bij volle maan,
– 319 bij wassende maan
– en 320 bevallingen bij nieuwe maan

Het verschil zit hem vandaag eerder in vakantiedagen, weekends en vrije dagen en dat
omdat het al een hele tijd zo is dat artsen, vroedvrouwen, enz. zich zo proberen te
organiseren om zo veel mogelijk te vermijden dat bevallingen plaats hebben op
ogenblikken wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is. De maanstaand speelt
daarbij geen enkele rol…

Ook bij spoedgevallen speelt de stand van de maan geen enkele rol, ook al heeft men
lang gedacht dat dat wel zo was, meer bepaald bij volle maan. Andere studies hebben
aangetoond dat er geen enkel verband was tussen de maancyclus en de
pati?ntentoevloed op de spoed.

Reactie door J.Hommeles - 2 juli 2010 om 18:40

Geert laat me het voor deze keer met je eens zijn : het aantal geboortes hangt af van verschillende factoren. B.v. wie niet wipeee waagt die niet wint πŸ˜‰

Reactie door Frank Declerck - 2 juli 2010 om 19:50

@Meneer de schoolmeester:

Als de maan al geen invloed heeft, wat zouden die andere planeten dan voor invloed hebben? Terwijl wel duidelijk is dat naast de zon, de maan wel een grote rol in de meeste natuurverschijnselen op aarde.

@ Armandke,

Blij dat u Armand Pien hier bij sleurt. Pien is de legende ingegaan als de grootste leugenaar ooit in Belgi? en tevens droogste komiek. Waar nu een beetje aan voorbij gegaan wordt, is dat Pien een zeer intelligent persoon was en een geweldige verteller. Als scholier ben ik een paar keer naar zijn lezingen geweest en je hing werkelijk aan zijn lippen. Ik vond hem een groot man. Jammer dat hij de fout gemaakt heeft om ook over Tjernobil te liegen. Iets waar hij zelf tot aan zijn dood spijt van had.

Reactie door Meneer de schoolmeester - 2 juli 2010 om 20:04

Wat veroorzaakt dag en nacht en dus licht en donker ? : de stand van de planeten.

Waarom zijn er in de Noorse landen in bepaalde periodes opvallend meer zelfmoorden ? : wegens gebrek aan zonlicht.

Onrechtstreeks heeft astronomie dus wel degelijk invloed op het gedrag van mensen.

Reactie door J.Hommeles - 2 juli 2010 om 20:07

Tja maar dat valt ook niet te ontkennen. Maar…we hadden het wel over de beurs h? !

Reactie door Louise - 2 juli 2010 om 20:08

Frank; je erkent dat de maan invloed heeft op wat er gebeurt op aarde (getijden enz.). Waarom sluit je dan een verband met psychologisch gedrag en dus bij gevolg de beurs uit?

Reactie door Vincent - 2 juli 2010 om 20:11

Naar astrologie en astronomie is er ook GASTRONOMIE … Daarvan ben ik ook fan …

Reactie door J.Hommeles - 2 juli 2010 om 20:22

Louise : jouw reactie op het berichtje van Frank is totaal not to the point. Natuurlijk heeft astrologie invloed op wat er gebeurt op aarde i.v.m. getijden enz. Astrologie in verband brengen met de beurs, zoals Japanese candles en andere waarzeggerij vind ik echter n paar bruggen te veel ! Achter alles zit logice !

Reactie door Frank Declerck - 2 juli 2010 om 20:47

Louise,

Omdat astronomen al die natuurkundige verschijnselen bewezen hebben. Astrologen bewijzen niets, sleuren er zelfs Pluto bij terwijl men pas zeer recent weet wat Pluto is (geen planeet!), ze blinken vooral uit in vaagheid en missers.
Astronomie en astrologie hebben dezelfde stamvader. Deze stamvader bestaat al veel langer dan er geschriften op aarde zijn (waardoor er inderdaad ook veel verloren gegaan is). Dus wellicht 10 duizenden jaren tot zelfs 100 duizend jaar misschien. Wat moest men vroeger immers doen als het donker was? Naar de hemellichamen kijken!
Vandaar dat er reeds heel vroeg een grote knowhow ontstaan is over alles wat met sterren en hemellichamen te maken had. Gedurende deze duizenden jaren is er ook veel onzin ontstaan. Men hechtte goddelijke eigenschappen toe aan veel van die hemellichamen. Het ging zelfs zo ver dat men er menselijke offers voor bracht, omdat men werkelijk dacht dat deze hemellichamen het leven van de mensen bepaalden. Uit deze verafgoding is de astrologie ontstaan.
In de loop der jaren heeft de astronomie vele mysteries opgelost en kunnen ze perfect de toekomst voorspellen, bvb. wanneer de volgende zonsverduistering zal plaatsvinden. Astrologie daarentegen is grotendeels blijven steken in die verafgoding, zonder ook maar enig bewijs op tafel te leggen. Hier en daar zijn er schuchtere pogingen die meestal op niets uitlopen.
Ik wil ook niemand persoonlijk veroordelen, daar sommige astrologen ter goeder trouw zijn en oprecht hierin geloven. Men kan echter niet ontkennen dat de astrologie vooral bevolkt worden door oplichters die vooral zwakkere mensen willen uitbuiten, profiterend van de grijze zone waarin de astrologie zit.
Hoewel geen astroloog, kan ik een show van een streekgenoot van mij aanraden:
http://www.gili.be
Deze man maakt komaf met het begrip paranormaal. In zijn show (een aanrader als u een leuke avond wilt beleven) bewijst hij dat IEDEREEN PARANORMAAL is (zo heet ook zijn nieuwe show).
Eigenlijk sluit ik helemaal niet uit dat er een verband is tussen “kosmische” verschijnselen en menselijk gedrag en aardse gebeurtenissen. Alleen vraag ik alleen dat dit bewezen wordt en niet steunt op een “verafgoding”.

Reactie door Cyriel Dentich - 3 juli 2010 om 16:22

Frank,
Met wiskunde kun je ook alles en niets bewijzen. En soms moet je iets aanvaarden zonder bewijs ! Voorbeeld : een AXIOMA of postulaat !
Dat is een stelling die men aanvaardt zonder bewijs. Een axioma dient zelf als grondslag van het bewijs van andere stellingen en maakt deel uit van een deductief systeem. Het is dus een basisbegrip dat zonder bewijs moet aangenomen worden. En dan heb je ook nog het oneindige getal Pi ! Maar is dat wel zo ?
Moraal van het verhaal : meetkunde en astrologie zijn g??n goed huwelijk. Met astrologie moet je dan misschien soms ook iets aanvaarden zonder bewijs !

Reactie door frank declerck - 3 juli 2010 om 16:45

Geen probleem Cyriel. Mag ik dan nu die axioma’s hebben i.v.m. astrologie.
Hieronder vindt u een representatief onderzoek van een paar jaar geleden:

KORTRIJK, 20041228 — Via de psychologische test http://www.psycho-test.net werd onderzocht of er een statistisch verband bestaat tussen iemands temperament en sterrenbeeld. Het antwoord is duidelijk negatief. Dit onderzoek is bij ons weten het eerste in zijn soort dat op dergelijke grote schaal – 38.507 proefpersonen – werd uitgevoerd.

De test die u terugvindt op http://www.psycho-test.net werd over een lange periode door ons, in overleg en samenwerking met psychologen in Nederland en Vlaanderen, ontwikkeld en verfijnd.

Momenteel hebben zo’n 90.000 test-personen de psycho-test via het Internet afgelegd. Op statistisch vlak maken wij gebruik van de IRT (Item Response Theorie) en blijkt ons model te voldoen aan het zuivere Rash-model.

Deze Psycho-test meet 5 persoonlijkheids-kenmerken, waaronder 3 factoren die gebaseerd zijn op de leer van de Amerikaan William Sheldon ( zoals uiteengezet in zijn meesterwerk : The Varieties of Temperament ) : de cerebrotone, de viscerotone en de somatotone component. Deze componenten zijn bepalend voor het temperament, gedefinieerd als d?t deel van iemands persoonlijkheid dat constant blijft over de jaren heen.

Zoals gesteld hebben zo’n 90.000 test-personen de psycho-test via het Internet afgelegd. Gedurende een bepaalde periode, goed voor 38.507 test-sessies, hebben we ook de geboortedatum van de test-personen opgevraagd, wat ons in staat gesteld heeft – zonder enige voor-ingenomenheid – statistisch onderzoek te verrichten naar een eventueel verband tussen de drie hogergenoemde belangrijke persoonlijkheids-kenmerken en het sterrenbeeld van de test-personen.

Wij hebben met andere woorden het antwoord proberen te geven op de al-oude en voor de Astrologie zeer belangwekkende vraag : Als ik van een bepaalde persoon alleen het sterrenbeeld ken, kan ik dan, enkel gebaseerd hierop, uitspraken doen over zijn of haar persoonlijkheid ?

Het resultaat van dit statistisch onderzoek vindt u in bijlage. De 3 factoren werden gemeten op een schaal van 0 tot 21, waarbij het statistisch gemiddelde van de waarde van elk van deze factoren over de 38.507 testen gelijk is aan 7,00. Het resultaat laat volgens ons en volgens statistische experts duidelijk zien dat er geen enkel praktisch significant verband is tussen iemands temperament en sterrenbeeld, zelfs niet tussen het temperament en het seizoen waarin men geboren is. Eenzelfde conclusie geldt voor de andere persoonlijkheids-factoren ( zoals bijvoorbeeld de romantische component ) die de Psycho-test meet en die onze aanvulling en verfijning zijn van de methode van Sheldon.

Het resultaat van dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek – bij ons weten met 38.507 test-personen het eerste wetenschappelijk onderzoek op dergelijke schaal over dit onderwerp uitgevoerd – is dus duidelijk : je kunt geen zinvolle uitspraken doen over iemands persoonlijkheid als je alleen maar zijn of haar sterrenbeeld kent.

bron: persbericht via Nieuwsbank

Reactie door Meneer de schoolmeester - 3 juli 2010 om 16:53

Is dat geen persbericht van Woestijnvis ???

Reactie door Meneer de schoolmeester - 8 juli 2010 om 18:58

Aanstaande zondag is volgens Myrthe opnieuw belangrijk:

11 juli 2010 Een totale Zonsverduistering op het Zuidelijk halfrond (NL tijd 21:15).
Jupiter en Uranus conjunct. Pluto vrijwel exact vierkant Jupiter. Uranus maakt oppositie met Saturnus. Neptunus en Cheiron staan inconjunct Saturnus. Venus inconjunct Uranus/Jupiter. Mercurius inconjunct Pluto.
Dit lijkt mij opnieuw een perfecte stand voor een tsunami of iets dergelijks.

Reactie door Debby - 8 juli 2010 om 19:16

Een tsunami op de beurs ?

Reactie door Sarah - 10 juli 2010 om 23:59

BP gaat dit weekend trachten het olielek definitief te dichten, denkelijk gaat dat dus fragrant mislopen als we myrthe mogen geloven.

Reactie door Meneer de schoolmeester - 11 juli 2010 om 00:00

Sarah,
Ik zou de voorspellingen van Myrthe (persoonsnamen schrijft men met een hoofdletter πŸ˜‰ ) toch maar met de nodige hoeveelheid zout neemen …

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 00:02

Ik ben benieuwd of “Astrologie” op dit “herexamen” een beter resultaat zal behalen dan vorige keer …

Reactie door Sarah - 11 juli 2010 om 00:03

Tja let’s give it a chance zou ik zeggen…

Reactie door Cyriel Dentich - 11 juli 2010 om 09:10

Sarah,
BP gaat dit weekend trachten het olielek definitief te dichten, denkelijk gaat dat dus fragrant mislopen als we myrthe mogen geloven.
fragrant ???

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 10:57

Nog een schoolmeester !

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 11:51

Spiralcalendar voorspelt ook een sleutelmoment, zonder dat dit noodzakelijk een slecht voorteken hoeft te zijn.

Reactie door Margot van Achteren - 11 juli 2010 om 11:56

En nu nog even over ’t spiraaltje ; en dat met die hitte πŸ˜‰

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 13:21

Luc,
Kan je wat meer uitleg geven over de spiral calendar ? Bedoel je met “sleutelmoment” een “keerpunt” (bijvoorbeeld van stijgend naar dalend) ?

Reactie door Margot van Achteren - 11 juli 2010 om 14:00

Miljaaaaar, dacht dat ’t over “het” spiraaltje ging. Maar blijkbaar is’t over ’n ander vehicle.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 19:47

De spiral callendar is een systeem dat op basis maanmaanden (29.5 dagen) werkt. De joden hebben de maankalender overgenomen van de Babyloni?rs. Dat heeft een reden.

Er is ontdekt dat er precies evenveel maanden zit tussen een aantal beurscrashes. Er is ook ontdekt dat niet de Fibo getallen belangrijk waren, maar wel de vierkantswortel van de fibo getallen.

Gann zoals wij kennen, George Marechal, fibornatchi, de gouden ratio, astronomie of astrologie, de spriralcalendar. Het zijn allemaal puzzelstukjes van een groter geheel. Elk alleenstaand onbeduidend en belachelijk, maar samengevoegd bevatten zij een groot geheim over de krachten die ons sturen en hoe wij dit moeten gebruiken in ons voordeel.

Ik houd het altijd op wetenschap. Ik beschouw het als de ontdekking van elektriciteit en wat het voor de mens kon betekenen. In de 18e speelde men spelletjes met apparaten die elektriciteit en magnetisme opwekten. Mensen hebben over verschillende generaties heen elk een stukje van de puzzel ontdekt. De gewone man in de straat vroeg zich af waar die zonderlingen mee bezig waren.

Er is minstens nog ??n zo’n kracht aanwezig en links en rechts zijn puzzelstukjes bekend. Nu nog samenvoegen tot een werkend geheel en een volledig nieuwe revolutie is mogelijk.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 19:49

De spiral calendar geeft enkel sleuteldagen aan. Het zegt niets over wat die sleuteldagen exact te betekenen hebben.

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 21:41

Luc,
Wat is de gemiddelde tijd tussen 2 “sleuteldagen” volgens de Spiral Calendar ? Is zo’n moment iets dat bijvoorbeeld bijna elke week voorkomt of slechts 1 keer om de zoveel jaren ?

Reactie door Louise - 11 juli 2010 om 21:42

“fibornatchi” is hopelijk expres fout geschreven! graag wat respect voor deze grootmeester.

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 21:43

Grootmeester ? Voor de wiskunde ongetwijfeld wel, maar om de beurs te voorspellen ben je met Fibonacci levels alleen zo goed als niets ! Ik ga hier verder op in in het volgende deel van de reeks over Fibonacci en de gulden snede.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 22:46

Ik ben niet voldoende op de hoogte van de spiral callendar om een antwoord te geven op je vraag, Vincent. Sorry …

Fibonacci … dit keer heb ik juist geschreven. Tussendoor reacties schrijven, is niet altijd verstandig.

Reactie door Gerrit - 15 juli 2010 om 23:21

En Myrthe, ga je aan ons eens denken! Gr’tjs

Reactie door Vincent - 14 augustus 2010 om 12:59

#

#

13 augustus 2010. Weer zo’n dag voor in de agenda?
Dit zou best wel eens de week kunnen zijn waarop de beurs eindelijk de bodem bereikt!
Conjunctie Maan/Venus/Mars/Saturnus in oppositie met Jupiter/Uranus en vierkant Pluto/Maansknopen.
Conjunctie Neptunus/Cheiron.

En volgens mij heeft de beurs de bodem van dit jaar nog ni?t bereikt !!!

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags