OPGELET ! Het dak van de wereld gaat vandaag (misschien) instorten …

Door: Vincent

Begin deze maand verscheen er op het forum een artikel over “Astrologie op de beurs”

Hierop kwamen er vele skeptische reacties, maar ook enkele reacties van “professionele astrologe” Myrthe …

E?n van? haar voorspellingen is dat het uitgesloten is dat 26 juni 2010 (vandaag) ongemerkt aan ons voorbij zal gaan en wel om de volgende redenen:

Een Maan-eclips vindt plaats om
13:30 NL tijd. Op dat moment staat de Zon
in Nederland op het hoogste punt aan de hemel (MC), samen met Mercurius en de
Zuider Maansknoop. Loodrecht daarop, op
het IC staan Maan, N- Maansknoop en Pluto.
Vierkant daarop, op de ASC, staat Saturnus.
Op de Desc, staan Jupiter en Uranus in conjunctie met elkaar.
Pluto maakt ook nog een 120 graden hoek met Mars, die dag.
Neptunus en Cheiron staan inconjunct
Saturnus en de ASC en driehoek het MC.

Zelf kan ik daar aan toevoegen dat het vandaag ook “volle maan” is !

Een dergelijk preciese voorspelling leent zich natuurlijk ideaal om te toetsen aan de realiteit. Tot op het moment van schrijven lijkt dit echter een perfect normale en zonnige zaterdag … Staat er ons vandaag nog een grote ramp of ander onheil te wachten ? Zal het olielek in de Golf van Mexico escaleren naar een “olievulkaan” ? Gaat er op Ijsland opnieuw een vulkaan uitbarsten ? Gaat er een PIIGS-land failliet gaan ? Of laten de sterren en de planeten ons dit keer “in de steek” ?

Ik hou het nieuws in ieder geval in de gaten vandaag …

Gepubliceerd: 26 juni 2010 in Actualiteit.
Tags: , ,

Reacties

72 reacties.

Reactie door frank declerck - 3 juli 2010 om 16:45

Geen probleem Cyriel. Mag ik dan nu die axioma’s hebben i.v.m. astrologie.
Hieronder vindt u een representatief onderzoek van een paar jaar geleden:

KORTRIJK, 20041228 — Via de psychologische test http://www.psycho-test.net werd onderzocht of er een statistisch verband bestaat tussen iemands temperament en sterrenbeeld. Het antwoord is duidelijk negatief. Dit onderzoek is bij ons weten het eerste in zijn soort dat op dergelijke grote schaal – 38.507 proefpersonen – werd uitgevoerd.

De test die u terugvindt op http://www.psycho-test.net werd over een lange periode door ons, in overleg en samenwerking met psychologen in Nederland en Vlaanderen, ontwikkeld en verfijnd.

Momenteel hebben zo’n 90.000 test-personen de psycho-test via het Internet afgelegd. Op statistisch vlak maken wij gebruik van de IRT (Item Response Theorie) en blijkt ons model te voldoen aan het zuivere Rash-model.

Deze Psycho-test meet 5 persoonlijkheids-kenmerken, waaronder 3 factoren die gebaseerd zijn op de leer van de Amerikaan William Sheldon ( zoals uiteengezet in zijn meesterwerk : The Varieties of Temperament ) : de cerebrotone, de viscerotone en de somatotone component. Deze componenten zijn bepalend voor het temperament, gedefinieerd als d?t deel van iemands persoonlijkheid dat constant blijft over de jaren heen.

Zoals gesteld hebben zo’n 90.000 test-personen de psycho-test via het Internet afgelegd. Gedurende een bepaalde periode, goed voor 38.507 test-sessies, hebben we ook de geboortedatum van de test-personen opgevraagd, wat ons in staat gesteld heeft – zonder enige voor-ingenomenheid – statistisch onderzoek te verrichten naar een eventueel verband tussen de drie hogergenoemde belangrijke persoonlijkheids-kenmerken en het sterrenbeeld van de test-personen.

Wij hebben met andere woorden het antwoord proberen te geven op de al-oude en voor de Astrologie zeer belangwekkende vraag : Als ik van een bepaalde persoon alleen het sterrenbeeld ken, kan ik dan, enkel gebaseerd hierop, uitspraken doen over zijn of haar persoonlijkheid ?

Het resultaat van dit statistisch onderzoek vindt u in bijlage. De 3 factoren werden gemeten op een schaal van 0 tot 21, waarbij het statistisch gemiddelde van de waarde van elk van deze factoren over de 38.507 testen gelijk is aan 7,00. Het resultaat laat volgens ons en volgens statistische experts duidelijk zien dat er geen enkel praktisch significant verband is tussen iemands temperament en sterrenbeeld, zelfs niet tussen het temperament en het seizoen waarin men geboren is. Eenzelfde conclusie geldt voor de andere persoonlijkheids-factoren ( zoals bijvoorbeeld de romantische component ) die de Psycho-test meet en die onze aanvulling en verfijning zijn van de methode van Sheldon.

Het resultaat van dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek – bij ons weten met 38.507 test-personen het eerste wetenschappelijk onderzoek op dergelijke schaal over dit onderwerp uitgevoerd – is dus duidelijk : je kunt geen zinvolle uitspraken doen over iemands persoonlijkheid als je alleen maar zijn of haar sterrenbeeld kent.

bron: persbericht via Nieuwsbank

Reactie door Meneer de schoolmeester - 3 juli 2010 om 16:53

Is dat geen persbericht van Woestijnvis ???

Reactie door Meneer de schoolmeester - 8 juli 2010 om 18:58

Aanstaande zondag is volgens Myrthe opnieuw belangrijk:

11 juli 2010 Een totale Zonsverduistering op het Zuidelijk halfrond (NL tijd 21:15).
Jupiter en Uranus conjunct. Pluto vrijwel exact vierkant Jupiter. Uranus maakt oppositie met Saturnus. Neptunus en Cheiron staan inconjunct Saturnus. Venus inconjunct Uranus/Jupiter. Mercurius inconjunct Pluto.
Dit lijkt mij opnieuw een perfecte stand voor een tsunami of iets dergelijks.

Reactie door Debby - 8 juli 2010 om 19:16

Een tsunami op de beurs ?

Reactie door Sarah - 10 juli 2010 om 23:59

BP gaat dit weekend trachten het olielek definitief te dichten, denkelijk gaat dat dus fragrant mislopen als we myrthe mogen geloven.

Reactie door Meneer de schoolmeester - 11 juli 2010 om 00:00

Sarah,
Ik zou de voorspellingen van Myrthe (persoonsnamen schrijft men met een hoofdletter 😉 ) toch maar met de nodige hoeveelheid zout neemen …

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 00:02

Ik ben benieuwd of “Astrologie” op dit “herexamen” een beter resultaat zal behalen dan vorige keer …

Reactie door Sarah - 11 juli 2010 om 00:03

Tja let’s give it a chance zou ik zeggen…

Reactie door Cyriel Dentich - 11 juli 2010 om 09:10

Sarah,
BP gaat dit weekend trachten het olielek definitief te dichten, denkelijk gaat dat dus fragrant mislopen als we myrthe mogen geloven.
fragrant ???

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 10:57

Nog een schoolmeester !

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 11:51

Spiralcalendar voorspelt ook een sleutelmoment, zonder dat dit noodzakelijk een slecht voorteken hoeft te zijn.

Reactie door Margot van Achteren - 11 juli 2010 om 11:56

En nu nog even over ’t spiraaltje ; en dat met die hitte 😉

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 13:21

Luc,
Kan je wat meer uitleg geven over de spiral calendar ? Bedoel je met “sleutelmoment” een “keerpunt” (bijvoorbeeld van stijgend naar dalend) ?

Reactie door Margot van Achteren - 11 juli 2010 om 14:00

Miljaaaaar, dacht dat ’t over “het” spiraaltje ging. Maar blijkbaar is’t over ’n ander vehicle.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 19:47

De spiral callendar is een systeem dat op basis maanmaanden (29.5 dagen) werkt. De joden hebben de maankalender overgenomen van de Babyloni?rs. Dat heeft een reden.

Er is ontdekt dat er precies evenveel maanden zit tussen een aantal beurscrashes. Er is ook ontdekt dat niet de Fibo getallen belangrijk waren, maar wel de vierkantswortel van de fibo getallen.

Gann zoals wij kennen, George Marechal, fibornatchi, de gouden ratio, astronomie of astrologie, de spriralcalendar. Het zijn allemaal puzzelstukjes van een groter geheel. Elk alleenstaand onbeduidend en belachelijk, maar samengevoegd bevatten zij een groot geheim over de krachten die ons sturen en hoe wij dit moeten gebruiken in ons voordeel.

Ik houd het altijd op wetenschap. Ik beschouw het als de ontdekking van elektriciteit en wat het voor de mens kon betekenen. In de 18e speelde men spelletjes met apparaten die elektriciteit en magnetisme opwekten. Mensen hebben over verschillende generaties heen elk een stukje van de puzzel ontdekt. De gewone man in de straat vroeg zich af waar die zonderlingen mee bezig waren.

Er is minstens nog ??n zo’n kracht aanwezig en links en rechts zijn puzzelstukjes bekend. Nu nog samenvoegen tot een werkend geheel en een volledig nieuwe revolutie is mogelijk.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 19:49

De spiral calendar geeft enkel sleuteldagen aan. Het zegt niets over wat die sleuteldagen exact te betekenen hebben.

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 21:41

Luc,
Wat is de gemiddelde tijd tussen 2 “sleuteldagen” volgens de Spiral Calendar ? Is zo’n moment iets dat bijvoorbeeld bijna elke week voorkomt of slechts 1 keer om de zoveel jaren ?

Reactie door Louise - 11 juli 2010 om 21:42

“fibornatchi” is hopelijk expres fout geschreven! graag wat respect voor deze grootmeester.

Reactie door Vincent - 11 juli 2010 om 21:43

Grootmeester ? Voor de wiskunde ongetwijfeld wel, maar om de beurs te voorspellen ben je met Fibonacci levels alleen zo goed als niets ! Ik ga hier verder op in in het volgende deel van de reeks over Fibonacci en de gulden snede.

Reactie door Luc lcdnlf - 11 juli 2010 om 22:46

Ik ben niet voldoende op de hoogte van de spiral callendar om een antwoord te geven op je vraag, Vincent. Sorry …

Fibonacci … dit keer heb ik juist geschreven. Tussendoor reacties schrijven, is niet altijd verstandig.

Reactie door Gerrit - 15 juli 2010 om 23:21

En Myrthe, ga je aan ons eens denken! Gr’tjs

Reactie door Vincent - 14 augustus 2010 om 12:59

#

#

13 augustus 2010. Weer zo’n dag voor in de agenda?
Dit zou best wel eens de week kunnen zijn waarop de beurs eindelijk de bodem bereikt!
Conjunctie Maan/Venus/Mars/Saturnus in oppositie met Jupiter/Uranus en vierkant Pluto/Maansknopen.
Conjunctie Neptunus/Cheiron.

En volgens mij heeft de beurs de bodem van dit jaar nog ni?t bereikt !!!

Geef uw reactie


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags