Wat (of wie?) kernenergie onveilig maakt

Door: Frank Declerck

Over sommige zaken kan ik mij druk maken waarbij de problemen met de kerncentrale van Fukushima? er ??n van is. Laten we de problemen even tot in de? “kern” bekijken:

1. Kunnen mensen aardbevingen of tsunami’s vermijden: Neen. Niemand heeft daar schuld aan en Japan heeft gewoon vreselijk pech dat hun eiland in een geologisch onstabiele regio gelegen is.

2. Zijn kerncentrales veilig? Resoluut: JA.? De wetenschap en de techniek is zo ver gevorderd dat een centrale met als brandstof kernsplijting 100% veilig kan gebouwd worden. WAT ER OOK GEBEURT.

De wetenschap is zo ver gevorderd dat elektriciteit halen uit kernsplijting een proces is dat 100% gecontroleerd kan gebeuren. Kernfysici weten in alle gevallen perfect wat er kan gebeuren of niet kan gebeuren in alle omstandigheden.

Daarnaast weten ingenieurs perfect wat er nodig is om een kerncentrale 100% veilig te bouwen ongeacht de mogelijke gevaarlijke omstandigheden. Een aardbeving van 9.0 of een tsunami van? 10 m hoog is echt geen kunst om te weerstaan.

Waarom liep het dan mis in Japan?

Heel eenvoudig: Niet de ingenieurs of kernfysici nemen de beslissing om kerncentrales te bouwen. Het zijn de managers van elektriciteitsproducenten en politici die daarover gaan. En wie managers zegt, zegt geld. Een 100% veilige kerncentrale is in hun ogen? in de meeste gevallen niet nodig. Managers en politici zijn al lang tevreden met vele procenten minder.

Zo is geweten dat de kerncentrale van Fukushima berekend was tegen een aardbeving van 7.9 en tsunami’s tot 2 m hoogte.? Ruim onvoldoende (en geweten!) dus voor het geweld dat vrijdag plaatsgevonden heeft.? Wie heeft er beslist wat de normen moesten zijn? Niet de fysici of ingenieurs, zij hebben enkel de taak gekregen om een centrale te ontwerpen voor de te lage normen. Ik ben er zelfs heilig van overtuigd dat vele ingenieurs diverse bezwaren zullen geuit hebben, die met een simpel handgebaar zullen weggewuifd geweest zijn door managers die hogere eisen economisch niet rendabel zullen gevonden hebben.

Kerncentrales bouwen aan een kustlijn waar tsunami’s plaatsvinden, getuigt reeds van nonchalance die niet kenmerkend is voor fysici en ingenieurs, maar eerder van enkel aan geld denkende managers. Daarbovenop die centrales bouwen in dichtbevolkte gebieden is nog zo’n dwaasheid. Opnieuw zijn enkel economische (lees geld) motieven daar verantwoordelijk voor.

Uiteindelijk komt een prachtige uitvinding van talrijke geleerde mensen opnieuw in een slecht daglicht te staan. Ook de toepassing van de atoombom was zeker niet de wens van de kernfysici die alle kernfysische processen aan de mensheid openbaarde. Enkel machtswellustige politici waren hierin vragende partij. Het is intriest, dat? na de atoombommen het opnieuw de Japanse bevolking? hier slachtoffer van is, bovenop het huidige leed van de aardbeving en de tsunami. Het moet een verschrikking zijn om in zo’n weggespoeld gebied te moeten leven met de gedachte ook nog eens bestraald of besmet te worden. De vijftig mensen die nu nog aanwezig zijn in de centrale zullen als eersten de gevolgen ervan ondervinden.

Gepubliceerd: 16 maart 2011 in Actualiteit, Wetenschap & Technologie.
Tags: ,

Reacties

31 reacties.

Reactie door Frank Declerck - 17 maart 2011 om 09:56

Gert,

Ik ben blij dat we het over de “kern” van de zaak eens zijn.

Reactie door Vincent - 17 maart 2011 om 21:45

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Reactie door Frank Declerck - 18 maart 2011 om 00:07

Het bewijs dat men heel goed de gevaren kende:

In 2007 was er een aardbeving in Japan en die veroorzaakte problemen in de kerncentrale van Kashiwazaki Kariwa.? Er waren barsten in de leidingen en branden op verschillende plaatsen op terreinen. Er lekte ook water dat met radioactieve stoffen in contact was geweest. Wekenlang verzweeg Tepco de problemen….

Duidelijker kan het niet. In plaats van de nodige maatregelen te treffen, stak men liever zijn energie in het doofpot stoppen. Geen enkele Japanner hecht nog maar enig geloof aan de uitspraken van Tepco, zeg maar de Electrabel van Japan.

Reactie door Firmin Klets - 18 maart 2011 om 01:03

De uranium aandelen zijn tegen ’n stevige uppercut aangelopen maar beginnen weer op te veren. Nucleaire energie blijft de eerste decennia ’n noodzakelijk kwaad en uranium lijkt mij nu “place to be” voor beleggers. Liefst in producerende mijnen want die leverings contracten zijn sowieso afgesloten. Door deze ramp gaat het nucleaire gebeuren nog veiliger worden dan het is. Johan Cruijff zou zeggen “ieder nadeel heeft z’n voordeel” (omgekeerd mag ook) 😉

Reactie door Ir. Leeghoofd - 18 maart 2011 om 09:44

Idd : Zojuist ’n ordertje geplaatst voor CAMECO.

Reactie door Ir. Leeghoofd - 18 maart 2011 om 11:36

T-REX : Cameco is de koningin van de uranium producers. ( Heeft ook niet veel geleden van de crisis ivm met anderen )

Reactie door J.Hommeles - 18 maart 2011 om 17:54

Erik : de centrales hebben de aardbeving met 9 op de schaal van Richter prima doorstaan. All??n de Tsunali was er teveel aan ! Zoals reeds gezegd, de eerste decennia hangen we nog voor het grootste gedeelte af van kernenergie. Moest dat er niet zijn, of v??l te weinig, gaat letterlijk en figuurlijk het licht uit.

Reactie door Marie-Fran?oise Ongewisch - 18 maart 2011 om 18:45

Wat was er te veel aan ?

Reactie door J.hommeles - 18 maart 2011 om 19:07

Doe je huiswerk

Reactie door Frank Declerck - 18 maart 2011 om 19:45

De kerncentrales hebben wel degelijk schade ondervonden door de aardbeving. Buizen zijn gescheurd, baden lekten, maar gelukkig zijn alle reactors in veiligheid gegaan. Er was dus nog de mogelijkheid om alles te beveiligen. De tsunami heeft echter veel schade aan de noodcircuits toegebracht met als totale ramp dat elektriciteitsvoorzieningen stukgingen, dieselmotoren verzopen waren waardoor alle drie de koelcircuits niet meer bruikbaar werden. Hierdoor is overal de temperaturen in reactors en baden de hoogte ingegaan met alle gevolgen vandien. De straling is nu zo hoog en de toestand is zo uit evenwicht dat men het niet meer in de hand heeft.

Reactie door J.Hommeles - 19 maart 2011 om 10:52

Wat ik opmaak uit de nieuwsberichten is dat er zonder Tsunami niet echt sprake zou zijn van ’n ramp van die omvang ! Dat er wat schade is ontstaan door zo’n aardbeving is evident maar alles in acht genomen schijnt dat mee te vallen.

Reactie door Ir. Leeghoofd - 19 maart 2011 om 14:03

Kortom men heeft de veiligheid veronachtzaamd teneinde ’n zachtere prijs te bekomen. Het komt altijd op hetzelfde neer ” omwille van de smeer likt de kat de kandeleer”

Reactie door Eric Spruit - 19 maart 2011 om 14:09

En inmiddels zijn de prijzen van de uranium aandelen alweer flink aan het stijgen ( zoals trouwens verwacht ) !

Reactie door Ir. Leeghoofd - 19 maart 2011 om 14:39

De crash van ’n vliegtuig maakt toch ook de luchtvaart niet onveilig ? Nucleair is perfect safe mits natuurlijk de nodige fondsen voor ontwikkeling en design. Er zijn v??l veiliger reactoren dan die in Japan. B.v. Turkey Point in Florida kan 235 mph wind doorstaan en liep nauwelijks schade op door orkaan Andrew.

Reactie door Meneer de schoolmeester - 19 maart 2011 om 16:13

Ir. Leeghoofd: de gevolgen van een kernramp kunnen wel v??l desastreuzer zijn dan die een vliegtuigcrash.

Reactie door Frank Declerck - 19 maart 2011 om 22:51

Als je weet dat er aardbevingen zijn van 9.5,
Als je weet dat er tsunami’s in Japan kunnen voorkomen van meer als dertig meter, bouw je dan een kerncentrale aan de kust die slechts bestand is tegen 7.9 en 2 m?
Is dat geen misdaad tegen de mensheid?
Als Frankrijk diverse kerncentales bouwt tegen de Belgische grens met een overwegende wind richting B en NL, kan dat zomaar?

Reactie door Diederik Lull - 20 maart 2011 om 17:27

Kortom, er wordt te vaak ’n loopje genomen met de veiligheid omwille van de centen. Ook het bouwen van die reactoren aan de kust heeft direct met geld te maken. Overigens maken de fossiele brandstoffen natuurlijk v??l meer slachtoffers, direct of indirect, dan de nucleaire energie. De hele zaak wordt dubbel erg als je bedenkt dat er, zoals met voeding, enorm v??l energie gewoon wordt verprutst.

Reactie door Mats Breudreuster - 20 maart 2011 om 17:51

Indien de volledige autoindustrie overschakelt naar elektriciteit, gaan ze nog een tandje mogen bijsteken met het bouwen van kerncentrales. Het zal kiezen worden: economisch vooruitgaan of milieubewuster en veiliger.

Reactie door Ir. Leeghoofd - 20 maart 2011 om 18:00

Mats : zuiniger omspringen met energie staat ontwikkeling helemaal niet in de weg ; wel het tegendeel !

Reactie door Mats Breudreuster - 20 maart 2011 om 19:54

Mr. DUMBOM,

Met milieubewuster bedoel ik meer rekening houdende met het milieu zoals minder kernafval, minder kans op kernrampen, minder CO2 uitstoot,…. Dat is nog iets anders dan zuiniger.

Reactie door Vincent - 20 maart 2011 om 21:26

Milieubewuste economische groei is zeker mogelijk.

Ik overweeg om weldra wat aandelen E.ON te kopen. Wat denken jullie hierover ?

Reactie door Ernst Keingeloel - 20 maart 2011 om 23:32

Minder co2 uitstoot = meer kernreactoren.

Reactie door Vincent - 3 april 2011 om 18:13

Sommigen beweren al dat deze kernramp erger is dan die van Tsjernobil … blog.alexanderhiggins.com/2011/04/01/breaking-radiation-san-francisco-18100-drinking-water-limits-13014/

Reactie door Geert Muylaert - 3 april 2011 om 19:42

zoals gewoonlijk worden de gevolgen van rampen steeds geminimaliseerd, kwestie van de grote massa gerust te stellen. Ten tijde van de Tsjernobyl ramp ontstond volgende beeldspraak : de belgen waren niet gerust, en de Russen voelden zich Gebelgd …

Reactie door Geert Muylaert - 3 april 2011 om 19:42

Belgen uiteraard met een Hoofdletter !

Reactie door Vincent - 14 april 2011 om 18:39

14 april, update 18u32
Japanse media sparen TEPCO in ruil voor snoepreisjes

Op 11 maart werd Japan getroffen door de zwaarste aardbeving uit de geschiedenis van het land, gevolgd door een allesverwoestende tsunami. Om de ramp compleet te maken, werd ook de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd, en nu, meer dan een maand later, lijkt er nog steeds geen oplossing in zicht. De Japanse media laten echter na om TEPCO, de uitbater van de kerncentrale, het vuur aan de schenen te leggen. Jake Adelstein, een Amerikaanse journalist die al jaren in Japen werkt, legt uit waarom.

Een offici?le reactie van TEPCO bleef lang uit. Tsunehisa Katsumata, voorzitter van de raad van bestuur van TEPCO, was namelijk op reis in China. Hij was daar samen met enkele vertegenwoordigers van de grote Japanse mediamaatschappijen. Masataka Shimizu, een andere topman van het bedrijf, is dan ook het hoofd van de Japan Society for Corporate Communication Studies (JSCCS). TEPCO is met andere woorden goed vertegenwoordigd in het mediawereldje.

Er wordt echter gefluisterd dat JSCCS ook de advertentiegelden voor de media beheert. In de raad van bestuur zetelen namelijk ook nog topkaderleden van andere grote Japanse bedrijven, zoals Toyota, Asahi Beer en Dentsu, een van de grootste reclamebureaus ter wereld. Het is voor de Japanse media dus belangrijk om deze bedrijven te vriend te houden.

Programma vernieuwen
Een voorbeeld van hoe de lobbygroep te werk gaat dateert van midden vorige maand. Takashi Uesugi, een gereputeerd journalist, bekritiseerde TEPCO herhaaldelijk op TBS Radio. Enkele dagen later werd hij door een producer gevraagd om de zender te verlaten. Als drogreden werd hem verteld dat ze het opzet van het programma gingen vernieuwen en hij niet in de plannen paste. Wanneer TBS Radio over de zaak iets gevraagd wordt, weigeren ze elke vorm van commentaar.

“Studiereis”
Volgens een andere Japanse reporter betaalt TEPCO al meer dan tien jaar de snoepreisjes voor vertegenwoordigers van grote mediabedrijven. De reizen worden altijd gehouden onder het mom van studiereis. Op elke reis wordt er wel een bedrijf bezocht, maar het merendeel van de tijd wordt besteed aan sightseeing en etentjes in dure restaurants.

Het kan dan ook niet verbazen dat de Japanse media niet erg kritisch zijn voor TEPCO. Hoewel buitenlandse media al vernietigend hebben uitgehaald naar het bedrijf, blijven de Japanse media voorzichtig in hun berichtgeving. (sg)
Do 14 april, 15 u 25

Geef uw reactie

CFD TRADING
+INTERNET PRIVACY


GRATIS PRODUCTEN


Menu

Recente artikels

Recente reacties

Zoeken

Archief

Tags