Optiemysterie …

Door: Vincent

Opties zijn in alle eerlijkheid en bescheidenheid niet mijn grootste specialiteit. Dat wil echter niet zeggen dat ik er totaal niet in ge?nteresseerd ben …

Tijdens een recente surftocht trok een reactie op een forum mijn aandacht. Een persoon dacht een risicoloze constructie met turbo’s en opties ontdekt te hebben. Ongeacht wat de markt deed zou er geld verdiend worden. Nieuwsgierig als ik ben heb ik een en ander verder uitgezocht …

De constructie zat als volgt in elkaar:
-schrijf een putoptie met strike ruim boven de huidige koers van de onderliggende waarde
-koop een turbo short met dezelfde strike (financieringsniveau) dan de geschreven putoptie

Bij het initi?ren van deze constructie komt er inderdaad meer geld binnen dan er buitengaat. De kost van de turbo is namelijk simpelweg “Strike – Koers Onderliggende Waarde” terwijl de opbrenst van de geschreven optie hoger zal zijn door de tijds- en verwachtingswaarde (lucht): “Strike – Koers Onderliggende Waarde + ‘Lucht'”.

Deze per saldo positieve cashflow is echter nog niet definitief verworven. Door een optie te schrijven moet je namelijk verplichtingen kunnen nakomen op de expiratiedatum (ik beperk mij in dit artikel tot European style opties).

Bij de genoemde constructie zijn er twee mogelijke scenario’s … We beginnen met het goed nieuws.

1) de koers van de onderliggende waarde blijft onder de stoploss van de turbo

Bij de expiratie van de optie zal je de onderliggende waarde moeten afnemen aan de strikeprijs. Door deze echter net als je turbo meteen terug te verkopen is dit een nuloperatie. De eerder genoemde per saldo positieve cashflow is dus definitief verworven.

Zolang de stoploss van de turbo niet geraakt wordt is deze constructie dus winstgevend (winst = “lucht” op moment van initiatie) … Dit brengt ons tot het alternatieve scenario:

2) de koers van de onderliggende waarde raakt de stoploss van de turbo

Van zodra de stoploss van de turbo geraakt wordt valt de symmetrische constructie uit elkaar. Je moet dus meteen je geschreven putoptie terugkopen om neutraal in de markt te blijven. Hiervoor kan de eerder genoemde per saldo positieve cashflow aangewend worden. Op voorwaarde dat het “lucht”-gedeelte in de prijs van de optie lager is dan op het moment dat de constructie opgestart is, hou je per saldo nog steeds winst over. Dit is waarschijnlijk (want tussen het innemen van de constructie en het bereiken van de stoploss zit TIJD) maar niet zeker (volatiliteit kan toenemen, hoewel stijgingen zelden gepaard gaan met stijgende volatiliteit).

Als het “lucht”-gedeelte van de terug te kopen optie toegenomen is tussen initialisatie en be?indiging van de constructie kan je dus helaas ook per saldo met verlies eindigen.

De besproken strategie is dus zeker geen “Heilige Graal”. Belangrijk om weten is ook dat de hierboven geschetste scenario’s zuiver theoretisch zijn: in de praktijk hebben ook transactiekosten, bid/ask spreads, financieringskosten,… invloed.

Beste Croesuslezers: blijven jullie naarstig verder zoeken naar DE “Heilige Graal” of zijn jullie van mening dat risico nooit volledig uit te sluiten is op de beurs ?

Hoe dan ook zijn er met opties interessante dingen te doen … Vooral voor institutionelen, maar ongetwijfeld ook voor particulieren die het slim aanpakken … Wie van jullie heeft hier ervaring mee ?

Gepubliceerd: 25 februari 2011 in Derivaten, Turbo's.
Tags:

Reacties

7 reacties.

Reactie door Luc lcdnlf - 26 februari 2011 om 09:40

In een “heilige graal” geloof ik niet, in een gouden beker voor uit te drinken wel.

Zet deze constructie eens op aan zowel de call als putzijde. Wat is dan het resultaat?

Welke tijdshorizon is de beste? een week, een maand, drie maanden?

Reactie door Vincent - 26 februari 2011 om 13:41

Luc: ik had hetzelfde idee (constructie simultaan opzetten via zowel put- als callzijde). Extra voordeel kan dan zijn dat je niet meteen moet hedgen met turbo’s/futures/cfd’s … Ik kom hier op terug van zodra ik het verder “doordacht” heb.

Reactie door Vincent - 26 februari 2011 om 15:28

Hier gaan we … Laat ons aannemen dat de onderliggende waarde op 10 noteert (munteenheid is niet relevant). We schrijven een put en call met strike respectievelijk boven en onder de huidige koers van 10. In dit voorbeeld op 12 en 8.
Als bij de expiratie de koers tussen de 8 en 12 staat, steek je de “lucht” van de twee opties in je zak.
Als tussen opzetdatum en expiratie echter een koers van 8 of 12 wordt aangetikt heb je twee mogelijkheden op gehedged in de markt te blijven:
1. Je koopt put en call terug. Als de “lucht” in beide opties per saldo gedaald is, maak je nog steeds winst (zie artikel).
2. Je koopt een turbo long met financieringsniveau 8 (als de 12 bereikt wordt) of een turbo short met financieringsniveau 12 (als de 8 bereikt wordt).
Hierdoor heb je terug de oorspronkelijke opzet uit het artikel en ben je dus niet 100% zeker van een goede (winstgevende) afloop.

Toch zijn de verwachtingen in de in deze post beschreven strategie volgens mij beter dan bij de strategie uit het artikel. Je zal namelijk niet steeds moeten hedgen met turbo’s (of futures, …) wat financierings- en andere kosten scheelt. Bovendien zal er meer tijd zitten tussen initialisatie en eventuele vervroegde afsluiting (enkel mogelijk als de koers eerst de ene strike bereikt en daarna terug naar de andere strike gaat).

Ik weet uit eerste hand dat dergelijke constructies vaak toegepast worden door institutionele beleggers. Voor hun liggen de kosten dan ook veel lager aangezien ze met hoge bedragen handelen.

Voor ons particulieren zal de mogelijk te behalen winst na alle kosten misschien (!) nauwelijks hoger liggen dan de spaarrente of inflatie …

Wat denken jullie?

Reactie door Luc lcdnlf - 26 februari 2011 om 17:17

Een aspect dat je in de redenering moet betrekken, is de vix.

Je kan zo’n constructie pas echt succesvol opzetten als de vix laag is zoals nu.

Reactie door Vincent - 26 februari 2011 om 17:34

Idealiter zit de VIX is een downtrend tussen setup en be?indiging van de constructie. Hoe hoger de VIX, hoe meer “lucht” in de optieprijzen.

Reactie door Frank Declerck - 1 maart 2011 om 15:18

Het grote voordeel van dit soort constructies is dat je geheel los van fundamentele en technische analyse winsten op de beurs kan halen. Je doet niets anders dan wat de FED en de ECB doen, namelijk je zet lucht om in geld. Ik en dus grote voorstander van die constrcties.
Het systeem in het artikel vertoont echter nogal wat mankementen. Niet beseffen dat je ook verlies kunt maken met deze constructie is slecht money management. Kun je nog een grotere fout maken als je denkt dat je een risicoloze belegging doet, terwijl ze toch verlieslatend kan zijn? Het gevaar bestaat dat je enorme risico’s gaat nemen. Ik zie ook het voordeel niet in om opties te combineren met turbo’s daar waar je eigenlijk een gelijkaardig scenario kunt opzetten enkel en alleen met opties. Jay Kaeppel schreef al lang geleden dat 1 van de grootste fouten “using strategies that are too complex” is, waardoor je “in the long run” verlies maakt. Een systeem waar je langs de ene kant automatisch uitgestopt wordt en om de constructie te neutraliseren handmatig de andere positie moet liquideren, zou op 6 mei 2010 bakken geld gekost hebben.

Luc,

Het meeste geld om op te rapen ligt bij een hoge VIX. Hoog= veel lucht=veel geld, laag= weinig lucht=weinig lucht.

Reactie door Frank Declerck - 1 maart 2011 om 15:19

=weinig geld natuurlijk

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags